ÇÖPLÜK

ÇÖPLÜK
Ya olmasaydı?
Atık ve döküntü maddeler,aslın oluşumundaki zaid maddelerdir.
Aslı koruyan,özün oluşumunu sağlayan kalıb maddelerdir.
Şekerin oluşması için,pancar posasının ayrıştırılması gerekmektedir.
Efendimizin;”İnsanlar madenler gibidirler.”sözü,
Kur’an-ın;”Vemtazul yevme eyyühel mücrimun”
-Ey günahkârlar,posalar,yontulmamış keresteler,kabuklar,atıklar,çöplükler, kabalar, pişmemiş hamlar,olmamışlar bugün artık diğer olmuşlardan ve özlerden ayrılınız.Artık zaman ayrılma zamanıdır.-
Ayrılın özlerden,kurtarın özleri.
İncinin oluşmasına hizmet eden midye ve kabuk,inci hatırına aranmış, kıymetlenmiş, görevini yapıp kabuk çöplüğüne atılmıştır.
Kâinatın çöplüğü ise;cehennem çöplüğüdür.Tüm kâinatın kazuratını, döküntülerini,akıntılarını içine almakta ve içinde eritmektedir.
Ya cehennem çöplüğü olmasaydı?
Eşya,varlıklar,inciler ve özler;çöplüklerin istilasına uğrardı.
Çöplükler;hayata hizmet etmiş,az-çok hizmetini tamamlamış,ücretini almış ve ücreti ödenmiş atık maddelerdir.
Cehennem sadece ateşten ibaret olmasa da,özellikle ateşle öne çıkması;onun içerisine atılan maddeleri istihaleye tabi tutmasından ve latif maddelere çevirmesinden dolayıdır.
Tıpkı;ateşin yaktıklarıyla lavlar,dünyanın ısısı,mevsimler,yıldızların enerjisi,ehli imanın günahlarını yıkayıp arındıran bir hamam mesabesindedir.
Efendimiz buyurur:”Cehennem o derece yandırılır ki;patlayacak hale gelir.Yılda ona iki nefes aldırılır;Birinden (anti derece,artı) yaz,diğerinden (eksi kutup ve derecede) kış yani zemherir oluşur.”
“Min feyhi cehennem”,-Cehennemin bir üfürüğü-
Peki kendisi nasıldır acaba?
Her varlık kıymeti olduğu yere sevk edilir.
Oluklar çift;
Birinden nur akar,
Birinden kir.
MEHMET ÖZÇELİK
17-04-2013

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015