YAKINDA OLAN ÖLÜM

YAKINDA OLAN ÖLÜM
Ben Allah ile bir sözleşme yaptım.85 yaşına kadar yaşayacağım,demişti.
Bunu söylediğinde daha 30 yaşlarında idi.
Bu sözü dediğinin ertesi günü bıçaklanmış,ölümden dönmüştü.Bir gün önce yapılan sözleşme feshedilmişti.
Bu herkes için geçerli olmaktadır.Kimsenin bir garantisi yoktur.
*10 yaşındaki çocuğu kendisine;baba yaşlanacaksın ve sonra da öleceksin değil mi?diye soruyordu.
Şimdiden gözü mirasta herhalde?
*Her insan her zaman ve her yerde ölüme çok yakındır.
Bu hayatı veren O olduğu gibi,alacak olan da elbette yinede O olacaktır.
Bu hayatı verene neden bu hayat feda olmasın?
*Genç ölümü düşünmeli..ölenleri düşünmeli..tsunamiyi düşünmeli..her gün ölen milyonlarca insanı düşünmeli..her gün kazalardan giden binlerce insanı düşünmeli.. gençliğin hiç şüphe yok ki gideceğini düşünmeli..50 sene önce kemal-i neş-e ile gülenlerin bu gün ya toprak olduğunu veya sevmek beklediği nazarlardan nefret gördüğünü düşünmeli.. helal dairesinin geniş olup,harama girmeye hiç lüzum olmadığını düşünmeli.. hayatını sefahetlerle sefalet içerisinde sürdürmemesi gerektiğini düşünmeli.. geçici lezzetlerle ebedi elemleri almamalı,ebedi lezzetleri kaybetmemeli.. gençlik üzerinde oynanan oyunun farkına varmalı..imanını kuvvetlendirmeli..hastahaneleri, hapishaneleri,mezaristanı düşünüp,ziyaret edip ibret almalı,ders çıkarmalı.
Yâdında mı doğduğun günler
Sen ağlar iken gülerdi âlem
Bir ömür sür ki, mevtin olsun
Sana hande, âleme mâtem
MEHMET ÖZÇELİK
28-03-2011

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015