ÖLDÜRÜLEMİYEN MEHDİ

ÖLDÜRÜLEMİYEN MEHDİ

Kırşehirin eşrafından emekli imam ve hafız İhsan Barutçu hocamız;küçük yaşlarda hafızlığa çalıştığı sırada hocalarından Mehdi hakkında konuşurlarken şunları duyduğunu anlatmıştı;

Âhirzamanda Mehdi 20 sefer ölüp dirilecek…

Bunun tevili ile ilgili olarak ise;Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri,kendiside eserlerinde bir çok defa dile getirdiği üzere;19 defa öldürücü zehirlerle zehirlendiği halde,Allahın inayetiyle kurtulmuş,vücudunda bir ur olarak top halinde toplanmıştır.

2.sinde de öldüğünde rahat bırakılmamış,kabrinden çıkarılarak sonuncusu böyle gerçekleşmiştir.

İster bu durum bir hadise isnad edilsin,ister evliya kerâmeti olarak veya ilmin istihracı sonucu olsun;bu ifade tıpa tıp Bediüzzaman hazretlerine tevafuk ve tetabuk etmektedir.

-Hocamız diğer bir rivayetinde,çeşitli tevillere müsaid olsa bile nakilde;

Hz. Alinin oğlu (Mehdi) bir kayada (kovuğunda) gizlenip,âhirzamanda çıkacak…

Allahu a’lem bir tevili şudur ki;Bediüzzamanın doğduğu yer olan Bitlis / Hizan / Nurs karyesi etrafı 15 köyle çevrilmiş,ortada çukurda,etrafı dağlarla kaplı bir coğrafi yapıya sahibtir. Âdeta yalçın kayalıkların bir kovuğunu andırmaktadır.

Ve bütün eserleri oralarda yazılmış,Barlada,Burdurda tâ Tiflise kadar hep yalçın kayalarda zuhur etmiş,eserleride oranın mahsulü olmaktadır.

Akılların takdirine bıraktığımız bu ifadelerin hiçbir isabet ve sevab ciheti olmasa bile,günah yönüde bulunmamaktadır.

Sadece hakikata açılan bir penceredir…

“Bediüzzaman; Şarkî Anadolu’da “Medresetüz-zehra” namında bir dârülfünun açmak, ya Van’da veyahut da Diyarbakır’da dârülfünun derecesinde bir medrese tesisine çalışmak için İstanbul’a geldi. İstanbul’a gelişini bir muharrir şöyle tasvir etmişti: “Şarkın yalçın kayalıklarından, bir ateşpâre-i zekâ, İstanbul âfâkında tulû etti.”[1]

“Kürdistan’ın sarp, yalçın kayaları arasından gelerek İstanbul’da bulunan Bediüzzaman Said Nursî’yi ilzam edemeyen İstanbul uleması…”[2]

MEHMET ÖZÇELİK

[1] Tarihçe-i Hayat.52.

[2] Age.53.

No ResponsesOcak 3rd, 2015