BU DÜNYADAKİ HANGİ ŞEY ÂHİRETTE EDEVAM EDECEKTİR.

BU DÜNYADAKİ HANGİ ŞEY ÂHİRETTE EDEVAM EDECEKTİR.
Gerçekten bu dünyada olupta çok değer verdiğimiz,bazen hayatımızı ortaya koyduğumuz,bir ömür boyu elde etmeye çalıştığımız hangi şey orada devam edecek,kıymet alacak,yüzüne bakılacak,ulaşılmasına çalışılıp taleb edilecektir.
Çok afedersiniz;yüzüne bile bakmayıp çöpe attığınız bir kemiği elde etmek için bir çok köpek birbirleriyle kavga ederler.Saatlerce onun üzerinde uğraşırlar.
Şimdi acaba;onlar mı kemiğin kıymetini çokça bilmektedirler?Yoksa insan mı kemiği bilmeyip,kıymetini anlamayıpta takdir mi etmemektedir?
Onların bu hırlaşmalarını gören insan,’Bunlar zaten köpektir’deyip normal görerek çekip gider.
Kendisi ise onu elde etmeye değil,elden çıkarmaya çalışmıştır.
Aslında dünya ve içindekilere baktığımızda acaba bizim pozisyonumuz nedir? Uğraştığımız ve de elde etmeye çalıştığımız şeylerin kıymeti nedir?Neden bazılarının çokça kıymet verdiklerine diğer bazıları hiç kıymet vermemektedirler?
Her şeyin kıymeti de kıymet verenlerin vermesine göre kıymet almaktadır?Peki ya gerçekteki kıymeti nedir?
Kediler için en kıymetli şey farelerdir.Sırtlanlar için ise leşlerdir.
Herkes kendi kıymetinde kıymetlenmekte ve değer vermektedir!
İnsan karpuzun içini yerken,işlek onun kabuğunu yemektedir.
Çocuğun dünyası,oyuncak dünyasıdır.Büyükler hiç ona iltifat etmezler.
Acaba büyüklerin burada iltifat ettiklerine gerçek manada ne kadar kıymet biçilmektedir?Yoksa bizlerde mi çocuk durumuna düşmüş oluyoruz?
Hadisde:” Dünyanın Cenab-ı Hakkın yanında bir sinek kanadı kadar kıymeti olsaydı, kafirler bir yudum su ondan içemeyeceklerdi”
Yani ebedi ve sonsuz ahret hayatına nisbeten dünyanın bir sivrisinek kanadı kadar dahi bir değeri yoktur.Zira biri fani ve kısa,diğeri ise baki ve ebedidir.
Dünya kelime anlamı itibarıyla aşağı ve düşük demektir.O halde aşağı ve düşük olanın kıymeti de aşağı ve düşüktür.
O halde hiç mi kıymeti yoktur?
Dünyanın tek kıymeti ahret için bir Pazar,ekin yeri,bir fabrika gibi ahrete iman-ibadet-ihsan gibi güzel şeyleri üretmesi cihetiyledir.
Dünya ahrette ne kadar yüz bulacak,yüz verilecek,yer alacaktır?
Bazen cirmi,bazen de cürmü kadar.Belki bir hatırlanması amacıyla müze görevi görecektir…
Hadisde:”Dünya cifedir.”denilmesi,köpeklerin üzerinde kavga ettikleri kemik misali cihetiyledir.
İbni Abbasdan rivayet edilen mealen bir Hadisde:Dünya ahrette acuze –yaşlı-bir kadın suretinde getirilir.İnsanlar bir ömür boyu peşinden koştuğumuz dünya bu mu?diye hayret ederler.
Dünya herkesle nişanlanır ancak kimseyle evlenmez.Evlense foyası meydana çıkacaktır…
Cennette yüzüne bile bakmayacağımız bir şeye burada hayatımızı bile feda etmek ne kadar mantıklıdır?
İman ve marifet cennette de sürekli devam edecek olan hakikatlardandır. Allah ezeli ve ebedi olduğundan O’nu ebediyyen bilme orada da devam edecektir.
Cennet geçici,kısır ve noksan şeyleri kabul etmez.Ebedi ve ebede namzet olanları kabul eder.
Herkesin kıymeti kıymet,himmet ve değer verdiği şey nisbetindedir…

MEHMET ÖZÇELİK
23-01-2009

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015