S İ D R E T Ü L M Ü N T E H A

S İ D R E T Ü L M Ü N T E H A

Son sınır. Sonsuzluğun başlangıcı. Kesişme noktası. Sınır ve hat. Mâverâ. Fizik ötesi,metafizik alem. Öteler ötesinin başlangıç noktası. Berzah. Mayınlı tarla. Mahrem bölge. Olmak ile ölmek,yanmak ile yakmak mahalli…

Kaynaktan çıkan damlanın aslına rücu’u. Damlanın okyanusu varışı. Doğuma giden ölüm noktası. Olmanın yok olma yeri…

Rıza ve Mahbubiyetin buluşma noktası…

İnsanların ulaşamayıp,Cebrâilin geçemediği,Muhammed Mustafanın hicret yeri. Dâvet yeri. Müjde yeri…

Kul olarak varıp,rasul ve elçi olarak dönme,varlıkların mahsullerini takdim yeri…

Selâm ile Kelâmın buluştuğu yer…

Madde ile mânanın,fizik ile metafiziğin,mümkin ile vâcibin birbirinden ayrıştırıldığı ince nokta…

Sanal aleme geçiş…

Ruha göçüş…

Madde ile maddi basamakların son bulduğu zirve…

Zaman ve Mekân kaydından âzade harem dairesi…

Habib ile Mahbubun buluşma noktaları…

Yerdekilerin göktekilere karşı Mi’raç mu’cizesi…

Tefevvuk sebebi ve vesilesi…

Çok inceleri eleyen elek…

Sidretül münteha..en son sedir…

Şiddetül münteha..en son azamet…

Dilekçelerin ve arzuhallerin en son baş vurulduğu merci ve makam…

Her şeyin idare edilip yönlendirildiği idari mekanizma…

Sonsuzluk koridorlarının başlangıcı…

Gerçek başlangıcın ve varlığın başladığı,bitiş noktası…

Mâsivanın olmadığı ve bulunmadığı alem…

Merâtib-i Külliye-i Esmâ-iyede bir yükseliş ve varıştır..tâ sidre-i münteha kapısından girip,kâb-ı kavseyne ulaşıncaya kadar…

Alemlerin iltisak ve ittisal nokta ve dairesidir. Âdeta devleti idare eden bakanlıkların,baş-bakanlık dairesi gibidir. Ki onlardan,o dairelerden biri Cennetül Me’vadır.

………

MEHMET ÖZÇELİK

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015