HRİSTİYANLIK VE HRİSTİYAN ALEMİ

HRİSTİYANLIK VE HRİSTİYAN ALEMİ
*Hristiyanlara papanın yedirdiği kutsal ekmek ve şarap,kişinin tanrıyla bütünleşmesi,özdeşleşmesi düşünülüyor.Oysa sonuçta o yenilen gübre oluyor.Kutsala gölge düşürülüyor.
-Hristiyanlıkta Allah ve İsa’nın değil,papalığın hakimiyeti sürmektedir.
-Derin devlet ve faili meçhuller hristiyanlık dünyasında az değildir.
-İsa kendi zamanında kilise kurmadı.
-Her şey 325 yılında Hz.İsa-yı görmemiş insanların ve özellikle Pavlus-un dini! uygulanmaktadır.
-İsa-nın;-Benim adıma toplanan üç kişi,benim kilisemdir.Göğsümde ve kalbimdedir.-
*“Hristiyanlığın temel inanç esasları arasında tanrı düşüncesiyle ilişkili olan Teslis doktrini dikkat çeker.
Buna göre “üç unsurdan oluşan bir tanrı” tasavvur edilir. Tanrısal güç; Baba,Oğul ve Kutsal Ruh üçlüsünden oluşur. Bir bakıma Baba, yaratıcı ve düzenleyici tanrısal gücü,Oğul, kurtarıcı ve yargılayıcı tanrısal gücü; Kutsal Ruh ise bir yönden Oğul’u destekleyici ve kişilere bireysel imanı ulaştırıcı tanrısal
gücü temsil eder.”
Oda bir-de toplanır.Yani üçün biri.
Kendisiyle iki saatten fazla konuştuğum petropol papazın ifadesine ve broşür olarak dağıttıkları kitaplarındaki ifadeye göre;Allahın yer yüzüne inerek cennette işlenen günahtan dolayı İsa-nın içerisine girmesi, çarmığa gerilmesi,azap çekmesi ve böylece günahı affettirmesi olarak inanılır.
Böylece aslında üç-de birdedir.Birde üçtür.
*İbrahim hristiyan ve yahudiydi diyen hristiyanlar İbrahim peygamberin şu sözüne kulak versinler;
*” İbrahim: ‘Eski atalarınızın ve sizin nelere taptıklarınızı görüyor musunuz? Doğrusu onlar benim düşmanımdır. Dostum ancak Alemlerin Rabbidir. Beni yaratan da, doğru yola eriştiren de O’dur. Beni yediren de, içiren de O’dur. Hasta olduğumda bana O şifa verir. Beni öldürecek, sonra da diriltecek O’dur. Ahiret gününde yanılmalarımı bana bağışlamasını umduğum O’dur. Rabbim! Bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat.”
*Kaderin tecellisi;1960-larda işsizlikten dolayı Türkiye’den ayrılan özellikle işsiz kesimin Türkiye-yi gerektiği gibi temsil etmemesi,İslamiyet hakkında doğru temsil rolünü gösterememesi büyük zarar verdi ancak o insanlar orada patronluğa kadar yükseldi.
Şimdilerde ise başörtüsünden dolayı burada okuyamayıp avrupaya giden kız öğrencilerinin orada iyi temsil rolü Avrupalıların İslam hakkındaki yanlışlarını da değiştirdi.
*Bugün hristiyanlık dünyası maddi-manevi büyük bir sancı içerisindedir.
İslâmın doğum sancısını çekmektedir..Doğum temennisiyle…
* Avrupa Kiliseler Birliği’nin 5 -10 Mart 1984 tarihleri arasında Avusturya’nın Pölten Şehri’nde gerçekleştirdikleri konferansta Hz. Muhammed’in Hak Peygamber olduğunu ve Kuran’ın Allah Kelamı olduğunu kabul ve tastik ettikleri ortaya çıktı.
Avrupa Kiliseler Birliği Konferansı’nın Pölten’de gerçekleştirdiği konferansta aldıkları kararlar, 1985 yılında Cenova’da basılan “Seküler Avrupa’da Allah’a Şehadet” adlı kitapçıkta yayınlandı.
Kitapçığın orijinal metni, toplantıya hangi isimlerin katıldığı ve tamamının Türkçe çevirisi, Prof. Dr. Ahmet Akgündüz’ün yayına hazırladığı, Popüler Kitaplar etiketiyle neşredilen Çan’dan Minare’ye Büyük İtiraf adlı kitapta yayınlandı.
Bu kararlara özellikle Müslüman ülkelerden gelen temsilci¬lerin, “Eğer bu kararları dünyaya ilân edersek, İslam dünyasında Hristiyan kalmaz ve hepsi Müslüman olurlar” diye itiraz ettikleri görülüyor.
MEHMET ÖZÇELİK
06-02-2014

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015