YAHUDİLERİN FESADI

YAHUDİLERİN FESADI
*“Allah’ın yaratmasında değişme olmaz.” – Rum Suresi-30.
*“Ve insanlardan, dünya hayatında sözü senin hoşuna giden kimseler vardır. Ve kalbinde olana, Allah’ı şahit tutar, (oysa) O, hasımların (düşmanların) en azılısıdır.
Ve dönüp (gittiği) zaman, yeryüzünde fesat çıkarmak, ekini ve nesli helâk etmek (yok etmek) için çalışır. Ve Allah fesadı sevmez.” – Bakara-204-5.
*“Allah, o şeytana lânet etti ve o da, “Andolsun ki senin kullarından elbette belirli bir pay alacağım” dedi.
“Onları mutlaka saptıracağım, mutlaka onları kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de (putlara adak için) hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yine onlara emredeceğim de Allah’ın yarattığını değiştirecekler.” Kim Allah’ı bırakıp da şeytanı dost edinirse, şüphesiz o apaçık bir hüsrana düşmüştür.”
*İnsanın soyu birdir / Yaratılırken atılan ortak temeldir / Birimizin acıyı hissetmesi yeterlidir / O acı hepimizindir –Sadi Şirazi
“Biz, Kitap’ta İsrailoğullarına: Sizler, yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız ve azgınlık derecesinde bir kibre kapılacaksınız, diye bildirdik.”
“Bunlardan ilkinin zamanı gelince, üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik. Bunlar, evlerin arasında dolaşarak (sizi) aradılar. Bu, yerine getirilmiş bir vaad idi.”
“Sonra onlara karşı size tekrar (galibiyet ve zafer) verdik; servet ve oğullarla gücünüzü arttırdık; sayınızı daha da çoğalttık.”
“Eğer iyilik ederseniz kendinize etmiş, kötülük ederseniz yine kendinize etmiş olursunuz. Artık diğer cezalandırma zamanı gelince, yüzünüzü kara etsinler, daha önce girdikleri gibi yine Mescid’e (Süleyman Mâbedi’ne) girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi büsbütün tahrip etsinler (diye, başınıza yine düşmanlarınızı musallat kıldık).”
İsrailoğullannın ilk bozgunculuklarının, Zekeriyya aleyhisselamı öldürmeleri, ilk mağlup oluşlarının ise Buhtunnasr’ın onları öldürmesi ve Kudüsü tahrip etmesi olduğu rivayet edilmektedir.
İkinci bozgunculuklarının ise, Zekeriyya aleyhisselamın oğlu Yahya aleyhisselamı öldürmeleri, mağlubiyetleri de, Allah tealanın, bir kısım insanları kendilerine musallat etmesi, böylece onların bir kısmını öldürüp diğerlerini memleketlerinden kovmaları, yetmiş bin’den fazla Yahudiyi de esir etmeleri hadisesi olduğu zikredilmektedir.
Peygamber efendimiz (s.a.v.) bir Hadis-i Şerifinde şöyle buyuruyor:
“Müslümanlar Yahudileflerle savaşıp onları ö1dürmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Öyleki, Yahudiler, taşların ve ağaçların arkalarına saklanacaklar, taş veya ağaçlar “Ey Müslüman, ey Allanın kulu, işte Yahudi benim arkamdadır. Gel onu öldür.” diyecektir. Ancak “Ğarkat” ağacı hariç. Zira o, Yahudi ağaçlarındandır.”
“Belki rabbiniz size merhamet eder. Eğer bozgunculuğa dönerseniz biz de cezalandırmaya döneriz. Biz, cehennemi, inkarcılar için bir zindan kıldık.”
Cenab-ı Hak Yahudilere başka milletlere vermediği kadar fırsat vermiş,fitne ve fesattan vaz geçmeleri konusunda sürekli uyarıda bulunmuşlardır.
Dokuz defa başlarına bela geldiği halde,her seferinde Hz.Musa-ya gelerek,Allahın bunu kendilerinden kaldırmasını istemişlerdir.
Hz.Musa- da Allaha yalvarmış ve bela üzerlerinden kalkmıştır.
*Tarihin sayfalarına baktığımız zaman bir çok kirli işin altında onları görürken,diğer yandan da yine kendilerinin hep hedefte olduklarını da görmekteyiz.
1948 yılında filistine haksız olarak yerleştiği andan itibaren durmaksızın sürekli kan akmış ve bu kan orada kalmamış tüm orta doğuya yayılmıştır.
*Fitne ve fesat yani yer yüzünün denge ve düzenini bozmakla kalınmamış,ondan daha tehlikeli olarak gıda terörü denilecek tehlikeli bir yol olan gıdaların genleriyle oynanmıştır.
Gıdadaki bozulmalar insan genini de bozmaktadır.
Asrımızda bir çok alanda gelişme olmasına rağmen,hastalıkların sayısında ve çeşitliliğinde de çok farklı hastalıklar ortaya çıkmıştır.
Bu da dünyayı tehlikeli bir sona doğru götürmektedir.
Sanal alemde gezen insanlar,kendileri de hakiki insandan çıkıp sanal hale gelmektedir.
Dünya genelde her alanda bir bozulma içerisine sevkedilmektedir.
Dünyanın bir çok etkili kurumlarının başında da güçlü olarak yahudi milletini görmekteyiz.
Terör-fuhuş-savaş-faiz-ilaç sektörü-silah sektörü-uyuşturucu sektörü…
” Bu yeryüzünde bir büyüklük taslamak ve suikast düzenlemek
istediklerindendir. Oysa kötü tuzak , yanlızca sahibinin başına geçer…”
“Ya yeryüzünde gezip , bir bakmadılar mı ? Kendilerinden öncekilerin
sonu nasıl olmuş ?…”
” Onun için , o kafirlere mühlet ver, biraz daha süre tanı onlara…”
Yahudiler adeta meleklerin;-Yer yüzünde fesat çıkarıp kan dökecek varlıklar mı yaratacaksın?-diye Allaha cevap verdikleri kimseler olduklarını göstermektedirler.
MEHMET ÖZÇELİK
06-02-2014

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015