Archive for Kasım 14th, 2023

HAFIZA-İ BEŞER

HAFIZA-İ BEŞER Maalesef, Hafıza- i beşer nisyan ile maluldür. Yani hastalıklı ve hasta. Bugün dünya Rusya Ukrayna savaşını unuttuğu gibi ki, daha öncekilerini söylemiyorum.Korkarım ki yarın da İsrail’in Gazze’deki çocuk, kadın ve sivillere yaptığını da unutur.Ancak,“Hafıza-i devlet, nisyan yani unutma ile malul değildir!” İlletli ve hastalıklı değildir Devletler, devletlerin yaptıklarını kaydeder.ABD’nin bize yaptığı darbelerden, PKK’yı […]

Loading

No ResponsesKasım 14th, 2023

MİMSİZ MEDENİYET

MİMSİZ MEDENİYET Bediüzzaman Said Nursi Mimsiz medeniyet tabiriyle ne ve neyi kasdetmektedir? Bediüzzaman Said Nursi, Mimsiz medeniyet tabiriyle insanın ruhani, manevi ve ahlaki değerlerinden yoksun, sadece maddi ve teknolojik gelişmeye odaklanan, insana yüksek idealler veremeyen, tüketim ve egemenlik arayışıyla örülü modern batı medeniyetini kasdetmektedir. Ona göre bu medeniyet insana saadet ve selamet değil, endişe ve […]

Loading

No ResponsesKasım 14th, 2023

TEFSİRLER VE ÖZELLİKLERİ

TEFSİRLER VE ÖZELLİKLERİ Bursevinin Tefsirinin özellikleri nelerdir? Bursevinin Tefsirinin özellikleri, şunlardır: Bursevi, 17. yüzyılda yaşamış bir mutasavvıf ve tefsir âlimidir. Tefsirinin adı, “Rûhu’l-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-Azîm”dir. Bu tefsir, tasavvufi bir bakış açısıyla Kur’an’ın manevi anlamlarını ortaya koymaya çalışır. Bursevi, tefsirinde rivayet ve dirayet yöntemlerini birlikte kullanır. Rivayet yönteminde, Kur’an’ın nüzul sebepleri, nâsih ve mensuh ayetler, sahih […]

Loading

No ResponsesKasım 14th, 2023