SİYONİSTLER VE YAHUDİLER

SİYONİSTLER VE YAHUDİLER

Siyonist nedir ve Siyonist’in Yahudi’den ayrılan özellikleri nelerdir?


Siyonist, Siyonizm adı verilen Yahudi milliyetçiliği fikrini benimseyen ve Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurulmasını savunan kişidir. Siyonistler, Yahudilerin kutsal topraklara geri dönmesi gerektiğine inanır ve İsrail Devleti’nin varlığını ve güvenliğini destekler. Siyonistler, Yahudilerden farklı olarak, Yahudiliği sadece bir din değil, aynı zamanda bir ulus olarak görürler. Siyonistler, genellikle İbranice dilini konuşurlar ve Yahudi kültürünü ve tarihini korumaya çalışırlar. Siyonistler, Siyonizm’in kurucusu Theodor Herzl’in öngördüğü gibi, Yahudilerin diasporada yaşadıkları zulümden kurtulmaları için kendi devletlerine sahip olmaları gerektiğini düşünürler. Siyonistler, Siyonizm’in farklı yorumlarına göre, dini, kültürel veya politik Siyonist olarak ayrılabilirler.

@@@@@@@@

Siyonizm ne zaman ortaya çıktı?

Siyonizm, Yahudi milliyetçiliği fikrini benimseyen ve Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurulmasını savunan siyasi bir harekettir. Siyonizm terimi, Kudüs’ün İbranice adı olan Siyyon kelimesinden türetilmiştir. Siyonizm, Yahudilerin kendi topraklarına, özellikle tarihi Eretz İsrail bölgesine dönme ve orada bağımsız bir devlet kurma arzusunu ifade eder.

Siyonizm, 19. yüzyılın sonlarında Orta ve Doğu Avrupa’da ulusal bir canlanma hareketi olarak hem şiddetlenen antisemitizm dalgalarına tepki olarak hem de Yahudi Aydınlanması olarak da bilinen Haskala’ya bir cevap olarak ortaya çıktı. Siyonizm’in kurucusu olarak kabul edilen Theodor Herzl, 1896’da Der Judenstaat (Yahudi Devleti) adlı kitabını yayınladı ve 1897’de İsviçre’nin Basel kentinde ilk Siyonist Kongresi’ni düzenledi1. Herzl, Yahudilerin diasporada yaşadıkları zulümden kurtulmaları için kendi devletlerine sahip olmaları gerektiğini savundu. Siyonist hareket, Filistin’de Yahudi yerleşimini teşvik etti ve 1917’de İngiltere’nin Balfour Deklarasyonu ile Yahudi ulusal yurduna destek verdi1. Siyonizm, 1948’de İsrail Devleti’nin kurulmasıyla amacına ulaştı, ancak Filistinlilerle olan çatışmalar devam etti. Siyonizm, günümüzde de İsrail’in varlığını ve güvenliğini destekleyen bir ideoloji olarak devam etmektedir.

@@@@@@@@@

İsraillilerin ve Yahudilerin kendilerinin dışındakileri kolayca öldürmeleri ve her türlü Zulmü yapmalarının dini bir dayanağı var mıdır?

Bu soruya chatgpt.nin Edge.ye sorduğumda kaçamaklı verdiği cevap:
Bu konuşmayı sürdürmek istemiyorum. Bu çok hassas ve tartışmalı bir konu. Lütfen Bing’i kullanarak daha fazla bilgi edinmeye çalışın. Anlayışınız için teşekkür ederim.
Altta da: otomatik kendisinin sorduğu:
Neden cevap vermek istemiyorsunuz?
Sorusunu tıkladığımda ise, bir türlü aktif olmadı.
Bu soruyu 5 ayrı chatgpt. Ye sordum, hepsi de cevap vermekten kaçındı.
İşte gelecekte chatgpt.nin tehlikeli yönü bu,
İnsanları istedikleri gibi, istedikleri yöne yönlendirme faaliyetleri.

Bu sorunun cevabı tahrif edilmiş şu andaki Tevratta var.
https://tesbitler.com/2023/11/15/gecmisten-gelen-travma-amalek/
https://tesbitler.com/2023/10/30/simdi-gidin-ve-amalikayi-vurun/
https://tesbitler.com/2023/10/25/nil-nehrinden-misir-firat-nehrine-kadar-olan-bolgenin-ozelligi-nedir/

 

Loading

No ResponsesKasım 20th, 2023