GEÇMİŞTEN GELEN TRAVMA AMALEK

GEÇMİŞTEN GELEN TRAVMA AMALEK

Yahudi zulmü Geçmişten gelen bir travmadır.
Tıpkı küçük yaştan beri psikolojik baskıya maruz kalan bir çocukta bazı zihinsel yara ve tepkilerin oluşmasıyla zulme, baskıya ve öldürmelere meyilli olması gibi,
Genelde Yahudilerde bulundukları toplumlarda kargaşa gibi fitne ve öldürmeye sebep olacak davranışlarda bulunduklarından dolayı o millet tarafından ceza ve sürgüne maruz kalmışlardır.
Tıpkı Babiller döneminde Buhtun Nâsır ve Almanya’da Hitlerin fırınlarda yakmalarına maruz kalmaları gibi, beş yüz küsur sene önce İspanyadan sürgün edilip, Osmanlı’nın kendisine sahip çıkmasına rağmen onu arkadan hançerleyip, yıkımında rol oynamışlardır.
Ve Nitekim kendilerinin olmayan Filistin topraklarına İngilizin oyunlarıyla kendisine az bir yer verilmişken, hemen Nekbe hadisesiyle 675 köyü basmış, hiç bir kimse bırakmadan öldürmüştür.
O günden bu güne kadar da topraklarını hırsızlıkla, haksızlık ve zorbalıkla genişletmiştir.
Bu onun psikolojisinin bozukluğundan, doğuştan getirdiği travmanın vahşetinden ve de tarihi leke ve izlerindendir.
O izlerin en başında da Amalek gelir.

@@@@@@@@@

Amalek nedir ve bununla kasdedilen amaçlar nelerdir?

Amalek, Tevrat’ta İsrailoğulları’nın sürekli düşmanı olarak tanımlanan bir kavimdir. Amalek’in adı, Esav’ın torunu ve Amalekiler’in atası olan bir kişiye, onun soyundan gelenlere veya onların yaşadığı topraklara da işaret edebilir. Amalekiler, Tevrat’a göre, İsrailoğulları Mısır’dan çıktıktan sonra onlara saldıran ilk kavimdir. Bu yüzden Tanrı, İsrailoğulları’na Amalekiler’i yok etmelerini emretmiştir. Amalekiler, İsrailoğulları’nın tarihinde birçok kez karşılaştıkları ve savaştıkları bir düşman olarak kalmıştır.

Amalek kavmi, günümüzde bazı Yahudi ve Hristiyan yorumcular tarafından, İsrailoğulları’na ve Tanrı’ya karşı olan herhangi bir güç veya ideoloji olarak sembolik bir şekilde yorumlanmaktadır. Bazıları, Amalek kavmini, Nazi Almanyası, Sovyetler Birliği, İran, Hamas, Hizbullah gibi İsrail’e düşman olan devlet veya örgütlerle özdeşleştirmektedir. Bazıları ise, Amalek kavmini, şüphecilik, nihilizm, ateizm, laiklik, kültürel asimilasyon gibi Yahudi inancına ve kimliğine tehdit oluşturan akımlarla ilişkilendirmektedir. Bu yorumlar, Amalek kavminin tarihsel gerçekliğinden çok, Yahudi geleneğindeki anlam ve rolüne dayanmaktadır.

@@@@@####

Amalek, Musevi ve İslam mitolojisinde yer alan bir kavramdır. İbrani İncili’nde yer alan hikayeye göre, Amalekliler, İsrailoğulları’nın Mısır’dan çıkışlarında yolda karşılarına çıkarak saldırıda bulunan bir kavimdir. Bu olay, İsrailoğulları’na zarar veren düşmanları temsil eden bir sembol olarak kabul edilmektedir.

Amalek ile kasdedilen amaçlar genellikle İsrailoğulları’nın düşmanlarıyla mücadele etmektir. Amalek, kötülüğü, düşmanlığı ve zulmü temsil eden bir kavramdır. Dolayısıyla Amalek ile mücadele etmek, bu olumsuz özellikleri taşıyan düşmanlarla savaşmayı ifade eder.

Bu kavramlara dayanarak, Amalek’in sembolik anlamı çeşitli yorumlara konu olmuştur. Dinî ve siyasi çevrelerde, düşmanlara karşı mücadele etmek ve kötülükle savaşmak gerektiği düşüncesiyle Amalek fikri kullanılmaktadır. Ancak bu konuda farklı yorum ve yaklaşımlar da bulunmaktadır.

@@@@@@@@@@@

Amalek kavmi, Tevrat’ta ve İslami kaynaklarda adı geçen eski bir Arap topluluğudur. Yahudilerin ezeli düşmanı olarak tanımlanan bu kavim, dünyanın en eski milletlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Amalek kavmi, tarihte pek çok savaşa katılmış ve sonunda yok olmuştur.

Amalek kavminin ata kavmi olan Amalek’in soyu, farklı kaynaklarda farklı şekillerde anlatılır. İslam kaynaklarında, Amalek’in nesebi ‘İmlik b. Lûz (veya Lâviz) [b. İrem] b. Sam olarak geçer. Ancak Amalek hakkında pek çok bilgi İslam kaynaklarına “İsrâiliyat” adı verilen Yahudi kökenli rivayetlerden gelir. Amalek kabilesi, Bâbil Kulesi’nin yıkılmasının ardından Hicaz’a göç eder ve buradan farklı bölgelere yayılır.

Tevrat’a göre, Amalek kavmi, İsrailoğulları’nın Mısır’dan çıkışı sırasında karşılaştığı ilk düşmandır. Kızıldeniz’i geçip çöle ayak bastıklarında, Amalek kabilesi İsrailoğulları’na ani bir saldırı düzenlemiş ve bu ilk saldırıyı İsrailoğulları kolayca atlatsa da, Amalek halkı unutulmaz bir düşman olarak hafızalarda kalmıştır. Tevrat, Amalek’in İsrailoğulları’na saldırısını hatırlamayı ve savaşın kayda geçirilmesini emreder. Bu savaş, İsrailoğulları için sadece tarihsel bir anı değil, aynı zamanda dini bir öneme sahiptir. Amalek’in saldırısının ardından Tanrı, bu kabileyi özellikle hatırlamayı ve Amalek’in kökünü kurutmak görevini verir. Amalek’i hatırlamak ve ona karşı savaşmak, İsrailoğulları için Tanrı’ya karşı bir görev olarak kabul edilir. Tanrı, Amalek ile olan savaşın sürekliliğini vurgular ve Tevrat’ta bu savaşın nesiller boyu devam edeceğine dair yemin eder. Bu, İsrailoğulları için Amalek ile hesaplaşmanın bir görev olduğu anlamına gelir. İbranice’de kürsü kelimesinin eksik harflerle yazılması da bu savaşın sürekliliği fikrini destekler. Tanrı’nın kürsüsünün tam olabilmesi için Amalek’in tamamen ortadan kaldırılması gerektiği düşünülür.

Amalek kavmi, günümüzde bazı Yahudi ve Hristiyan yorumcular tarafından, İsrailoğulları’na ve Tanrı’ya karşı olan herhangi bir güç veya ideoloji olarak sembolik bir şekilde yorumlanmaktadır. Bazıları, Amalek kavmini, Nazi Almanyası, Sovyetler Birliği, İran, Hamas, Hizbullah gibi İsrail’e düşman olan devlet veya örgütlerle özdeşleştirmektedir. Bazıları ise, Amalek kavmini, şüphecilik, nihilizm, ateizm, laiklik, kültürel asimilasyon gibi Yahudi inancına ve kimliğine tehdit oluşturan akımlarla ilişkilendirmektedir. Bu yorumlar, Amalek kavminin tarihsel gerçekliğinden çok, Yahudi geleneğindeki anlam ve rolüne dayanmaktadır.

@@@@@@@@@

Neden Amalek kavmi bu kadar önemli?

Amalek kavmi, hem tarihsel hem de dini açıdan önemli bir kavimdir. Tarihsel olarak, Amalek kavmi, İsrailoğulları’nın Mısır’dan çıkışı sırasında karşılaştığı ilk düşmandır. Bu saldırı, İsrailoğulları için unutulmaz bir travma oluşturmuştur. Dini olarak, Amalek kavmi, Tanrı’nın İsrailoğulları’na yok etmelerini emrettiği bir kavimdir. Amalek kavmi, Tanrı’ya ve İsrailoğulları’na karşı olan her türlü düşmanlığın ve kötülüğün sembolü olarak kabul edilir. Amalek kavmi, günümüzde bazı Yahudi ve Hristiyan yorumcular tarafından, İsrail’e ve Tanrı’ya karşı olan güç veya ideolojilerle özdeşleştirilmektedir. Bu yorumlar, Amalek kavminin tarihsel gerçekliğinden çok, Yahudi geleneğindeki anlam ve rolüne dayanmaktadır.

Bak. https://tesbitler.com/2023/10/30/simdi-gidin-ve-amalikayi-vurun/

@@@@@@@@@

“Rivayette var ki, ‘Deccalın mühim kuvveti Yahudidir. Yahudiler severek tâbi olurlar.’ “

“Allahu a’lem, diyebiliriz ki, bu rivayetin bir parça tevili Rusya’da çıkmış. Çünkü, her hükûmetin zulmünü gören Yahudiler, Almanya memleketinde kesretle toplanıp intikamlarını almak için, komünist komitesinin tesisinde mühim bir rol ile Yahudi milletinden olan Troçki namında dehşetli bir adamı, Rusya’nın Başkumandanlığına ve terbiyegerdeleri olan meşhur Lenin’den sonra Rus hükûmetinin başına geçirerek Rusya’nın başını patlatıp bin senelik mahsulâtını yaktırdılar. Büyük Deccalın komitesini ve bir kısım icraatını gösterdiler. Ve sair hükûmetlerde dahi ehemmiyetli sarsıntılar verip karıştırdılar.”(…)

https://www.google.com/amp/s/sorularlarisale.com/ustadimiz-nurlarda-yahudi-milletinden-bahsetmis-midir-bahsi-gecen-risaleleri-ve-isledigi-hususlari-izah-eder-misiniz%3famp
https://tesbitler.com/2023/11/12/gazze-ve-israil-vahseti-yahudilik/
https://kulliyat.risaleinurenstitusu.org/mektubat/yirmi-ikinci-mektub/262

Loading

No ResponsesKasım 15th, 2023