KUDÜS BİZİM

KUDÜS BİZİM

Evet, Kudüs bizim.Çünkü biz orada kan dökmedik, dökülen kanları durdurduk.Orayı kirletmedik, temizliğine riayet ettik.İlk kıble.Kudüs miracın ilk basamağı.Kâbe’ye sırtını dayamış tefekkür halinde olan Allah resulü, Beytullah’tan yani simgesel olarak Allah’ın evinden Allah’ın huzuruna gitmiyor, Kudüs’ten yükselişe geçiyor.Alemlere ilk kalkış yeri ve durak Kudüs seçiliyor.Çünkü ismi olan Aksa gibi ötelere, uzaklara işaret ediyor.Üç dinin sahiplendiği, uğruna canların verilip ve de verilmeye devam ettiği yerdir Kudüs.En büyük ortak mirastır Kudüs.Hz. Davud ve Hz. Süleyman’ı şehridir Kudüs.Hz. Meryem, Hz. İsa ve Hz. Zekeriya’nın yurdudur Kudüs.Kudüs kilittir.Bahtında, tahtında açıldığı yerdir Kudüs.Ulvi alemlerin madde aleminde ki temsilcilerindendir Kudüs.Masum ve mazlumlara kucak, zalimlere Kılınç, gönüllere taht, kahramanlara taçtır Kudüs.Bir çok medeniyetlere beşiktir Kudüs.Medeniyetlerin yıkılışına şahittir Kudüs.Zalimlerin zulmüne, adillerin adline şahitlik etmiş ve de ebedi alemde şehadetini dile getirecektir Kudüs.@@@@@@@Mescid-i Aksa, Kur’an-ı Kerim’de birçok yerde geçen ve İslam için çok önemli bir mabeddir. Mescid-i Aksa, Peygamberimizin miraca yükseldiği, Müslümanların ilk kıblesi ve pek çok peygamberin yaşadığı ve namaz kıldığı kutsal bir yerdir. Mescid-i Aksa’nın ismi açıkça belirtilen ayet şöyledir:“Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir.” (İsra Suresi 1. Ayet)Bu ayette, Mescid-i Aksa’nın çevresinin bereketli ve mübarek kılındığı, Allah’ın peygamberine büyük bir lütuf ve ikram olarak onu oraya götürdüğü ve ona kudretinin delillerini gösterdiği bildirilmektedir. Bu olay, İslam tarihinde Miraç olarak bilinir ve Peygamberimizin ruh ve beden olarak semaya yükselmesi ve Allah ile görüşmesi olarak anlatılır.Mescid-i Aksa’nın ismi zikredilmeden geçen ayetlerden bazıları ise şunlardır:“O mâbedde durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle seslendiler: “Allah’ın bir kelimesini tasdik edici, efendi, iffetli ve sâlih kullardan bir peygamber olarak Yahyâ’yı Allah sana müjdeliyor.” (Âl-i İmrân Suresi 39. Ayet)Bu ayette, Mescid-i Aksa’da namaz kılan Zekeriyya (as)’ya, Allah’ın ona bir oğul verdiği müjdesi verilmektedir. Bu oğul, Yahya (as) adında bir peygamberdir ve İsa (as)’nın amcasıdır.“Hani Mûsâ kavmine demişti ki: “Ey kavmim! Allah’ın, üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani içinizden peygamberler çıkarmıştı. Sizi hükümdarlar kılmıştır ve (diğer) toplumlardan hiçbirine vermediğini size vermişti.” (Mâide Suresi 20. Ayet)Bu ayette, Mûsâ (as)’nın kavmine, Allah’ın onlara verdiği nimetleri hatırlatması ve onları Mescid-i Aksa’ya götürmek istemesi anlatılmaktadır. Mescid-i Aksa, İsrailoğulları’na vadedilmiş bir toprak olarak da bilinir ve onların orada yerleşmeleri için Allah’ın emri vardır.Bu ayetler, Mescid-i Aksa’nın İslam için ne kadar değerli ve kutsal olduğunu göstermektedir.@@@@@@@@@@Peygamber Efendimiz (sav) Kudüs’ü ve Mescid-i Aksa’yı birçok hadisinde övmüş ve ziyaret etmeyi tavsiye etmiştir. İşte Kudüs ile ilgili bazı hadisler:“Allah, Ariş ile Fırat arasını mübarek (bereketli) kılmış ve özellikle Filistin’i mukaddes kılmıştır.”“Yolculuk ancak şu üç Mescitten birisine ibadet için olur. Benim şu Mescidime, Mescid-i Haram’a ve Mescid-i Aksa’ya.”“Oraya gidin ve içerisinde namaz kılın. Eğer oraya gidemez ve içinde namaz kılamazsanız kandillerinde yakılmak üzere oraya zeytinyağı gönderin.”“Davut oğlu Süleyman (as), Beytu’l-Makdis’i inşa edince Yüce Allah’tan üç şey istedi: Birincisi doğru ve isabetli hüküm verme yeteneğinin kendisine verilmesini istedi ki, bu kendisine verildi. İkincisi kendisinden sonra kimseye nasip olmayacak bir iktidar verilmesini istedi. Bu da kendisine verildi. Üçüncüsü Mescidin inşaatını bitirdikten sonra, ‘bu mescide sadece namaz kılma düşüncesi ile gelen bir kimseyi annesinden doğmuş gibi günahsız olarak oradan çıkarmasını’ Allah’tan niyaz etti.”“Yâ Rasûlallah! Beyt-i Makdis’e gidip gitmeme hakkında bize ne buyurursunuz?” dedim. Allah Rasûlü: “Orası haşr ve dirilişin gerçekleşeceği yerdir. Gidin ve orada namaz kılın! Çünkü orada kılınan bir vakit namaz, başka yerde kılınan bin vakit namaz gibidir” buyurdu.Bu hadisler, Kudüs’ün Müslümanlar için ne kadar değerli ve kutsal olduğunu göstermektedir.@@@@@####”@@@mucize-i Miracın mukaddimesi olan Beytü’l-Makdis seyahati ve sabahleyin Kureyş kavmi ondan Beytü’l-Makdisin tarifatını istemesi üzerine hasıl olan bir mucizeyi bahsedeceğiz. Şöyle ki:Miraç gecesinin sabahında, miracını Kureyş’e haber verdi. Kureyş tekzip etti. Dediler: “Eğer Beytü’l-Makdise gitmişsen, Beytü’l-Makdisin kapılarını ve duvarlarını ve ahvâlini bize tarif et.” Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman ediyor ki:Yani, “Onların tekziplerinden ve suallerinden pek çok sıkıldım. Hattâ öyle bir sıkıntı hiç çekmemiştim. Birden, Cenâb-ı Hak, Beytü’l-Makdisi bana gösterdi. Ben de Beytü’l-Makdise bakıyorum, birer birer her şeyi tarif ediyordum.” 1 İşte, o vakit Kureyş baktılar ki, Beytü’l-Makdisten doğru ve tam haber veriyor.Hem Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Kureyş’e demiş ki: “Yolda giderken sizin bir kafilenizi gördüm. Kafileniz yarın filân vakitte gelecek.” Sonra o vakit kafileye muntazır kaldılar. Kafile bir saat taahhur etmiş. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın ihbarı doğru çıkmak için, ehl-i tahkikin tasdikiyle, güneş bir saat tevakkuf etmiş. Yani, arz, onun sözünü doğru çıkarmak için, vazifesini, seyahatini bir saat tatil etmiştir ve o tatili güneşin sükûnetiyle göstermiştir.İşte, Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâmın birtek sözünün tasdiki için, koca arz vazifesini terk eder, koca güneş şahit olur. Böyle bir zâtı tasdik etmeyen ve emrini tutmayanın ne derece bedbaht olduğunu ve onu tasdik edip emrine -Semi’na ve ata’na- İşittik ve itaat ettik. (Bakara suresi, 285) diyenlerin ne kadar bahtiyar olduklarını anla, -Elhamdülillahi alel imani vela İslam – – İman ve islam nimetinden dolayı Allah’a hamd olsun.de.https://kulliyat.risaleinurenstitusu.org/mektubat/on-dokuzuncu-mektub/180@@@@@@@@@@Bak. https://tesbitler.com/2023/10/17/kudusun-tarihcesi/https://tesbitler.com/2023/10/17/kudusun-kudsiyyeti/https://tesbitler.com/2023/10/16/hedef-kudus-kudus-tehdit-altinda/https://tesbitler.com/2019/05/28/kudusun-onemi/https://tesbitler.com/2018/08/04/kudus/https://tesbitler.com/2018/05/16/kudus-isgal-altinda/https://tesbitler.com/index.php?s=Kud%C3%BCs

 

MEHMET ÖZÇELİK

16-11-2023

Loading

No ResponsesKasım 16th, 2023