KUDÜSÜN KUDSİYYETİ

KUDÜSÜN KUDSİYYETİ

Ayetlerde Kudüs:


Kudüs, Kur’an’da adı geçmeyen ancak İsra. 1. Ayette peygamberimizin miracıyla ilgili olarak,
*”Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya (Kudüs’teki mescide) götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir.”
Ayrıca birçok ayette işaret edilen kutsal bir şehirdir. Kur’an’da Kudüs’ü anlatan ayetler şunlardır:

*Bakara 2/58: “Ve (Musa) dedi ki: ‘Ey kavmim! Allah’ın size verdiği bu kutsal beldeye girin ve ona boyun eğerek girmeyin. Yoksa hüsrana uğrarsınız. Sizden öncekilerin yaptığı gibi, arkalarınızı dönüp kaçmayın. Şüphesiz Allah’ın azabı çok şiddetlidir.’” Bu ayette kutsal belde olarak Kudüs kastedilmektedir1.
*Bakara 2/114: “Allah’ın mescitlerini, içlerinde Allah’ın adının anılmasına engel olmaya çalışan ve onların harap olmasına çaba gösteren kimseden daha zalim kim vardır? Onlar oralara ancak korka korka girebilirler. Onlar için dünyada bir rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır.” Bu ayette mescitlerden biri olarak Mescid-i Aksa anlaşılmaktadır1.
*Bakara 2/142-143: “Cahiller, ‘Onları, kendilerine yöneldikleri kıbleden çeviren nedir?’ diyecekler. De ki: ‘Doğu da batı da Allah’ındır. O, dilediği kimseyi doğru yola iletir.’ İşte biz sizi, insanlara şahitler olasınız, Peygamber de size şahit olsun diye orta bir ümmet yaptık. Biz Peygamber’e daha önce yöneldiği kıbleyi ancak gerçekten hidayete erenleri bilmek için bildirdik. Allah sizin imanınızı boşa çıkarmaz. Şüphesiz Allah, insanlara karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir.” Bu ayetlerde orta bir ümmet olarak Kudüs’e yönelen müslümanların daha sonra Mekke’ye yönelmeleri emredilmektedir1.
*Bakara 2/259: “Yahut öyle birinin durumuna bak ki, kendisine: ‘Allah ölüleri nasıl diriltir?’ denince, ‘Bilmiyorum’ demişti. Bunun üzerine Allah onu öldürdü; sonra da yüz sene bıraktı. Sonra diriltti ve ona: ‘Ne kadar kaldın?’ dedi. O da: ‘Bir gün ya da günün bir parçası kadar kaldım’ dedi. Allah da buyurdu ki: ‘Hayır! Sen yüz sene kaldın. Şimdi yiyeceğine ve içeceğine bak; henüz bozulmamıştır. Bir de eşeğine bak; seni insanlara ibret kılalım diye onu da (bozulmuş olarak) bıraktık. Şimdi kemiklere bak; nasıl birleştirip üzerini etle donatıyoruz.’ Böylece işin gerçeğini gördü ve dedi ki: ‘Şimdi biliyorum ki Allah her şeye kadirdir.’” Bu ayette bahsedilen kişinin Kudüs yakınlarında bulunan Beytü’l-Makdis’te yaşayan Üzeyr olduğu rivayet edilmektedir.
Kur’an’da Kudüs’le ilgili daha fazla ayet bulmak için buraya tıklayabilirsiniz. Ayrıca Kudüs’ün bereketli ve verimli bir memleket olduğuna dair ayetler de vardır2. Örneğin:

*Âl-i İmran 3/96: “Şüphesiz insanlar için kurulan ilk ev (ibadethane), Mekke’deki mübarek ve âlemlere hidayet kaynağı olan Kâbe’dir.”
*Tîn 95/1-3: “İncire ve zeytine, Sinâ dağına, şu emin beldeye andolsun ki, biz insanı en güzel bir biçimde yarattık.”

*Kudüs, aynı zamanda Ruhu’l-Kudüs olarak adlandırılan Cebrail’in de peygamberlere destek verdiği bir yerdir3. Kur’an’da Ruhu’l-Kudüs ile ilgili ayetler şunlardır:

*Bakara 2/87: “Celâlim hakkı için Musa’ya o kitabı verdik, arkasından birtakım peygamberler de gönderdik, hele Meryem oğlu İsa’ya apaçık mucizeler verdik, onu Rûhu’l-Kudüs ile de destekledik. Size nefislerinizin hoşlanmayacağı bir emirle gelen her peygambere kafa mı tutacaksınız? Kibrinize dokunduğu için onların bir kısmına yalan diyecek, bir kısmını da öldürecek misiniz?”
*Mâide 5/110: “Allah şöyle diyecektir: ‘Ey Meryemoğlu İsa! Sana ve annene olan nimetimi hatırla! Hani seni Rûhu’l-Kudüs (Cebrâil) ile desteklemiştim. Beşikteyken ve kemâle ermişken insanlarla konuşuyordun. Sana yazıyı, hikmeti, Tevrat’ı ve İncil’i öğretmiştim. İznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapmış ve ona üflemiştin, o da iznimle kuş olmuştu. Anadan doğma kör olanı ve alaca hastalığına yakalanmış kimseyi iznimle iyileştirmiştin. Ölüleri iznimle (hayata) çıkarmıştın. İsrailoğulları’na âyetlerle geldiğin ve onlardan inkâr edenlerin: ‘Bu ancak apaçık bir sihirdir’ dedikleri zaman seni, onlardan korumuştum.’”
-Kudüs, Kur’an’da adı geçmese de önemli bir yere sahip olan mübarek bir şehirdir. Allah’ın izniyle orada namaz kılmanın, kandillerini aydınlatmanın veya oraya dua etmenin büyük sevap olduğunu unutmayalım.[1]

@@@@@@@

Hadislerde Kudüs:

Kudüs, İslam, Yahudilik ve Hristiyanlık için kutsal bir şehirdir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), Kudüs’ü ve Mescid-i Aksa’yı birçok hadisinde övmüş, oraya gitmenin, orada namaz kılmanın ve orayı savunmanın faziletlerinden bahsetmiştir. Kudüs ile ilgili hadislerden bazıları şunlardır:

“Yolculuk ancak şu üç mescitten birisine ibadet için olur. Benim şu mescidime, Mescid-i Haram’a ve Mescid-i Aksa’ya.”
“Oraya gidin ve içerisinde namaz kılın. Eğer oraya gidemez ve içinde namaz kılamazsanız kandillerinde yakılmak üzere oraya zeytinyağı gönderin.”
“Allah, Ariş ile Fırat arasını mübarek bereketli kılmış ve özellikle Filistin’i mukaddes kılmıştır.”
“Mescid-i Aksa’nın etrafında bulunan beldelerde bulunanlar, onu korumak için cihad edenler gibidir.”
“Mescid-i Aksa’nın etrafındaki beldelerde oturanlar, peygamberlerin komşuları gibidir.”

“Mucize-i Miracın mukaddimesi olan Beytü’l-Makdis seyahati ve sabahleyin Kureyş kavmi ondan Beytü’l-Makdisin tarifatını istemesi üzerine hasıl olan bir mucizeyi bahsedeceğiz. Şöyle ki:
Miraç gecesinin sabahında, miracını Kureyş’e haber verdi. Kureyş tekzip etti. Dediler: “Eğer Beytü’l-Makdise gitmişsen, Beytü’l-Makdisin kapılarını ve duvarlarını ve ahvâlini bize tarif et.” Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman ediyor ki:
Yani, “Onların tekziplerinden ve suallerinden pek çok sıkıldım. Hattâ öyle bir sıkıntı hiç çekmemiştim. Birden, Cenâb-ı Hak, Beytü’l-Makdisi bana gösterdi. Ben de Beytü’l-Makdise bakıyorum, birer birer her şeyi tarif ediyordum.” 1 İşte, o vakit Kureyş baktılar ki, Beytü’l-Makdisten doğru ve tam haber veriyor.
Hem Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Kureyş’e demiş ki: “Yolda giderken sizin bir kafilenizi gördüm. Kafileniz yarın filân vakitte gelecek.” Sonra o vakit kafileye muntazır kaldılar. Kafile bir saat taahhur etmiş. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın ihbarı doğru çıkmak için, ehl-i tahkikin tasdikiyle, güneş bir saat tevakkuf etmiş. Yani, arz, onun sözünü doğru çıkarmak için, vazifesini, seyahatini bir saat tatil etmiştir ve o tatili güneşin sükûnetiyle göstermiştir.”[2]

@@@@@@@@

Peygamberler şehri Kudüs:

Kudüs, peygamberler şehri olarak bilinen kutsal bir yerdir. Kur’an’da adı geçmeyen ancak birçok ayette işaret edilen Kudüs, İslam, Yahudilik ve Hristiyanlık için önemli bir merkezdir. Kudüs, Müslümanların ilk kıblesi, miracın başlangıcı ve peygamberlerin yurdu olarak ebediyen kalbimizde yaşamaktadır.
Kudüs’ün tarihini, kültürünü, mimarisini ve manevi değerini anlatan bir belgesel serisi olan “Peygamberler Şehri Kudüs” Diyanet TV’de yayınlanmaktadır. Bu belgeselde Kudüs’ün İslam tarihindeki rolü, Mescid-i Aksa’nın önemi, Kudüs’teki sahabi kabirleri, Kudüs’teki Osmanlı izleri, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Kudüs ile ilişkileri gibi konular ele alınmaktadır.[3]
Mesela:
Kudüs neden kutsal bir şehirdir?
Kudüs’ün Müslümanlar için önemi nedir?
Kudüs’ün Yahudiler için önemi nedir?
Kudüs’ün Hristiyanlar için önemi nedir?
Kudüs’ün tarihi nasıldır?
Kudüs’te hangi peygamberler yaşamıştır?
Kudüs’te hangi mescitler ve camiler vardır?
Kudüs’te hangi sahabeler gömülüdür?
Kudüs’te hangi Osmanlı eserleri bulunmaktadır?[4]

Mehmet ÖZÇELİK

17-10-2023

[1] Bak.Âl-i İmran 3/39; Âraf 7/137; Enbiyâ 21/71, 81; Mâide 5/21; İsrâ 17/5-6; Sâd 38/21-22; Tîn. 95/1.  https://www.bing.com/search?q=Ayetlerde%20kud%C3%BCs&ssp=1&safesearch=moderate&cc=TR&PC=SANSAAND&toWww=1&redig=6DA9285C452D492F97B3FCB9F7728E07

[2] https://kulliyat.risaleinurenstitusu.org/mektubat/on-dokuzuncu-mektub/180
https://kulliyat.risaleinurenstitusu.org/arama/Makdisi

[3] https://diyanet.tv/peygamberler-sehri-kudus/bolumler

[4]https://www.bing.com/search?q=Peygamberler%20%C5%9Fehri%20kud%C3%BCs&ssp=1&safesearch=moderate&cc=TR&PC=SANSAAND&toWww=1&redig=2A0B6BD018A24D74BFA2096C8AAC64C5

https://diyanet.tv/peygamberler-sehri-kudus/bolumler.
https://bing.com/search?q=Peygamberler+%c5%9fehri+kud%c3%bcs.https://diyanet.tv/peygamberler-sehri-kudus.

Loading

No ResponsesEkim 17th, 2023