Arama Sonuçları

İÇTEN KUŞATILAN İLÂHİYAT

İÇTEN KUŞATILAN İLÂHİYAT Dıştan engellenmeye çalışılan ilahiyat sahası, aşılan engeller sonucu açılışı sağlanmıştır. Ancak ondan daha tehlikelisi ise içten kuşatılmaya, sulandırılıp bozulmaya çalışılmasıdır. -Farklı anlatımı deneyen ilahiyatçıların en büyük hatası, tashihe ve ıslaha yönelik bir davranış içerisinde olmayıp, inkâr ve ifsada yönelik davranmalarından dolayıdır. -Ne gariptir ki, Kur’an bizim diyenler onlarca eser yazıyorlar. Peygamberi konuşturmayanlar […]

Loading

No ResponsesAğustos 24th, 2016

İLAHİYATIN PROBLEMLİ İLAHİYATÇILARI

İLAHİYATIN PROBLEMLİ İLAHİYATÇILARI Şimdilerde İslamiyet içten vurulmaya çalışılıyor. Kurt gövdenin içine girip kemirmektedir. Tehlike küçük değil, büyüktür. Gerçek niyetleri sezemeyenler, bu tehlikeli sele kapılabilirler. Bunun için ileride din ve İmam-Hatip meslek derslerini verecek olan öğretmenler işlenmeye çalışılmaktadır. Kokuşma baştan başlatılmıştır. Balık baştan kokmaya başlamıştır. İnşaallah, bu milletin köklü geçmişi, bu köksüzlüklere pirim ve destek vermeyecektir. […]

Loading

No ResponsesMayıs 17th, 2016

İLÂHİYAT CEPHESİNDEKİ TEHLİKE

İLÂHİYAT CEPHESİNDEKİ TEHLİKE – Sesli Dinle – Belki başlık;-Dinin önündeki engel ilahiyatçılar mı?-demek gerekti. Dün dine dıştan vuranlar,bu gün içten vurmaktadırlar. Dün caminin duvarına bevledenler,bu gün caminin içine bevletmektedirler. Din içten vurulmakta,dini içten vurmaktadırlar. İlâhiyatlar içerisinde belki genelde çok az bir kesimi işgal etse de,çoğunluğu gölgeleyen ve suyu bulandıran ilâhiyatçılar,problemli olanlar muhatabımdır. İlâhiyatlara problemli insanlar […]

Loading

No ResponsesKasım 14th, 2015

İLÂHİYATTA FELSEFE

İLÂHİYATTA FELSEFE Yök İlâhiyatlarda işlenen Felsefe dersini kaldırmakla çok yerinde bir karar almıştır. Bunun yerine Hikmet dersleri adı altında bir ders konulabilir. Ben 1980 yılında iki yıl İslâm enstitüsü ve 1983-den itibaren iki yılda ilâhiyat okudum. İlâhiyata geçiş okulun adını yükseltti ancak kaliteyi düşürdü. Bütün ilâhiyatlar Ankara İlâhiyata benzetilmeye çalışıldı. Erzurum-daki İslâmi ilimlerde de aynı […]

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015

MUKADDESATA SALDIRI

MUKADDESATA SALDIRI Son aylarda Müslümanlara ve İslamiyet’e saldırı hızla arttı. Kuranı Kerim yakmanın yanında[1] , camileri kundaklama ve nihayetinde sınıfta öğretmenin öğrencilere bir Müslüman çocuğunu tokatlamaya kadar varmıştır.[2] Cami duvarına bevletmelerin artışı, [3]bazı şeylerin habercisi ve sinyalini vermektedir. -Asrın Müseylime-i Kezzapları[4], Peygamber Efendimiz zamanındakinden az değildir. – Ve yine çoktandır yazmayı düşünüp de bu yazıyı […]

Loading

No ResponsesEylül 2nd, 2023

MERHUM İZ Mİ BIRAKTI YARA MI?

MERHUM İZ Mİ BIRAKTI YARA MI?   Günahıyla sevabıyla dünyadan Hüseyin Atay’da göçtü. Allah amelince muamele etsin. Merhum Hüseyin Atay belli ki herkeste bir iz ve de bir yara bırakmış.[1] 1984 yılında Ali Bardakoğlu hoca Hüseyin Atay’ı sadece son sınıf öğrencilerine konferans vermek üzere Ankara’dan Kayseri’ye davet etmişti. Bize de ısrarla; sessizce dinleyip, itirazda bulunmamayı […]

Loading

No ResponsesAğustos 31st, 2023

AKILDA KALAN SORULAR

AKILDA KALAN SORULAR (Sorulan bazı sorulara Chatgpt-den cevaplar) Kelam dersinde anlatılan mucize hakikati nedir? Anladığım kadarıyla kelam dersinde mucizeler ve olaylar hakkında bilgi alıyorsunuz, ancak bu olayların herhangi bir delili bulunmadığına inanıyorsunuz. Bu, birçok insanın farklı inanç sistemlerine veya dini öğretilere yönelik bir endişe veya şüphe duyduğu bir konudur. Mucizeler veya olağanüstü olaylar, genellikle doğal […]

Loading

No ResponsesTemmuz 30th, 2023

Bilimsel tefsir

Bilimsel tefsir Bilimsel tefsir, İslam’ın kutsal kitabı olan Kur’an’ı anlama ve yorumlama sürecine bilimsel yöntemleri dahil eden bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, geleneksel tefsir yöntemlerinden farklı olarak, Kur’an’ın anlaşılmasında ilahiyat, dilbilim, tarih, arkeoloji, sosyoloji, antropoloji ve diğer ilgili alanlardaki bilimsel araştırmaları kullanır. Bilimsel tefsir, geleneksel tefsirin temel prensiplerini benimserken aynı zamanda modern akademik yöntemleri kullanarak Kur’an’ın […]

Loading

No ResponsesTemmuz 30th, 2023

İÇTEKİ VE İÇİMİZDEKİ FİTNENİN ADI GELENEK

İÇTEKİ VE İÇİMİZDEKİ FİTNENİN ADI GELENEK –Bir söz vardır; şeytanı taşlamaktan, Rahmanı tesbih etmeye vakit kalmadı. Şerri defetmekten hayrı celbe vakit kalmadı. Kötü mü oldu? Elbette tam da kötü oldu, denmez. Zira mecelle kuralı, def’i şer, celb-i nef’a racihdir. Yani; Kötülüğü defedip kaldırmak faydalı işten önce gelir. Hakikatlerin zuhuruna ve araştırıp öğrenmeye vesile oldu. Maalesef […]

Loading

No ResponsesTemmuz 29th, 2023

İNCİL VE TESLİS İNANCI

İNCİL VE TESLİS İNANCI İncil’e göre teslis inancının gerçek açılımı nedir? İncil, Hristiyanlıkta Tanrı’nın doğasını ve ilahiyatını açıklamak için temel bir kaynaktır. Teslis inancı, Hristiyanlıkta Tanrı’nın üçlü birlik olarak kabul edildiği öğretisidir. Bu inanca göre, Tanrı Baba, Tanrı Oğul (İsa Mesih) ve Kutsal Ruh olmak üzere üç ayrı şahsiyetten oluşan tek bir Tanrı vardır. Teslis […]

Loading

No ResponsesTemmuz 13th, 2023

İSLAM HUKUK

  İslam ceza hukuku hükümleri ve uygulamaları İslam ceza hukuku hükümleri ve uygulamaları nasıldır. İslam ceza hukuku, İslam dini hükümlerine göre belirlenir ve uygulanır. İslam ceza hukuku, genel olarak hırsızlık, zina, cinayet gibi suçlar için hükümler içermektedir.  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ […]

Loading

No ResponsesHaziran 19th, 2023

TEK DÜNYA DEVLETİNE DOĞRU

TEK DÜNYA DEVLETİNE DOĞRU Dünyadaki hesap dünyayı tek bir elden idare etme hesabıdır. Batı Suriye ve Ortadoğu’da kaos çıkararak bu kargaşadan istifade ile kontrolü ele geçirmeyi hedeflemektedir. Hakimiyetini entrika ve öldürmelerle, özellikle devlet adamlarını ve önemli kişileri zehirleyerek bunu gerçekleştiriyor. Türkiye’ye hazımsızlığın sebebi; sessiz değişimin olması. Büyük değişimlerin vuku bulması. Yeni bir sayfanın burada açılmış […]

Loading

No ResponsesMayıs 13th, 2023

KURAN-I KERİM-İ BİR BÜTÜN OLARAK DEĞERLENDİRME

KURAN-I KERİM-İ BİR BÜTÜN OLARAK DEĞERLENDİRME 37 trilyon hücre var, bunun 34 trilyonu kan hücreleridir. Dünyaya kayıtlı gelen insanın her şeyi mukadder ve kayıtlıdır. -Bazı araştırmacılara göre insan beyninde yaklaşık 100 milyar nöron bulunuyor. Bu nöronların her biri ortalama 1000 bağlantı kuruyor ve bu da yaklaşık 1000 potansiyel sinaps anlamına geliyor. Verilerin depolandığı bu sinapsların […]

Loading

No ResponsesEkim 2nd, 2022

ASRIN GLADİSTONLARI

ASRIN GLADİSTONLARI Yüz yıl önce İngiliz Müstemlekat Nazırı yani İngiliz Kölelik Bakanı olan Gladiston beyanatında; “İngiliz Meclis-i Mebusanında, Müstemlekat Nazırı (Sömürgeler bakanı Giladiston avam kamerasında Osmanlı devletiyle ve Kur’an hakkındaki o meşhur hainane konuşmasında) elinde Kur’an-ı Kerîm’i göstererek söylediği bir nutukta, “Bu Kur’an İslamların elinde bulundukça, biz onlara hakim olamayız. Ne yapıp yapmalıyız, bu Kur’an’ı […]

Loading

No ResponsesHaziran 16th, 2022

ALGI

ALGI Her şey algılarla başladı ve başlatıldı. Türkiye hala algılarla yönetilmeye çalışılmaktadır. Uzun süre şeriat, laiklik, irtica ile korkutuldu ve her türlü su-i istimalin yolları açıldı. Algılarla yönetildik. Özellikle Duyusal Algı: Yani İşitsel algı – Daha yüksek çıkan seslerin diğer sesleri bastırması, işitsel algının en temel özelliklerinden biridir. Mesela bize aid olmayan sözler ve kelimeler […]

Loading

No ResponsesŞubat 19th, 2022