Arama Sonuçları

İÇTEN KUŞATILAN İLÂHİYAT

İÇTEN KUŞATILAN İLÂHİYAT Dıştan engellenmeye çalışılan ilahiyat sahası, aşılan engeller sonucu açılışı sağlanmıştır. Ancak ondan daha tehlikelisi ise içten kuşatılmaya, sulandırılıp bozulmaya çalışılmasıdır. -Farklı anlatımı deneyen ilahiyatçıların en büyük hatası, tashihe ve ıslaha yönelik bir davranış içerisinde olmayıp, inkâr ve ifsada yönelik davranmalarından dolayıdır. -Ne gariptir ki, Kur’an bizim diyenler onlarca eser yazıyorlar. Peygamberi konuşturmayanlar […]

Loading

No ResponsesAğustos 24th, 2016

İLAHİYATIN PROBLEMLİ İLAHİYATÇILARI

İLAHİYATIN PROBLEMLİ İLAHİYATÇILARI Şimdilerde İslamiyet içten vurulmaya çalışılıyor. Kurt gövdenin içine girip kemirmektedir. Tehlike küçük değil, büyüktür. Gerçek niyetleri sezemeyenler, bu tehlikeli sele kapılabilirler. Bunun için ileride din ve İmam-Hatip meslek derslerini verecek olan öğretmenler işlenmeye çalışılmaktadır. Kokuşma baştan başlatılmıştır. Balık baştan kokmaya başlamıştır. İnşaallah, bu milletin köklü geçmişi, bu köksüzlüklere pirim ve destek vermeyecektir. […]

Loading

No ResponsesMayıs 17th, 2016

İLÂHİYAT CEPHESİNDEKİ TEHLİKE

İLÂHİYAT CEPHESİNDEKİ TEHLİKE – Sesli Dinle – Belki başlık;-Dinin önündeki engel ilahiyatçılar mı?-demek gerekti. Dün dine dıştan vuranlar,bu gün içten vurmaktadırlar. Dün caminin duvarına bevledenler,bu gün caminin içine bevletmektedirler. Din içten vurulmakta,dini içten vurmaktadırlar. İlâhiyatlar içerisinde belki genelde çok az bir kesimi işgal etse de,çoğunluğu gölgeleyen ve suyu bulandıran ilâhiyatçılar,problemli olanlar muhatabımdır. İlâhiyatlara problemli insanlar […]

Loading

No ResponsesKasım 14th, 2015

İLÂHİYATTA FELSEFE

İLÂHİYATTA FELSEFE Yök İlâhiyatlarda işlenen Felsefe dersini kaldırmakla çok yerinde bir karar almıştır. Bunun yerine Hikmet dersleri adı altında bir ders konulabilir. Ben 1980 yılında iki yıl İslâm enstitüsü ve 1983-den itibaren iki yılda ilâhiyat okudum. İlâhiyata geçiş okulun adını yükseltti ancak kaliteyi düşürdü. Bütün ilâhiyatlar Ankara İlâhiyata benzetilmeye çalışıldı. Erzurum-daki İslâmi ilimlerde de aynı […]

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015

ZEHİRLENEN DUYGULAR

ZEHİRLENEN DUYGULAR Tıpkı Kuduz Saldırganlığı gibi. İnsan yapısı bozulursa hayvandan daha hayvan olur. Etrafına saldıran kuduz hayvan her şeyden habersiz, şuursuz, bilinçsiz ve hesapsız olarak, gözü hiçbir şeyi görmeden saldırır ve saldırganlaşmaya başlar. İsrail Başbakanı Netenyahu ve arkasında onu destekleyenlerin hali bundan hiç de geri değildir. Netenyahu ve destekçileri Gazze’ye saldırıp yirmi bine yakın çocuğu, […]

Loading

No ResponsesHaziran 26th, 2024

DÜNYADA global bir Yahudi egemenliği ve saltanatı vardır.

DÜNYADA global bir Yahudi egemenliği ve saltanatı vardır. Bir tek Yahudi devleti yoktur, birkaç Yahudi devleti vardır. Mesela bugünkü Fransa gizli bir Yahudi Cumhuriyetidir. İsrail kurulmadan önce, yirminci asırda, Akdeniz’in doğusunda ve batısında iki Yahudi cumhuriyeti vardı. İslam dünyasında dıştan islamî görünen, lakin Yahudiler tarafından sıkı şekilde kontrol edilen devletler vardır. İslam dünyası Kripto (iki […]

Loading

No ResponsesNisan 23rd, 2024

Barnabas incilinde Hz. Muhammed

Barnabas incilinde Hz. Muhammed ile ilgili Cümleler. ## Barnabas İncili’nde Hz. Muhammed ile İlgili Cümleler Barnabas İncili, Hz. İsa’nın havarilerinden biri olan Barnabas tarafından yazıldığı iddia edilen, ancak Hristiyan kiliseleri tarafından kabul görmeyen bir metindir. Bu incilde, Hz. Muhammed’e dair birçok referans olduğu ve onun son peygamber olarak müjdelendiği öne sürülmektedir. Bazı önemli cümleler şunlardır: […]

Loading

No ResponsesNisan 12th, 2024

Avrupa’da papazlar tek tek işlerini bırakıyorlar mı?

Avrupa’da papazlar tek tek işlerini bırakıyorlar mı? Evet, Avrupa’da papazlar tek tek işlerini bırakıyorlar. Bu, Avrupa’da Hristiyanlığın giderek azalan popülaritesinin bir sonucudur. Avrupa’da Hristiyan nüfusunun oranı, 20. yüzyılın ortalarından bu yana sürekli olarak düşmektedir. Bu düşüş, sekülerleşme, göç ve dini çeşitliliğin artması gibi faktörlerden kaynaklanmaktadır. Avrupa’da papazların işlerini bırakmalarının başlıca nedenleri şunlardır: * **Hristiyan nüfusunun […]

Loading

No ResponsesAralık 21st, 2023

Kuranı kerimde ve hadislerde Kumar konusu.

Kuranı kerimde ve hadislerde Kumar konusu. Kumar konusu, Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde açık bir şekilde yasaklanmıştır. Kumar, insanların malını haksız yollarla yemek, aralarında düşmanlık ve kin uyandırmak, Allah’ı zikretmekten ve namaz kılmaktan alıkoymak gibi büyük günahlar içermektedir. Kur’an-ı Kerim’de kumarla ilgili şu ayetler yer almaktadır: “Ey iman edenler! İçki, kumar, tapınmak ve putlara kurban kesmek […]

Loading

No ResponsesAralık 8th, 2023

BATI VE İSLAM MEDENİYETİ 

BATI VE İSLAM MEDENİYETİ  Batıda ve Avrupa da görülen medeniyet dışı davranışlar. Batıda ve Avrupa’da görülen medeniyet dışı davranışlar, farklı kültürler, değerler ve inançlar arasında çatışma, anlaşmazlık ve önyargı kaynağı olabilir. Medeniyet, bir toplumun şehir hayatında geliştirdiği sosyal, siyasal, entelektüel, kurumsal, teknik ve ekonomik birikim, düzey ve fırsatları ifade eder. Ancak medeniyetin sadece maddi ve […]

Loading

No ResponsesKasım 29th, 2023

KURANI KERİMDE PEYGAMBERLER

KURANI KERİMDE PEYGAMBERLER Kuranı kerimde peygamberler. Kur’an-ı Kerim’de peygamberler, Allah’ın insanlara gönderdiği elçilerdir. Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerin sayısı 25’tir. Bunlar şunlardır: – Âdem: İnsanlığın ilk babası ve ilk peygamberdir. Allah onu topraktan yarattı ve cennete yerleştirdi. Ancak şeytanın kışkırtmasıyla cennetteki yasak ağacın meyvesinden yedi ve cennetten çıkarıldı. Sonra Allah’tan bağışlanma diledi ve affedildi. Dünyada […]

Loading

No ResponsesKasım 23rd, 2023

Bir öğretmende olması gereken özellikler neler olmalıdır

Bir öğretmende olması gereken özellikler neler olmalıdır Bir öğretmende olması gereken özellikler şunlar olabilir: 1. Alan Bilgisi: Öğretmenin, öğrettiği konuda derinlemesine bilgi sahibi olması ve gelişmeleri takip etmesi önemlidir. 2. İletişim Becerileri: Öğretmenin etkili iletişim kurabilmesi, öğrencilerle doğru ve anlaşılır şekilde iletişim kurması önemlidir. 3. Empati Yeteneği: Öğretmenin öğrencilerin duygusal durumlarını anlayabilmesi ve onlara destek […]

Loading

No ResponsesEylül 29th, 2023

MUKADDESATA SALDIRI

MUKADDESATA SALDIRI Son aylarda Müslümanlara ve İslamiyet’e saldırı hızla arttı. Kuranı Kerim yakmanın yanında[1] , camileri kundaklama ve nihayetinde sınıfta öğretmenin öğrencilere bir Müslüman çocuğunu tokatlamaya kadar varmıştır.[2] Cami duvarına bevletmelerin artışı, [3]bazı şeylerin habercisi ve sinyalini vermektedir. -Asrın Müseylime-i Kezzapları[4], Peygamber Efendimiz zamanındakinden az değildir. – Ve yine çoktandır yazmayı düşünüp de bu yazıyı […]

Loading

No ResponsesEylül 2nd, 2023

MERHUM İZ Mİ BIRAKTI YARA MI?

MERHUM İZ Mİ BIRAKTI YARA MI?   Günahıyla sevabıyla dünyadan Hüseyin Atay’da göçtü. Allah amelince muamele etsin. Merhum Hüseyin Atay belli ki herkeste bir iz ve de bir yara bırakmış.[1] 1984 yılında Ali Bardakoğlu hoca Hüseyin Atay’ı sadece son sınıf öğrencilerine konferans vermek üzere Ankara’dan Kayseri’ye davet etmişti. Bize de ısrarla; sessizce dinleyip, itirazda bulunmamayı […]

Loading

No ResponsesAğustos 31st, 2023

AKILDA KALAN SORULAR

AKILDA KALAN SORULAR (Sorulan bazı sorulara Chatgpt-den cevaplar) Kelam dersinde anlatılan mucize hakikati nedir? Anladığım kadarıyla kelam dersinde mucizeler ve olaylar hakkında bilgi alıyorsunuz, ancak bu olayların herhangi bir delili bulunmadığına inanıyorsunuz. Bu, birçok insanın farklı inanç sistemlerine veya dini öğretilere yönelik bir endişe veya şüphe duyduğu bir konudur. Mucizeler veya olağanüstü olaylar, genellikle doğal […]

Loading

No ResponsesTemmuz 30th, 2023