MUKADDESATA SALDIRI

MUKADDESATA SALDIRI

Son aylarda Müslümanlara ve İslamiyet’e saldırı hızla arttı.

Kuranı Kerim yakmanın yanında[1] , camileri kundaklama ve nihayetinde sınıfta öğretmenin öğrencilere bir Müslüman çocuğunu tokatlamaya kadar varmıştır.[2]

Cami duvarına bevletmelerin artışı, [3]bazı şeylerin habercisi ve sinyalini vermektedir.

-Asrın Müseylime-i Kezzapları[4], Peygamber Efendimiz zamanındakinden az değildir.

– Ve yine çoktandır yazmayı düşünüp de bu yazıyı yazmama sebep olan İsmet Özel’in müridi İsmail Halis’in Risale-i Nur’un yok edilmesi gerektiğini söylediği hadsiz ve seviyesiz sözü üzerinedir.[5]

-Bediüzzaman’dan en az 200 yıl gerideyiz, [6] O’nu 200 yıl geriden takip ediyoruz, 200 yıl sonra tam manasıyla anlayabilirsek ne a’la.

Bediüzzaman asrın ve asırların adamı.
Asırlık.
Asırlara meydan okuyan asırlık çınar gibi.
Kayıp yılların telafisi onda ve ancak onunla olur.
Bediüzzaman kayıp yıllarımızın kazanımıdır.
Bizim için bir kazançtır.
Faydalanmayan içinde bir kayıptır.
O yoklukta varlığı bulandır.
Asırlara varlık kazandırandır.
Bizler ise varlıkta fakir yaşayan, hazinenin üstünde oturup yokluk çekiyoruz.
Bizler Allah muhafaza, ahireti verip dünyayı almaya ve elde etmeye çalışırken, o dünyayı verip ahireti alan bahtiyarlardan oldu.
“Allah, kendi yolunda çarpışırken öldüren ve öldürülen müminlerin canlarını ve mallarını, karşılığında cennet vermek üzere satın almıştır.”[7]

-Aslında İsmail Halis çömezi sakın Bediüzzaman’a saldırmakla Haim Naum’a hizmet etmiş olmasın![8]

Zira;

Haim Nahum, bu görüşlerini daha sonra “7 maddelik bir doktrin” haline getirir. 7 maddelik bu meşhur doktrinde;


“Türkleri savaşla asla yıkamazsınız. Öyleyse Anadolu insanını şu yedi ana maddeyle yıkmak mümkündür.

1-Türk milletini işsiz bırakacaksınız.
2-Türk milletini sefalet içinde, aç bırakacaksınız.
3-Türk milletine borç vererek esaret altına alacaksınız.
4-Türk Milletini İslam dininden ve manevi değerlerinden uzaklaştıracaksınız.
5-Türk Milletini böleceksiniz.
6-Türk Milletini birbirleriyle çarpıştıracaksınız.
7-Tüm bu politikaların uygulamasından sonra Türk Milletini yumuşak lokma haline getirip yutacaksınız. İsrail’in bir eyaleti yapacaksınız.”[9]

– Özetle;
– Aç bırakacaksın.
– İşsiz bırakacaksın.
– Borca esir edeceksin.
– Dininden uzaklaştıracaksın.
– Böleceksin.
– Böldüklerini birbiri ile çarpıştıracaksın.
– Yumuşak lokma haline getirip yutacaksın.

%%%%%%

Geçmişten günümüze iki insan portresine ihtiyatlı, mesafeli ve şüpheli yaklaşmışımdır.
1.Soldan sağa geçtiğini söyleyen İsmet Özel.
2. Radikal görüşleri olup, bir dönem İslamcılığıyla öne çıkan, farklı görüşler sergileyen Ali Bulaç.
Siyasette de sağdan ve soldan silkelendiklerinde çok meçhullerin malum olacağı diğer iki şahsiyet ise;
1. Solda Doğu Perinçek
2. Sağda Mehmet Ağar.

İsmet Özel ve Ali Bulaç’ı Chatgpt’ ye sorduk. İşte cevabı;

@@@@@

İsmet Özel’in solculuğu.

İsmet Özel, Türk şair, yazar ve düşünürdür. Solcu ideolojilere yakınlığı ile bilinir. Sol düşünceleri ve toplumcu söylemleri eserlerine yansımıştır.

Özel, ilk olarak 1970’lerde solcu düşüncelerle tanışmıştır. Bu dönemde Marksizm ve sosyalizm gibi düşünce akımlarına ilgi duymaya başlamıştır. Sol hareketlerin ideolojisi ve eşitlikçi fikirleri, onun şiirlerine, denemelerine ve diğer yazılarına yansımıştır.

İsmet Özel, toplumsal adaletsizliği, sömürüyü ve ezilmişlikleri eleştiren şiirler kaleme almıştır. İşçi sınıfının sorunlarına dikkat çeken ve onların yanında olduğunu gösteren şiirler yazmıştır. Sosyal adalet, özgürlük, demokrasi gibi sol değerlere vurgu yapmıştır.

Özel’in sol düşünceleri sadece şiirlerinde değil, aynı zamanda politik yazılarında da kendini gösterir. Solcu dergilerde ve gazetelerde yazılar yazmış, solcu akımlara destek vermiştir. Toplumun sorunlarına duyarlı bir şekilde yazılar kaleme alarak, solculuk bilincini ve düşünce sistemini topluma yaymaya çalışmıştır.

Ancak zamanla İsmet Özel’in düşünce ve yazılarında solculuk kadar milliyetçilik ve İslamcılık da ön plana çıkmıştır. Özel’in solculuğu, milliyetçilik ve dini değerlerle birleşerek kendine özgü bir düşünce sistemine dönüşmüştür. Bu da onun solculuğunun belirli çevrelerde tartışmalı bir konu haline gelmesine yol açmıştır.

@@@@@###

İsmet Özel, Türk şair ve yazar. Yaşamının farklı dönemlerinde farklı dünya görüşlerini benimsemiştir. Kendisi, “Benim masalımda üç önemli kelime var: Şair, Komünist ve Müslüman” ifadesiyle, bu değişimi özetlemiştir1.

Özel, 1960’lı yıllarda solcu bir gençlik hareketinin içinde yer almıştır. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğrenciyken Ataol Behramoğlu ile birlikte Halkın Dostları dergisini kurmuş ve yönetmiştir2. Bu dergide yayımladığı şiirleriyle solcu bir şair olarak tanınmıştır.

Özel, 1974 yılında Sezai Karakoç’un çıkardığı Diriliş Dergisi’nde “Amentü” şiirini yayınlamış ve kendi iç dünyasında ruhsal bir değişim yaşayarak yazı hayatına İslami düşünce çerçevesinde devam etmiştir1. Özel, bu değişimi zaruri bir fikirsel zırh olarak görmekte ve o dönemde sosyalist bir alt yapıyla temellendirilmeyen Müslümanlığın, bugün için tahkiki bir Müslümanlık olmadığını savunmaktadır3.

İsmet Özel Biyografi.info
İsmet Özel – Ahmet Yesevi University

@@@@@##

İsmet Özel’in tenkit edilen yönleri nelerdir?

İsmet Özel’in tenkit edilen yönleri, özellikle son dönemlerinde milliyetçilik ve dini değerlere ağırlık vermesidir. Bazı eleştirmenler, Özel’in solculuktan uzaklaşarak milliyetçilik ile İslamcılığı benimsediğini ve bu konuda radikal bir tutum sergilediğini öne sürmektedir.

Özel’in milliyetçi ve İslamcı yaklaşımları, bazı kesimler tarafından ayrıştırıcı ve birleştirici olmaktan uzak bulunmaktadır. Eleştirmenler, bu tutumun toplumda kutuplaşma yaratma ihtimaline dikkat çekmektedir. Ayrıca, bazıları onun milliyetçi ve İslamcı söylemlerinin demokrasi, özgürlük ve insan hakları gibi evrensel değerlerle çeliştiğini ifade etmektedir.

Yine bazıları, Özel’in eleştirel düşünceye ve farklı görüşlere olan tahammülsüzlüğünü eleştirmekte ve onun diğer düşünce akımlarına yeterince saygı göstermediğini iddia etmektedir. Eleştirilere göre, Özel sadece kendi düşünce ve ideolojilerine bağlıdır ve farklı düşünce ve görüşlere kapalıdır.

Bunun yanı sıra, bazı eleştirmenler İsmet Özel’in üslubunu aşırı sert ve kırıcı bulmaktadır. Kullanmış olduğu dilin, kimi zaman hakaretlere varan bir şekilde polemiklere neden olduğu söylenmektedir. Eleştirilere göre, bu durum Özel’in iletişim kurma ve diyalog kurma becerisini zayıflatan bir etken olmuştur.

Bu tenkit edilen yönler, İsmet Özel’in solculukla beraber milliyetçilik ve İslamcılık arasında bir geçiş sürecine girmesi ve farklı görüşlere karşı hoşgörüsüzlük göstermesi üzerine odaklanmaktadır.

@@@@###

Ali Bulaç’ın İslam’a getirdiği farklı görüşleri nelerdir?

Ali Bulaç, İslam’a çeşitli alanlarda farklı bakış açıları getiren bir düşünürdür. İşte bazı alanlarda Ali Bulaç’ın İslam’a getirdiği farklı görüşlerden bazıları:

1. **Demokrasi ve İslam Uyumu**: Ali Bulaç, İslam’ın temel prensiplerinin demokrasi ile uyumlu olduğunu savunmuş ve İslam’ın demokratik değerlerle örtüştüğüne dikkat çekmiştir. Ona göre, İslam’da halkın iradesi ve danışma kültürü önemlidir.

2. **Modern Dünya ve Yeniden Yorumlama**: Bulaç, modern dünyanın getirdiği sorunlar karşısında İslam’ın yeniden yorumlanması gerektiğini vurgulamış ve İslam’ın evrensel değerleri ile çağın gereksinimlerinin denge içinde ele alınması gerektiğini savunmuştur.

3. **Kadın Hakları ve Eşitlik**: Ali Bulaç, kadınların toplum içinde daha aktif ve eşit bir şekilde yer alması gerektiğini savunmuş, İslam’ın kadın haklarına ve eşitliğe vurgu yaptığını ifade etmiştir.

4. **Kültürel Çeşitlilik ve Hoşgörü**: Ali Bulaç, İslam’ın farklı kültürleri ve inançları hoşgörüyle karşılaması gerektiğini ve İslam’ın evrensel mesajının herkes için olduğunu vurgulamıştır.

5. **Eğitim ve İlim Anlayışı**: Bulaç, İslam’ın ilime ve eğitime verdiği önemi vurgulayarak, modern bilim ve teknolojinin İslam’ın temel değerleriyle uyumlu olduğunu belirtmiştir.

6. **Din ve Devlet Ayrımı**: Ali Bulaç, din ile devlet işlerinin ayrılmasını desteklemiş ve dini otoritenin siyasi iktidardan ayrılması gerektiğini savunmuştur.

Bu noktalar, Ali Bulaç’ın İslam’a getirdiği bazı farklı görüşleri yansıtmaktadır. Ancak unutmamanız önemlidir ki, fikirlerini tam olarak anlamak için onun eserlerine daha detaylı bir göz atmanız gerekebilir.

@@@@@#

Ali Bulaç’ın İslam’a getirdiği farklı görüşleri hakkında size biraz bilgi verebilirim. Ali Bulaç, sosyolog, ilahiyatçı, gazeteci ve yazar. İslamcılık akımının önemli temsilcilerinden biri olarak tanınır. Bulaç, İslam’ı hem tarihsel hem de çağdaş bir perspektiften ele alır ve İslam’ın modern dünyada nasıl yaşanabileceğini sorgular. Bulaç’ın İslam’a getirdiği farklı görüşler şunlardır:

Bulaç, İslam’ın evrensel bir mesaj taşıdığını, ancak bu mesajın tarihsel ve kültürel bağlamlara göre farklı şekillerde anlaşıldığını ve yorumlandığını savunur. Bulaç, İslam’ın özünü ve ruhunu korurken, biçimini ve şeklini değiştirebileceğini iddia eder1.
Bulaç, İslam’ın modern dünyada yaşanabilmesi için iki temel şart olduğunu belirtir: Birincisi, İslam’ın kendi içinde bir eleştiri ve yenilenme sürecine girmesi; ikincisi, İslam’ın modern dünyanın sorunlarına cevap verebilecek bir bilgi üretmesi2.
Bulaç, İslam’ın siyasetle ilişkisini tartışırken, İslam’ın siyasi bir ideoloji olmadığını, ancak siyasetin de İslam’ın ilgi alanına girdiğini söyler. Bulaç, İslam’ın siyasetteki amacının adaleti sağlamak olduğunu, ancak bunun nasıl yapılacağının farklı yolları olabileceğini ifade eder3.
Bulaç, İslam’ın medeniyet tasavvurunu ortaya koyarken, İslam’ın kendi medeniyetini inşa etmesi gerektiğini, ancak bunun Batı medeniyetiyle karşıtlık üzerinden değil, diyalog ve etkileşim üzerinden olması gerektiğini vurgular. Bulaç, İslam medeniyetinin hem kendi değerlerine hem de evrensel değerlere sahip çıkması gerektiğini savunur.
Bulaç’ın İslam’a getirdiği farklı görüşleri hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantılara bakabilirsiniz:

Ali Bulaç’tan doz ayarı: ‘Kötü islamcılık yoktur, az islamcılık vardır …
Ali Bulaç: İktidar yüzyıllık mirası heba etti, İslamcı … – T24

@@@@@@

Ali Bulaç fikir hayatında ne gibi gelgitler yaşamıştır?

Ali Bulaç’ın fikir hayatında belirli dönemlerde farklı eğilimler yaşadığı gözlemlenmiştir. Özellikle siyasi ve dini konulardaki düşüncelerinde zaman içinde değişiklikler olmuştur. İşte bazı dönemlerdeki gelgitlere örnekler:

1. **İslamcılık Dönemi**: Ali Bulaç’ın kariyerine İslami çevrelerde gazetecilik ve yazarlık yaparak başlamıştır. Bu dönemde İslamcı düşünceye yakın durmuş ve dini konularda yoğun bir şekilde yazılar yazmıştır.

2. **Dini ve Siyasi Eğilimlerde Değişiklikler**: Zamanla Ali Bulaç’ın fikirleri evrilmiş ve daha liberal ve demokratik görüşlere doğru kaymıştır. Özellikle İslam’ın demokrasi ile uyumlu olduğu görüşünü savunmuş ve dini ve siyasi alandaki ilişkilerde ayrım yapılması gerektiğini vurgulamıştır.

3. **Hoşgörü ve Çokkültürlülük Yaklaşımı**: Ali Bulaç, zamanla daha hoşgörülü ve çokkültürlü bir yaklaşım benimsemiştir. İslam’ın diğer inançları hoşgörüyle karşılaması gerektiğini ve farklı kültürlerin bir arada yaşayabileceğini savunmuştur.

4. **Eleştiriler ve Değişen Algı**: Özellikle farklı görüşlere sahip olan bazı kesimlerden gelen eleştirilere maruz kalmış ve zaman zaman dini ve siyasi görüşlerine yönelik tartışmalara neden olmuştur.

Bu gelgitler, Ali Bulaç’ın fikir hayatının evrildiğini göstermektedir. Ancak her fikir insanın yaşamı boyunca gelişebilir ve değişebilir. Bu nedenle onun eserlerini ve yazılarını inceleyerek, fikir evrimini daha iyi anlayabilirsiniz.

***************  

Kokmuş ve kokuşmuş insanlar her zaman ve zeminde dünyayı pis kokularıyla telvis etmişlerdir.

Cami duvarına bevleden kişilerde bu etrafa saçtığı pis kokuyla anılacaktır.

Ancak mesele sinekler değil, sinekleri üreten bataklıklardır.

Aynı hezeyanı mazisi komünizm lekesiyle kirli olanlardan da duyduk.

Dinime dahleden bari müsülman olsa.

Sonradan görme ve duyma birisinin anlama fukaralığından dolayı anlamadığı ve tadamadığından, üzüme ekşi demek kolaylığına gidildiğine şahit olduk.[10]

****************

Millet olarak garip bir halimiz var.

Sonradan görme, önceden komünist, sosyalist, belki de her haltı yemiş ancak daha sonra bunlardan vaz geçip dönmüş.

Nasıl mı?

Yaralı ve kirlenmiş olarak.

Dönemez mı?

Elbet dönebilir. Tevbe kapısı her zaman, herkese açıktır. 

Buna mâni yok.

Ancak kirlenmemiş, zengin birikim ve istikameti olan insanları bunlara takdim eder, ölçü alırız.

Bizde ise maalesef hep tersi oldu. Revaç buldu. Öne çıktı ve çıkarıldı.

Kendisi muhtacı himmet bir dede/ Nerde kaldı gayre himmet ede.

 

Kendisi yaralı bereli olan bir insan, bırakınız hastaları tedavi etmeyi, sağlıklı insanları hasta etmesin yeter.

 

– Bir gün bir müftü dağda bir Çobanın Risale-i Nur okuduğunu görüyor ve küçümseyerek diyor ki;

Ben dahi okuduğumda anlamıyorum sen nasıl anlıyorsun bunları?

Çobanın verdiği cevap ise muhteşemdir;

Efendim diyor, şu kuzuları görüyor musunuz?

İşte o yavrular acıktığı vakit gidiyor annelerini emiyorlar, bazen ise annelerini karıştırıyorlar, başka bir koyunun memesini emiyorlar ama koyun kendi yavrusu olmadığını bildiği için sütünü tutuyor ve o kuzuya vermiyor.

Ne vakit kendi yavrusu gelir işte o zaman sütünü salar yavrusunu doyurur.

Bu kitaplar da öyledir, tanır kendi müşterisini, talibini ve o zaman kendisini açar ve feyiz verir…

 

-Türkiye’de solun ve Marksist ve materyalistleşen sol zihniyetin saltanatının sarsılması birilerini tedirgin etmektedir.

Feryatları ve saldırganlıkları buradan kaynaklanmaktadır.
Bu sadece maddi alanda değil, kültürel alanda da gelişime ve geçmişe bağlılıktaki hazımsızlıkları saldırganlıklarını arttırmaktadır.
1970’ lerde Rusya’nın ajanlığını ve borazanlığını yapanlar, şimdilerde de Batı’nın temsilciliğini sürdürmektedirler.
İki arada bir derede bocalayan, gel- gitli kopuk bir nesil.
Bir türlü kendi öz benliğine yanaşamama yabaniliğini ve yabancılığını yaşamaktadır.

1970’lerin bozuk ve hastalıklı ürünü olan sosyalist zihniyetin maşa takımı dağlarda, kaymağı yiyen fakir edebiyatçılığı yapan takımı ise zevki sefa içinde hatta mecliste.

Ele başları ise toprağın altında hesap vermeyle meşgul.
Hem saptığı ve hem de saptırdığı için.

*************  

Hz. Mevlânâ’nın kızı Kimya Hâtun;

“Babama neden ‘Hamuş’ diyorsun?”

Hz. Şemsi Tebrizi ;

“Hamuş; Susan, susmasını bilen demektir.”

“Bu susma, küsmeye dayalı bir susma mıdır?”

“Hayır. Küsmekle alâkası yoktur.

Susmak da üç türlüdür;

  1. Allah’a karşı susmak, ilâhi takdirin cilvesine râzı olmaktır…
  2. Mânevi büyüklere karşı susmak, bu da merâk ettiğin şeyin âkıbetinin zâhiren ve bâtinen açılmasıdır…
  3. Âvâma karşı susmaktır.

Körler çarşısında ayna satılmaz.

Sen onlara hakîkati söylemene rağmen onlar anlamamak için direnirler.

Gösterirsin hakîkati, görmezden gelirler.

Ne kadar konuşursan konuş nâfiledir.

Kulaklar çiğdir. Yürekler çoraktır. Tıpkı kızgın yağa su dökmek gibidir. Susmak gerekir…

Gönlüne sâdık olanlar gönlü okumayanların meclisinde susarlar…

Hakîkatini hayal görenlere karşı susmayı tercih et. Hakîkatin de bir nâmusu vardır.

O nâmus da her sözü her yerde ve herkese karşı ifşâ etmemektir…

 

Şimdi gelelim babanın ‘Hamuş’luğuna.

O, Allah’a karşı Hamuş’tu. Allah dostlarına karşı ‘Hamuş’tu ve yeri geldi şehrin insanlarına da ‘Hamuş’tu…

 

MEHMET ÖZÇELİK

2-9-2023

[1] https://www.haber7.com/dunya/haber/3349050-kuran-i-kerim-yakan-provokator-momikanin-baglantilari-ortaya-cikti

[2] https://www.yenisafak.com/dunya/bu-tokatlar-insanliga-4555746 

https://www.yenisafak.com/gundem/kktcden-kibris-rum-kesimindeki-camiye-molotofkokteyli-ile-alcak-saldiriya-kinama-turk-islam-dusmanliginin-gostergesi-4555700

[3] https://www.yenisafak.com/video-galeri/dunya/hindu-liderden-skandal-cagri-mekkeyi-isgal-etmeliyiz-4556490

[4] https://video.haber7.com/video-galeri/247848-skandal-unlu-oyuncu-ailesiyle-birlikte-subhaneke-duasiyla-dalga-gecip-bunu-da-yayinladi

[5] https://www.risalehaber.com/ismail-halis-risale-i-nurun-yok-edilmesi-gerektigini-soyledi-435627h.htm

[6] https://tesbitler.com/index.php?s=bedi%C3%BCzzaman

[7] Tevbe. 111.

[8] https://akademidergisi.blogspot.com/2013/05/lozanda-turkiyeyi-neden-yahudi-din-adam.html?m=1

[9] https://yalantarih.com/yahudi-hahambasi-haim-naum-turklere-hangi-dusmanliklari-yapti/#:~:text=Haim%20Nahum%20Dokrin%E2%80%99in,getirip%20yutun.%E2%80%9D%20demi%C5%9Ftir

[10]  https://www.risalehaber.com/ismet-ozel-risale-i-nurun-dili-cok-kotu-demis-18208yy.htm?fbclid=IwAR2_1UAZjpyzhoWQL5q5Y8VWBX9sQzGRmQQe4vZEJSWPZiof6U06T_5b8i4

Loading

No ResponsesEylül 2nd, 2023