her yıl dünyada ne kadar insan Müslüman olmaktadır

her yıl dünyada ne kadar insan Müslüman olmaktadır


Dünyada her yıl ne kadar insanın Müslüman olduğu sorusunun kesin bir cevabı yoktur. Ancak, bazı araştırma kuruluşları, dünyadaki Müslüman nüfusunun sayısını ve büyüme oranını tahmin etmeye çalışmaktadır. Örneğin, ABD merkezli Pew Araştırma Merkezi, 2015 verilerine dayanarak, dünyada 1 milyar 800 milyon Müslüman olduğunu belirtmiştir1. Bu sayı, dünya nüfusunun yüzde 24’ünü oluşturmaktadır1. Ayrıca, Pew Araştırma Merkezi, İslam’ın günümüzde en hızlı büyüyen din olduğunu ve yaşadığımız yüzyılın sonuna doğru ise dünya üzerindeki Müslüman nüfusunun, Hristiyan nüfusunu geçeceğini öngörmektedir2.

Dünyadaki Müslüman nüfusunun artmasındaki en önemli sebeplerden biri, Müslüman ailelerin, Hristiyan ailelerden daha fazla çocuk sahibi olmalarıdır1. Ayrıca, dünyadaki Müslüman kadınların çocuk yapma oranının 2.9 olduğu; diğer tüm grupların toplam oranının ise 2.2 olduğu belirtilmektedir1. Dünyadaki Müslüman nüfusunun en genç nüfus olduğu da ifade edilmektedir1.

Dolayısıyla, dünyada her yıl ne kadar insanın Müslüman olduğunu tam olarak bilmek mümkün değildir. Ancak, mevcut veriler ve tahminler, İslam’ın dünyada yaygınlaşmaya devam ettiğini göstermektedir.

************** 

Her yıl dünyada ne kadar insan Müslüman olmaktadır


Dünyadaki Müslüman nüfusu her yıl artmaktadır, ancak kesin rakamların tam olarak belirlenmesi zordur. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde Müslüman nüfusun hızla arttığı bilinmektedir. Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, 2010-2015 yılları arasında dünya genelinde yıllık ortalama olarak 25 milyon kişi Müslüman olmuştur. Ancak bu sadece tahmini bir rakamdır ve gerçek sayının daha yüksek olabileceği düşünülmektedir. Özellikle Afrika ve Asya kıtalarında İslam dinine geçişlerin yaygın olduğu bilinmektedir.

@@@@@

Her yıl ingilterede ne kadar insan Müslüman oluyor

İngiltere’de her yıl Müslüman olan insanların sayısı net olarak belirlenmemektedir. Ancak, İngiltere’de Müslüman nüfusun arttığına dair bazı tahminler ve istatistikler bulunmaktadır.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 2011’de İngiltere’deki Müslüman nüfusunun yaklaşık 2.7 milyon olduğu tahmin edilmektedir. Bu, İngiltere nüfusunun yaklaşık %4.5’ine denk gelmektedir.

Diğer bir araştırmaya göre, 2016 yılında İngiltere’de Müslüman nüfusunun 3.1 milyona yükseldiği tahmin edilmektedir. Bununla birlikte, Müslüman nüfusunun yıllık artış hızı hakkında kesin verilere sahip değiliz.

Müslüman olmak isteyen kişilerin sayısı her yıl değişiklik gösterebilir ve bu sürece etki eden çeşitli faktörler bulunmaktadır. Bunlar arasında kişisel inançlar, evlilik, genç nüfusun etkisi gibi faktörler yer almaktadır.

*************  

Osmanlı Devleti, 623 senelik şanlı tarihi boyunca 60 kadar ülkeyi hâkimiyeti altına alıp, 3 kıtada hüküm sürmeyi başardı.

https://www.yasemin.com/foto-galeri/67268-osmanli-imparatorlugu-hangi-ulkeleri-yonetti-kac-tane-oldugunu-duyunca-cok-sasiracaksiniz

Loading

No ResponsesEylül 1st, 2023