MERHUM İZ Mİ BIRAKTI YARA MI?

MERHUM İZ Mİ BIRAKTI YARA MI?

 

Günahıyla sevabıyla dünyadan Hüseyin Atay’da göçtü.
Allah amelince muamele etsin.
Merhum Hüseyin Atay belli ki herkeste bir iz ve de bir yara bırakmış.[1]
1984 yılında Ali Bardakoğlu hoca Hüseyin Atay’ı sadece son sınıf öğrencilerine konferans vermek üzere Ankara’dan Kayseri’ye davet etmişti.
Bize de ısrarla; sessizce dinleyip, itirazda bulunmamayı ve de soru sormamayı tenbih etmişti.
Yüzlerce öğrenci ve akademisyenler pür dikkat dinliyorduk.
Çok seri konuşuyordu.
Bir ara, Riyazus Salihin Hadis kitabının sahibi İmamı Nevevi Hazretleri için;
İmamı Nevevi gibi bilmem ne heriflerin yazdıkları eserlerden dolayı insanların araştırmasının önü kapandı, dedi.
Birden ben ayağa kalkıp kendisine cevap verecektim ancak sol yanında ayakta uslu bir talebe gibi bekleyen Bardakoğlu, sinirli ve kızgın bir şekilde oturmamı söyledi.
Aslında bende kendisine şunu soracaktım;
Sizde Arapçadan Türkçe ‘ye yaptığınız çeviri ve yazdığınız kitaplardan dolayı bizlerin araştırmasını engellediniz diye, bizde size mi hakaret edelim?
-Yine aykırı bir görüşte daha bulunmuş, salonun öbür başında bulunan Hadis hocamız muhterem Selahattin Polat’ta bir çıkışta bulunmuştu.
Ona da yanında bulunan arkadaşları müdahale ederek susturmuşlardı.

@@@@@##

Merhumu Chatgpt–ye sorduk;

Hüseyin Atay’ın ehli sünnete aykırı görüşleri nelerdir

Hüseyin Atay’ın ehli sünnete aykırı olduğu iddia edilen bazı görüşleri şunlar olabilir:

1. İslam diniyle ilgili bazı önemli konularda yorumlarının radikal ve muhalif olduğu iddia edilir. Örneğin, İslam’ın kadına verdiği hakları sınırlayan veya İslam’ın eşitlikçi prensiplerine aykırı olduğu söylenen görüşleri vardır.

2. Kur’an-ı Kerim’in bazı ayetlerinin doğru yorumlandığını iddia eder ve bunlar üzerinde kendi yorumlarını yapar. Bu da ehli sünnete aykırı olduğu düşünülür.

3. Hüseyin Atay bazen İslam tarihinde yaşanan bazı olayları veya İslam peygamberinin hayatını eleştirici şekilde yorumladığı iddia edilir. Bu da ehli sünnete aykırı bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir.

4. Bazı konularda geleneksel İslam hukukuyla ilgili farklı görüşler savunduğu iddia edilir. Örneğin, ceza hukuku veya miras hukuku gibi konularda farklı yorumlara sahip olabilir.

Bu görüşler üstünlükle eleştiri, yorum ve algılamalardan ibarettir ve Hüseyin Atay’ın düşüncelerini tam olarak yansıtmayabilir. Ehli sünnete aykırı olduğu iddia edilen görüşler çeşitli kaynaklardan öğrenilebilir. En doğru ve sağlıklı bilgiyi ise Hüseyin Atay’ın eserlerinden veya kendisinin açıklamalarından edinmek daha doğru olacaktır.

MEHMET ÖZÇELİK

31-08-2023

[1] https://tesbitler.com/2015/11/14/ilahiyat-cephesindeki-tehlike/?fbclid=IwAR0Pz8pAJHRo4opyJ8UVy6Qvg5HI_ZduQd5ezLxKy20GVGCUyMgTrsp7iws
https://reddiyeler.com/kategori.asp?katID=76

Loading

No ResponsesAğustos 31st, 2023