Archive for Eylül 9th, 2023

Sultan Vahdettin neden sürüldü

Sultan Vahdettin neden sürüldü Sultan Vahdettin, Osmanlı İmparatorluğu’nun son padişahıdır. 1909 yılında tahta çıkmış olan Vahdettin, I. Dünya Savaşı’nın sonlarında Osmanlı Devleti’nin savaşı kaybetmesi üzerine, İngilizler tarafından sürülmüştür. Sultan Vahdettin’in sürgün edilmesinin temel sebepleri arasında şunlar sayılabilir: 1. Osmanlı İmparatorluğu’nun I. Dünya Savaşı’nda yenilgiye uğraması: Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’nda Alman İmparatorluğu ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu […]

Loading

No ResponsesEylül 9th, 2023

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda sabataistlerin rolü var mıdır

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda sabataistlerin rolü var mıdır Sabataistler, 17. yüzyılda Yahudi Mesih olduğunu iddia eden Sabatay Sevi’nin takipçileri olan ve daha sonra zorla İslam’a dönen bir grup kripto Yahudiydi. Sabataistler, gizlice Yahudiliğe yakın kaldılar ve bazıları Osmanlı İmparatorluğu’nda siyasi ve ekonomik etkiye sahip oldular. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda Sabataistlerin rolü tartışmalı bir konudur. Bazı kaynaklar, Jön […]

Loading

No ResponsesEylül 9th, 2023

ÜMİTVARIM ANCAK TEDİRGİNİM

ÜMİTVARIM ANCAK TEDİRGİNİM   Türkiye bir çok alanda atağa kalktı. Özellikle askeri ve teknolojik alanlarda. Bunların devam edip sürdürülebilir olması için önüne takozların konulmaması ve desteklenmesi gerekir Neden tedirginim? Bunca gelişmeler görülür ve yaşanır iken bu milletin kanını taşımayanlarca hafife alınmaya, önemsizleştirip hatta engellemeye çalışılmaktadır. Geçmişte olduğu gibi. Kısır zihniyetli, kökü bereketsiz, kabir kaçkını kişilerin […]

Loading

No ResponsesEylül 9th, 2023

6-7 Eylül olaylarının mahiyeti ve iç yüzü nedir

6-7 Eylül olaylarının mahiyeti ve iç yüzü nedir 6-7 Eylül olayları, 6 Eylül 1955 tarihinde İstanbul’da başlayan ve 7 Eylül’e kadar süren etnik temelli şiddet olaylarıdır. Bu olaylar, Rum, Ermeni ve Yahudi azınlıkların mülklerine ve işyerlerine saldırılmasıyla başlamıştır. O dönemde Türkiye ile Yunanistan arasında Kıbrıs konusunda gerilim yaşanmaktaydı. Fakat asıl tetikleyici etken, başbakanlık konutuna yerleştirilen […]

Loading

No ResponsesEylül 9th, 2023

İsmet İnönü döneminde dini yaşantıda ne gibi yasaklar getirdi

İsmet İnönü döneminde dini yaşantıda ne gibi yasaklar getirdi İsmet İnönü döneminde dini yaşantıda bazı yasaklar ve kısıtlamalar getirilmiştir. Bu yasaklar ağırlıklı olarak dini eğitim, ibadet ve dini faaliyetler üzerinde etkili olmuştur. İşte İsmet İnönü döneminde getirilen bazı yasaklar: Tekke ve zaviyelerin kapatılması: 1925 yılında çıkarılan bir yasayla tarikatlar ve benzeri dini kurumlar kapatılmıştır. Tekke […]

Loading

No ResponsesEylül 9th, 2023