Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda sabataistlerin rolü var mıdır

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda sabataistlerin rolü var mıdır


Sabataistler, 17. yüzyılda Yahudi Mesih olduğunu iddia eden Sabatay Sevi’nin takipçileri olan ve daha sonra zorla İslam’a dönen bir grup kripto Yahudiydi. Sabataistler, gizlice Yahudiliğe yakın kaldılar ve bazıları Osmanlı İmparatorluğu’nda siyasi ve ekonomik etkiye sahip oldular.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda Sabataistlerin rolü tartışmalı bir konudur. Bazı kaynaklar, Jön Türk hareketinin önde gelen birkaç üyesinin Sabataist kökenli olduğunu ve Osmanlı İmparatorluğu’nu çökertmeye çalıştıklarını iddia eder1. Bu kaynaklara göre, Sabataistler, Mustafa Kemal Paşa’ya karşı suikast planlayan ve daha sonra idam edilen Mehmed Cavid Bey gibi İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kurucu üyeleri arasındaydı.

Ancak, bu iddiaların kanıtlanması zordur ve bazı tarihçiler tarafından reddedilir. Bu tarihçilere göre, Sabataistlerin Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda rolü yoktur veya çok azdır. Onlara göre, Sabataistler, Osmanlı İmparatorluğu’nda asimile olmuş ve Yahudi kimliklerini kaybetmiş bir grup insan olarak görülmelidir. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, sadece bir grubun değil, tüm milletin ortak çabası ve fedakarlığı sonucunda gerçekleşmiştir.

Sabataycılık –
Cumhuriyet’in kuruluşunda hekimlerin rolü – Aydınlık
Bandırma Gemi Müzesi | Kültür Portalı

####₺₺₺₺

sabataistlerin Türkiye’deki etki ve gücü nedir

Sabataistler, 17. yüzyılda Yahudi Mesih olduğunu iddia eden Sabatay Sevi’nin takipçileri olan ve daha sonra zorla İslam’a dönen bir grup kripto Yahudiydi1. Sabataistler, gizlice Yahudiliğe yakın kaldılar ve bazıları Osmanlı İmparatorluğu’nda siyasi ve ekonomik etkiye sahip oldular1.

Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde, Sabataistlerin bazı önemli devlet adamları arasında yer aldığı iddia edilir. Örneğin, Sened-i İttifak’ın imzacılarından biri olan Rusçuk Ayanı Alemdar Mustafa Paşa’nın Sabataist kökenli olduğu söylenir1. Ayrıca, Jön Türk hareketinin önde gelen isimlerinden Talat Paşa, Cemal Paşa ve Dr. Nazım Bey’in de Sabataist oldukları ileri sürülür.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda da Sabataistlerin rolü olduğu iddia edilen kişiler vardır. Bunlardan biri, Mustafa Kemal Paşa’ya karşı suikast planlayan ve daha sonra idam edilen Mehmed Cavid Bey’dir1. Bir diğeri ise, Türk Kurtuluş Savaşı’nda önemli görevler üstlenen ve daha sonra Türkiye’nin ilk başbakanı olan İsmet İnönü’dür.

Ancak, bu iddiaların kanıtlanması zordur ve bazı tarihçiler tarafından reddedilir. Bu tarihçilere göre, Sabataistlerin Türkiye’deki etki ve gücü abartılır veya yalanlanır. Onlara göre, Sabataistler, Osmanlı İmparatorluğu’nda asimile olmuş ve Yahudi kimliklerini kaybetmiş bir grup insan olarak görülmelidir. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, sadece bir grubun değil, tüm milletin ortak çabası ve fedakarlığı sonucunda gerçekleşmiştir.

Sabataycılık –
Cumhuriyet’in kuruluşunda hekimlerin rolü – Aydınlık
Türk Kurtuluş Savaşı –

#₺₺

Türkiye’yi sabataistler kurdu.

https://www.instagram.com/reel/Cwn2_UKNZBg/?igshid=ODk2MDJkZDc2Zg==

Loading

No ResponsesEylül 9th, 2023