İsmet İnönü döneminde dini yaşantıda ne gibi yasaklar getirdi

İsmet İnönü döneminde dini yaşantıda ne gibi yasaklar getirdi


İsmet İnönü döneminde dini yaşantıda bazı yasaklar ve kısıtlamalar getirilmiştir. Bu yasaklar ağırlıklı olarak dini eğitim, ibadet ve dini faaliyetler üzerinde etkili olmuştur. İşte İsmet İnönü döneminde getirilen bazı yasaklar:

Tekke ve zaviyelerin kapatılması: 1925 yılında çıkarılan bir yasayla tarikatlar ve benzeri dini kurumlar kapatılmıştır. Tekke ve zaviyelerin faaliyetleri durdurulmuş, cemaatlerin liderleri hapse atılmış veya sürgün edilmiştir.

Medreselerin kapatılması: 1924 yılında kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile medreselerin kapatılması kararlaştırılmıştır. Bu durum, dini eğitimin resmi okullar üzerinden yapılmasını zorunlu kılmıştır.

Ezanın Türkçeleştirilmesi: 1932 yılında kabul edilen kanunla, ezanın Türkçe okunması zorunlu hale getirilmiştir. Bu, Arapça ezan okuyanların yaptıkları görevi Türkçe olarak yerine getirmelerini gerektirmiştir.

Kamusal alanda dini simge ve kıyafet yasakları: İnönü döneminde kamusal alanlarda dinin göstergesi olarak kabul edilen tespih, sarık, abide ve başörtüsü gibi dini simgelerin kullanımı kısıtlanmıştır. Bunun yanı sıra, açık saçık kıyafetlerin giyilmesi de yasaklanmıştır.

Cuma hutbelerinin kontrol altına alınması: Cumhuriyet dönemi boyunca İsmet İnönü liderliğindeki hükümetler, cuma hutbelerinin yazılmasında ve okunmasında sıkı bir kontrol uygulamıştır. Hutbeler, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen konulara uygun olarak hazırlanıp okunması zorunlu hale getirilmiştir.

Bu yasak ve kısıtlamalar dönemin laiklik politikalarına dayanmaktadır. İsmet İnönü ve dönemin liderleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin laik bir devlet olarak kurulmasını ve dini yaşantının kamusal alanda sınırlanmasını amaçlamıştır. Ancak bu uygulamalar, dini yaşantıyı sınırlayarak toplumsal tepkilere yol açmış ve bazı kesimlerin dini özgürlük taleplerine neden olmuştur.

@@@@@@@#

Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte Mustafa Kemal döneminde dini yaşantıda ne gibi yasaklar getirildi

Mustafa Kemal Atatürk döneminde cumhuriyetin kuruluşu sonrasında bazı dini yaşantılar yasaklandı veya kısıtlandı. Bunlar arasında şunlar yer alır:

Şeriat yasalarının kaldırılması: Türkiye, 1924 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile medreselerin kapatılmasını ve şeriat yasalarının laik olarak değiştirilmesini sağladı. Bu durum, dini yaşantının devlet işlerine müdahalesini ve dini eğitim kurumlarının devlet kontrolü altına alınmasını amaçlıyordu.

Tekke ve zaviyelerin kapatılması: Şeyhlerin ve tarikat liderlerinin faaliyet gösterdiği tekke ve zaviyeler, devletin kontrolü altına alınmak veya kapatılmak suretiyle tasfiye edildi. Bu uygulama, tarikatlar ve dervişlik pratiklerine karşıydı ve dini hayatı devlete bağımlı hale getirmeyi amaçlıyordu.

Din eğitiminde değişiklikler: Laik ve modern bir eğitim sistemi kurmak amacıyla, İlk ve Ortaöğretim Talim ve Terbiye Kanunu gibi yasalarla dini içerikli eğitim programları değiştirildi. Din dersleri anayasaya göre seçmeli hale getirildi ve devlet okullarındaki din derslerinin içeriği laikleştirildi.

Şapka kanunu: 1925 yılında kabul edilen Şapka Kanunu, türban ve diğer geleneksel baş örtülerinin kullanımını yasakladı. Bu kanunla Türk erkekleri ve kadınları devlet binalarında ve resmî törenlerde batılı tarzda şapkalar giymeye zorlandı.

Ezanın Türkçeleştirilmesi: Ezanın Türkçe olarak okunması kararı, 1932 yılında kabul edildi. Bu uygulama, İslam’ın Arapça diline bağlılığını kırmak amacıyla gerçekleşti.

Bu reformlar, Mustafa Kemal Atatürk’ün dinin siyasi alana müdahalesini sınırlamak ve Türkiye’nin modernleşme sürecine hız kazandırmak amacıyla başlattığı laikleşme politikalarının bir parçasıydı.

Loading

No ResponsesEylül 9th, 2023