Arama Sonuçları

26-HAMDIN MANASI

No ResponsesŞubat 11th, 2021

BAYDININ ÇOCUKLARI DEVREDE

BAYDININ ÇOCUKLARI DEVREDE Baydın daha gelmeden önce onun senaryoları ve ayak sesleri gelmeye başladı derken,[1] şimdi onun çocukları devrede, Baydının çocukları sokaklarda yeni bir gezi olayları sevdasındalar. Merhum Abdulhamid Han’ın Hal’ kararını Sultan II. Abdülhamid’e tebliğ etmek için Meclis-i Ayan üyelerinden eski Bahriye Nazırı Arif Hikmet Paşa, Ermeni Aram Efendi, Draç Mebusu Arnavut Esad Toptani […]

No ResponsesŞubat 3rd, 2021

İRAN VE DİNİ İNANCI

İRAN VE DİNİ İNANCI Genel olarak İran için Siyasi bir akım olup Şiilik mezhebine mensub olarak değerlendiririz. Ancak kendi içerisinde o kadar sivri ve sapık görüşler mevcuttur ki, hiçbir cihetle Şialığı sağlıklı bir zemine oturtturmak mümkün değildir. Yani faydası söz konusu olmayıp, zararından sakınılmalıdır. Bu konuda Dini lider olarak bilinen Humeyni ve İran inancı için […]

No ResponsesEkim 15th, 2020

DİN TAHRİFÇİLERİ

DİN TAHRİFÇİLERİ Sitemden İslam huku bölümünden *Ulama ile evliya arasındaki ince farkı şu; alimler konuşur, söyler ve amel ederler. Veliler ve erbabı ise; önce yapar. Sonra söylerler. Birinde ilim var. Diğerinde eylem var. *İmam Mâlik’in “Fıkıh öğrenmeyip, tasavvuf ile uğraşan, zındık olur. Fıkıh öğrenip tasavvuftan haberi olmayan sapık olur. Her ikisini edinen, hakikate varır” sözü meşhurdur. *İslami […]

No ResponsesEkim 14th, 2020

DİN TAHRİFÇİLERİ

DİN TAHRİFÇİLERİ Hariçteki Batıl Dinler neyse, dahildeki dini anlayış noktasındaki eksiklik ve yanlışlıklar, İslam içerisinde de batıl ve yanlış olan düşünceler, fikirler, yorumlar, izahlar aynı manayı ifade eder. Biri hariçten bozulmayı tetiklerken, diğeri de içteki bozulmayı arttırmaktadır. Dünyada on binin üzerinde batıl din var. Mesela; “Hindistan’da burunsuz doğan keçiye tapıyorlar! Hindistan‘ın kuzeydoğusundaki Muzaffarpur‘da yaşayanlar, burunsuz doğan […]

No ResponsesEkim 7th, 2020

DİNİ KOLAYLIKLAR

DİNİ KOLAYLIKLAR Dinin genel olarak hüküm ve uygulamalarına baktığınızda tamamen kolaylıklar üzerine ve de çıkış yolları açtığını görürüz. Sadece katı bir hükmü söyleyip, başka yolu yoktur, deyip yolları kapamamakta, çözüme yönelik ve kolaylaştırıcı yollar açmaktadır. Mesela Köle azad etme bir çıkış yoludur. -“ Bir mü’minin bir mü’mini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak yanlışlıkla olması başka. […]

No ResponsesTemmuz 25th, 2020

DİN KOLAYLIKTIR

DİN KOLAYLIKTIR Peygamber Efendimiz nadir olan şeyler de, bir şeyi önemine binaen 3 defa söylemiştir. Bunlardan birisi de; Din kolaylıktır. Din kolaylıktır. Din kolaylıktır. Fıkıh kitaplarında ibadet bölümlerine baktığımız zaman dinin tamamen kolaylık ve kolaylaştırıcı olduğunu görürüz. Bu da geçmiş ümmetlerin helak olmalarının sebebinin çok soru sormalarından olduğunu Efendimiz ifade eder. Yine Hz Ali’nin dediği […]

No ResponsesMart 20th, 2020

Yüz Yıldır İslam’ın Yerine İkame Edilen Din Kemalizm

Ahlaksızca, seviyesiz ve kişiliksiz uygulama ve uygulatma. Masum zihinleri bulandıran kirli hesaplar. Kimilerinin 18 yılda yapamadığını, kimileri gelir, 18 haftada yapar. Kimilerinin 18 yılda yaptığını 18 günde bozar. Onun için cumhurbaskanımıza bu tedirginliği mi bildirdim.[1] Tahrib kolay, tamir zordur. Ondandır ki, evlâ olan def-i şerdir. Şerrin def-i, hayrın celbinden enseb ve enfadır.[2] [1] http://www.tesbitler.com/2019/11/11/sayin-cumhurbaskanim/ [2] […]

No ResponsesKasım 14th, 2019

FELSEFENİN DİNDEKİ YERİ NEDİR -2-

No ResponsesKasım 14th, 2019

FELSEFENİN DİNDEKİ YERİ NEDİR-1-

No ResponsesKasım 14th, 2019

MASAÜSTÜ RADYO PLAYER-İNDİR-BİLGİSAYARINDA DİNLE

No ResponsesKasım 12th, 2019

YORGUN KADIN

YORGUN KADIN Allahın Rahim ve Vedud isimlerinin tam tecelli ve tezahürü kadında olmaktadır. Bir sözde; Kadın anlaşılmak için değil, yaşanmak içindir. Yaşanacak kadını buldunsa, onu anlamaya çalışma. Bu onun anlaşılamazlığından değil, derinliğinden ileri gelmektedir. Latife olarakta olsa anlatılır; Adamın biri sahilde dolaşırken bir küp bulur ve açınca içinden bir cin çıkar. Adeta esaretten kurtulan cin […]

No ResponsesTemmuz 14th, 2019

KENDİNİ BULAN İNSAN

KENDİNİ BULAN İNSAN Her varlık kendi norm, konum, kapasite, kabiliyet, kişilik, yetenek, fabrika çıkışlı, kapsam alanı vüs’atinde yaratılmıştır. Ondandır ki, o standartlar çerçevesinde gelişmekte, hayatını sürdürmektedir. Mikroskobik canlıdan devine kadar. Kendi bünyesi içerisinde bir memnuniyeti gerçekleşmektedir. Bunca sayısız farklılıklar içerisindeki her varlık, kabına göre doyumunu gerçekleştirmektedir. Bulunduğu konumda memnun edilmekte ve memnun olunmaktadır. Önemli olan […]

No ResponsesTemmuz 13th, 2019

DİN ADAMLARI VE İSTİKAMET

DİN ADAMLARI VE İSTİKAMET Toplumdaki zikzaklar, olumsuz fikir ve davranışlar din adamlarının istikametsiz, ölçüsüz, dengesiz, bulanık, net olmayan, kararsız görüş ve yaşayışlarından kaynaklanmaktadır. Adeta ne yapacağız, nasıl düşüneceğiz, nasıl hareket deceğiz diyerek bocalama içerisinde kalmaları yani hoca ve din adamları tarafından a’rafta bırakılmalarından kaynaklanmaktadır. Her meslek ve mensubunda bu durum olabilir ancak dini temsil eden […]

No ResponsesHaziran 22nd, 2019

DİNİN TAŞIYICI KOLONLARI

DİNİN TAŞIYICI KOLONLARI Daha önce yazdığım bir yazıda,[1] Fener Rum Patriği Gregorius. un ihaneti ve patrikhanenin önünde infaz edilmesidir. İnfazına neden olan onemli maddelerden biriside; “Türklerin ahlak, milliyet, din ve gelenekleri dejenere edilecek. Bu amaçla küfürler öğretilecek ve bu küfürlerin Türk’ler arasında yayılmasına çalışılacak. Türk’ler zinaya ve diğer ahlaksızlıklara teşvik edilecek. Türk gençleri arasında kabadayılık […]

No ResponsesHaziran 19th, 2019