SAVAŞLARDA ÇOCUK- KADIN VE SİVİL ÖLÜMLERİ

SAVAŞLARDA ÇOCUK- KADIN VE SİVİL ÖLÜMLERİ

Sürekli göç ettirilen Filistinliler dünyanın hangi ülkelerinde yaşamaktadırlar?


Filistinliler dünyanın pek çok ülkesinde yaşamaktadırlar. Filistinlilerin en büyük mülteci grubunu oluşturduğu ülkeler Ürdün, Lübnan, Suriye ve İşgal Altındaki Filistin Toprakları’dır. Filistinli mültecilerin bir kısmı da Mısır, Irak, Libya, ABD, Almanya, Meksika, Kosta Rika, Fransa gibi ülkelerde bulunmaktadır. Filistinlilerin çoğu, 1948’de İsrail’in kurulmasıyla evlerinden zorla çıkarıldıktan sonra geri dönüş hakkını elde edemedikleri için yurtsuz kalmışlardır. Filistinlilerin yaşadığı ülkelerdeki durumları ise farklılık göstermektedir. Bazı ülkelerde yoksulluk, ayrımcılık ve insan hakları ihlalleriyle karşı karşıya kalmaktadırlar.

https://tesbitler.com/index.php?s=G%C3%B6%C3%A7
https://tesbitler.com/index.php?s=Sava%C5%9Flar+

@@@@@@@@#@#

Sürekli göç ettirilen Suriyeliler dünyanın hangi ülkelerinde yaşamaktadırlar?

Suriyeliler, 2011’de başlayan iç savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan milyonlarca insanın oluşturduğu bir mülteci grubudur. Suriyelilerin çoğu komşu ülkeler olan Türkiye, Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır’a sığınmıştır. Türkiye, yaklaşık 3,6 milyon kayıtlı Suriyeli ile dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülkedir. Suriyelilerin bir kısmı da ABD, Almanya, Fransa, Meksika, Kosta Rika gibi ülkelere iltica etmiş veya oturma izni almıştır. Suriyelilerin yaşadığı ülkelerdeki durumları ise farklılık göstermektedir. Bazı ülkelerde yoksulluk, ayrımcılık ve insan hakları ihlalleriyle karşı karşıya kalmaktadırlar.

@@@@@@@@

Sürekli göç ettirilen Iraklılar dünyanın hangi ülkelerinde yaşamaktadırlar?

Iraklılar, 2003’te ABD’nin Irak’ı işgali ve ardından yaşanan iç savaş, terör ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan milyonlarca insanın oluşturduğu bir mülteci grubudur. Iraklıların çoğu komşu ülkeler olan Türkiye, İran, Suriye, Ürdün ve Lübnan’a sığınmıştır. Türkiye, yaklaşık 300 bin kayıtlı Iraklı ile bölgede en çok Iraklı mülteciye ev sahipliği yapan ülkedir. Iraklıların bir kısmı da ABD, Almanya, İsveç, Fransa, Kanada gibi ülkelere iltica etmiş veya oturma izni almıştır . Iraklıların yaşadığı ülkelerdeki durumları ise farklılık göstermektedir. Bazı ülkelerde yoksulluk, ayrımcılık ve insan hakları ihlalleriyle karşı karşıya kalmaktadırlar.

@@@@@@@#

Dünyanın zulmünün engelleyemeyip kendisine gücünün yetmemesi sebebiyle, Dünya mı İsrailden küçük yoksa İsrail mi dünyadan büyüktür?

Dünya’nın yüzölçümü yaklaşık 510 milyon kilometrekaredir. İsrail’in yüzölçümü ise sadece 22 bin kilometrekaredir. Bu, İsrail’in dünyanın yüzölçümünün yaklaşık %0,004’üne denk geldiği anlamına gelir. Bu oranı daha iyi anlamak için, İsrail’in yüzölçümünün Türkiye’nin yüzölçümünün de yaklaşık %3’ü olduğunu söyleyebiliriz.

Dünya ve İsrail’in yüzölçümlerini karşılaştırmak için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.

Ülke Yüzölçümü (km²) Dünya’nın yüzölçümüne oranı (%)
Dünya 510.072.000 100
İsrail 22.072 0,004

@@@@@@@@@

Dünya mı İsrail’den Küçük Yoksa İsrail mi Dünyadan Büyüktür?

Dünya üzerinde yaşanan zulümler ve adaletin sağlanamaması, birçok kişinin aklında “Dünya mı İsrail’den küçük yoksa İsrail mi dünyadan büyüktür?” sorusunu uyandırmış durumdadır. Bu konuda birçok farklı görüş bulunmasına rağmen, bu iki kavramı karşılaştırarak değerlendirmek oldukça karmaşık bir meseledir. Bu makalede, bu sorunun altında yatan birkaç açıyı inceleyecek ve sonuçta ortaya çıkan tartışmalarla birlikte her iki yönün de tartışılması çerçevesinde değerlendirme yapmayı amaçlıyorum.

İsrail, Orta Doğu’da bulunan bir devlettir ve bu bölgede tarih boyunca etkili olmuş birçok medeniyetin ve dini inancın beşiğidir. Büyük bir Yahudi nüfusu barındıran İsrail devleti, topraklarını 1948’de kurmuş ve bu tarih itibarıyla dünya siyasetinde aktif bir rol üstlenmiştir. İsrail’in politikası, uluslararası ilişkiler ve çatışmalar konusunda da önemli bir rol oynamıştır.

Öte yandan, Dünya nüfusu ve toprakları açısından, İsrail oldukça küçük bir ülke olarak kabul edilir. Karşılaştırıldığında, Dünya’nın genişliği ve nüfusu göz önüne alındığında, İsrail’in gerçekten de küçük bir alanı kapladığı görülmektedir. Bu bağlamda, İsrail’in dünya adına kararlar almasının ya da dünyanın geri kalanından bağımsız hareket etmesinin sınırlı olduğu düşünülebilir.

Ancak, bu durumun karmaşıklığını anlamak için daha derin bir analiz yapmak gerekir. İsrail, bir ülke olarak, teknoloji ve ekonomik güç açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olarak kabul edilir. Akıllı silah sistemleri, bilim ve teknoloji alanındaki yenilikçilik ve gelişmiş ekonomisi sayesinde İsrail, kendisini dünyanın sayılı güçleri arasında görmektedir. Bu açıdan bakıldığında, İsrail’in dünyadan büyük olduğunu savunan bir argümanı destekleyebiliriz.

Diğer yandan, dünyanın zulmünü engelleyemeyen veya durduramayan bir olgu olarak da İsrail’in küçüklüğü göze çarpmaktadır. Birçok çatışma ve savaşa rağmen, İsrail’in çevresindeki ülkeler ile uzlaşma sağlaması ve barışçıl bir çözüm bulmakta zorlanması, İsrail’in dünyadaki gücünün sınırlı olduğunu göstermektedir. Bu durumda, İsrail’in dünyadan büyük olduğunu savunmak da zorlaşmaktadır.

Sonuç olarak, “Dünya mı İsrail’den küçük yoksa İsrail mi dünyadan büyüktür?” sorusu, farklı açılardan ele alınması gereken karmaşık bir sorudur. İsrail’in jeopolitik konumu, siyasi ve ekonomik gücü ile dünya çapında etkileri olduğu gibi, dünya nüfusu ve toprakları göze alındığında İsrail’in küçük bir ülke olduğu da açıktır. Bu sorunun yanıtını tam olarak vermek zordur çünkü İsrail’in dünya ile ilişkileri ve etkisi çok boyutludur.
Kısaca Zulmü ile asra damga vuran dünyanın zulmüne dur diyemediği büyük bir ülkedir!!!

@@@@@@@@

Son yüz yıl içerisindeki Savaşlarda dünyada ölen çocuk sayısı ne kadardır?

Bu sorunun kesin bir cevabı yoktur. Farklı kaynaklar, farklı yöntemler ve tanımlar kullanarak çatışmalarda ölen çocuk sayısını tahmin etmeye çalışmaktadır. Ancak, genel olarak, son yüz yıl içerisindeki savaşlarda dünyada milyonlarca çocuğun öldüğü söylenebilir.

Örneğin, Save The Children (Çocukları Kurtarın) Örgütü tarafından yapılan bir açıklamada, 7 Ekim – 29 Ekim 2023 tarihleri arasında yaşanan İsrail-Filistin çatışmalarında en az 3 bin 257 çocuğun öldüğü kaydedilmiştir. Bu sayı, 2019’dan bu yana dünyadaki yaklaşık 20 ülkede yaşanan çatışmalarda öldürülen çocuk sayısının toplamından fazladır.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ise, 2014 – 2019 yılları arasında Suriye’de yaşanan iç savaşta 9.000’den fazla sayıda çocuğun ölmüş ya da yaralanmış olduğunu bildirmiştir. Ayrıca, Suriye’de savaş sırasında doğan çocuk sayısının neredeyse 5 milyona ulaştığı, bu çocukların büyük bir kısmının yoksulluk, hastalık ve şiddetle karşı karşıya olduğu belirtilmiştir.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından yayınlanan bir raporda ise, 1990’lı yıllardaki silahlı çatışmalarda, iki milyondan fazla çocuğun öldüğü, 6 milyondan fazla çocuğun ağır yaralandığı ya da sakat kaldığı ifade edilmiştir. Raporda, tüm dünyada yaklaşık 540 milyon çocuğun, yani her dört çocuktan birinin tehlikeli ve istikrarsız ortamlarda yaşadığı vurgulanmıştır.

Bu veriler, son yüz yıl içerisindeki savaşlarda dünyada ölen çocuk sayısının ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir. Ancak, bu sayıyı tam olarak belirlemek için daha fazla araştırma ve veri toplama gerekmektedir.

@@@@@@@@

Afganistanda Savaşlarda ölen çocuk sayısı ne kadardır?

Afganistan’da savaşlarda ölen çocuk sayısını tam olarak belirlemek zor bir sorudur. Farklı kaynaklar, farklı yöntemler ve tanımlar kullanarak bu sayıyı tahmin etmeye çalışmaktadır. Ancak, genel olarak, 2005-2019 yılları arasında Afganistan’daki savaşta en az 26 bin 25 çocuğun yaşamını yitirdiği ya da yaralandığı söylenebilir1. Bu sayı, her gün ortalama 5 çocuğun öldüğü ya da yaralandığı anlamına gelmektedir. Ayrıca, 2019 yılında 874 Afgan çocuğun öldürüldüğü, 2 bin 275 çocuğun ise yaralandığı bildirilmiştir.

Bu veriler, Afganistan’da savaşlarda ölen çocuk sayısının ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir. Ancak, bu sayıyı tam olarak belirlemek için daha fazla araştırma ve veri toplama gerekmektedir.

@@@@@@@@

Suriyede Savaşlarda ölen çocuk sayısı ne kadardır?

Suriye’de savaşlarda ölen çocuk sayısını tam olarak belirlemek zor bir sorudur. Farklı kaynaklar, farklı yöntemler ve tanımlar kullanarak bu sayıyı tahmin etmeye çalışmaktadır. Ancak, genel olarak, 2011-2020 yılları arasında Suriye’deki savaşta yaklaşık 12 bin çocuğun öldüğü ya da yaralandığı söylenebilir1. Bu sayı, her gün ortalama 3 çocuğun öldüğü ya da yaralandığı anlamına gelmektedir. Ayrıca, 2020 yılında 511 kız ve erkek çocuğunun öldürüldüğü, 699’unun ise yaralandığı bildirilmiştir.

Bu veriler, Suriye’de savaşlarda ölen çocuk sayısının ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir. Ancak, bu sayıyı tam olarak belirlemek için daha fazla araştırma ve veri toplama gerekmektedir.

1: UNICEF: Suriye’deki savaşta 12 bin çocuk öldü ve yaralandı

@@@@@@@@@

Irak’ta Savaşta ölen çocuk sayısı ne kadardır?

Irak’ta savaşta ölen çocuk sayısını tam olarak belirlemek zor bir sorudur. Farklı kaynaklar, farklı yöntemler ve tanımlar kullanarak bu sayıyı tahmin etmeye çalışmaktadır. Ancak, genel olarak, 2003-2022 yılları arasında Irak’taki savaşta toplam 3 bin 119 çocuğun öldürüldüğü söylenebilir. Bu, her 2 günde ortalama 1 çocuğun öldürülmesi anlamına gelmektedir.

Bu veriler, Irak’ta savaşlarda ölen çocuk sayısının ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir. Ancak, bu sayıyı tam olarak belirlemek için daha fazla araştırma ve veri toplama gerekmektedir. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek isterseniz, size sunduğum kaynağa göz atabilirsiniz.

1: Irak’ta 14 yılda öldürülen çocuk sayısından daha fazla olduğu …

@@@@@@@@@@

Yemende Savaşta ölen çocuk sayısı ne kadardır?

Yemen’de savaşta ölen çocuk sayısını tam olarak belirlemek zor bir sorudur. Farklı kaynaklar, farklı yöntemler ve tanımlar kullanarak bu sayıyı tahmin etmeye çalışmaktadır. Ancak, genel olarak, 2015-2021 yılları arasında Yemen’deki savaşta en az 10 bin çocuğun öldüğü ya da yaralandığı söylenebilir1. Bu sayı, her gün ortalama 4 çocuğun öldüğü ya da yaralandığı anlamına gelmektedir.

Bu veriler, Yemen’de savaşlarda ölen çocuk sayısının ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir. Ancak, bu sayıyı tam olarak belirlemek için daha fazla araştırma ve veri toplama gerekmektedir.

1: UNICEF: Yemen’de 2015’ten bu yana öldürülen ve sakatlanan çocuk sayısı 10 bini geçti

@@@@@@####

Gazze’de savaşta ölen çocuk sayısı ne kadardır?

Gazze’de savaşta ölen çocuk sayısını tam olarak belirlemek zor bir sorudur. Farklı kaynaklar, farklı yöntemler ve tanımlar kullanarak bu sayıyı tahmin etmeye çalışmaktadır. Ancak, genel olarak, 7 Ekim – 29 Ekim 2023 tarihleri arasında yaşanan İsrail-Filistin çatışmalarında en az 3 bin 257 çocuğun öldüğü söylenebilir. Bu sayı, 2019’dan bu yana dünyadaki yaklaşık 20 ülkede yaşanan çatışmalarda öldürülen çocuk sayısının toplamından fazladır.

@@@@@@@

Her gün Gazze’de yüz elliye yakın çocuk ölüyor.

@@@@@@@@@@

150 yıldır dünyadaki Savaşlarda kadın ve sivil ne kadar insan ölmüş ve öldürülmüştür?

Bu sorunun kesin bir cevabı yoktur. Farklı kaynaklar, farklı yöntemler ve tanımlar kullanarak savaşlarda ölen kadın ve sivil sayısını tahmin etmeye çalışmaktadır. Ancak, genel olarak, son 150 yıl içerisindeki savaşlarda dünyada yaklaşık 100 milyon kadın ve sivilin öldüğü söylenebilir.

Bu sayı, sadece savaşlarda doğrudan öldürülen kadın ve sivilleri içermektedir. Savaşların neden olduğu hastalık, açlık, zulüm, soykırım gibi dolaylı ölüm sebepleri bu sayıya dahil değildir. Bu sebeplerle ölen kadın ve sivil sayısı çok daha fazla olabilir.

1: Ölü sayısına göre savaşlar listesi – 2: Tarihte en çok insanın öldüğü 5 savaş – Molatik Tarih – Milliyet

 

Loading

No ResponsesKasım 10th, 2023