KİŞİ SEVDİĞİYLE BERABERDİR

KİŞİ SEVDİĞİYLE BERABERDİR

 

Hadisi mucibince, ebediyen de beraber olacaktır.

Dünyadaki farklılıklar eşleşme, aynı eşle olanların birbirlerini bulmasıdır.

Aynı inanç ve düşüncede olanların, aynı saflarda buluşmasıdır.

Firavunlar Firavunlarla buluşurken, Musalarda Musalarla bir araya gelecektir.

İbrahimi yakan nemrutla, onu söndürmeye giden karıncanın kendi safını ve tarafını belirlemesidir.
Bi -tarafane hareket, tarafı muhalifi iltizamdır kuralınca, İsrail’den ve onun Zulmünden yana olanla, Yahudi olduğu halde ondan taraf olmayanın birbirinden ayrılması ve ayrışmasıdır.

Allah ayrım yapmıyor ancak ayrıştırıyor.[1]
Diğer yandan Müslüman görünümlü ve görüntüsünde olduğu halde, İsrail’den yana tarafını belli edenin ber- taraf olma halidir.
Zıt tarafı benimserken, mazlumların ve masumların öldürülmesine göz yumma ve ses çıkarmama durumudur.
Dünyada taraflar ve taraftarlar belirlenmektedir.

Spor takımı tutanların yenme ve yenik düşme hallerini hatırlayınız.
Bu taraftarlık ise; madden, manen, kalben, fikren gibi vaziyetlerdir.
Zira küfre rıza küfür olduğu gibi, zulme rıza da zulümdür.[2]
Ahiretteki yani ebedi alemdeki beraberlik, bu dünyada Allah için birbirini sevenlerin beraberliği ile devam edecektir.
Yılan ve akreplerle, tilki ve domuzlarla beraber olanlar, aynı beraberliklerini orada da sürdüreceklerdir.
Hayatını kumar ve içki masasında sürdürenle, Namaz, İman ve Kuran yolunda sürdürenle orada da beraber olacaklardır.[3]
Hassas bir durum.
Onun içindir ki gönle, kalbe, fikre herkesin girmesine hatta meyletmesine izin vermemelidir.
Ebedi alemin yolu da, yolcusu ve de yolculuğu da buradaki beraberlik nispetinde olacak ve gerçekleşecektir.
-Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Ya Rabbi, kendi sevgini, sevdiklerinin sevgisini, sevgine kavuşturacak işlerin sevgisini nasip et ve sevgini [susuzluktan yananın arzuladığı] soğuk sudan benim için daha kıymetli kıl!) [İ.Gazali]
-“Allah, sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. Şehvetlerine uyanlar ise sizin büyük bir sapıklığa düşmenizi istiyorlar.”[4]
-Ebu Hureyre Radıyallahu anh anlatıyor: “Resulullah aleyhisselatu vesselam buyurdular ki:
“Kişi dostunun dini üzeredir. Öyleyse her biriniz, kiminle dostluk kuracağına dikkat etsin.”[5]
Başka bir hadisi şerifte de Peygember Efendimiz (asm) şöyle buyurmuştur:
“İyi arkadaşla kötü arkadaşın misali, misk taşıyanla körük çeken insanlar gibidir. Misk sahibi ya sana kokusundan verir veya sen ondan satın alırsın. Körük çekene gelince ya elbiseni yakar yahut da sen onun pis kokusunu alırsın.”[6]

MEHMET ÖZÇELİK

10-11-2023

[1] https://tesbitler.com/2019/04/01/%ef%bb%bfallah-ayristiriyor/

[2] https://tesbitler.com/2023/10/27/zulme-riza-zulumdur/

[3] https://tesbitler.com/2023/11/03/sakin-arkana-bakma/

[4] Nisa. 27.

[5] Ebu Davud, Edeb, 19, Tirmizi, Zühd, 45.

[6] Buhârî, Büyû 38; Zebâih 31; Müslim, Birr 146, (2628.

Loading

No ResponsesKasım 10th, 2023