Arama Sonuçları

Hilafet. Siyaset. Ulül- emr

Hilafet. Siyaset. Ulül- emr[1] Hadiste hilafet Hadis, Hz. Peygamber’in sözleri, eylemleri ve takrirlerinden (onaylamasından) oluşan dini bir kaynaktır. Hilafet ile ilgili hadisler, bu kurumun dini bir dayanağı olduğunu ve Müslümanlar için önemli bir görevi yerine getirdiğini göstermektedir. Bir hadiste Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: > “Hilafet benden sonra otuz senedir.” [Tirmizî, Fiten, 21] Bu hadisten anlaşıldığı […]

Loading

No ResponsesMart 6th, 2024

İngiliz siyaseti ne üzerine bina edilmiştir.

İngiliz siyaseti ne üzerine bina edilmiştir. İngiliz siyaseti, parlamentarizm ve demokrasi prensipleri üzerine bina edilmiştir. İngiltere’de siyasi iktidar halkın seçtiği milletvekillerinin oluşturduğu parlamentoya dayanır. Parlamento, Yasama Meclisi (House of Commons) ve Lordlar Kamarası (House of Lords) olmak üzere iki meclisten oluşur. İngiliz siyasetinde, hükümetin başı olan Başbakan, parlamentoda çoğunluğa sahip olan parti veya parti koalisyonunun […]

Loading

No ResponsesEylül 10th, 2023

Siyasette Yalanlar.

Siyasette Yalanlar. Siyasette söylenen yalanlar Siyaset dünyasında, ne yazık ki zaman zaman yalanlar ve yanıltıcı ifadelerle dolu söylemlerle karşılaşmak mümkündür. Bu durum, çeşitli nedenlere dayanabilir ve siyasi figürlerin güç elde etmek, rakipleri zayıflatmak, halkı etkilemek veya kendi politikalarını savunmak için gerçeği çarpıtmaları ve yalan söylemeleriyle ilişkilidir. Bazı yaygın siyasi yalan türleri şunlar olabilir: İftira: Rakip […]

Loading

No ResponsesTemmuz 30th, 2023

İNGİLİZ SÖMÜRGE SİYASETİ

İNGİLİZ SÖMÜRGE SİYASETİ İngilizlerin İstanbul’u işgali nasıl gerçekleşti? İngilizlerin İstanbul’u işgali 16 Mart 1920’de başlamış ve 6 Ekim 1923’te sona ermiştir. İşgal dönemi, Osmanlı İmparatorluğu’nun I. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkması ve Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasıyla başlamıştır. İngiliz işgali, Sevr Antlaşması’nın imzalanmasını sağlamak amacıyla gerçekleşti. Antlaşma, Osmanlı’nın parçalanması, toprak kaybı ve ağır savaş tazminatları ödemeyi kabul etmesini […]

Loading

No ResponsesTemmuz 8th, 2023

SİYASETNAMELER

SİYASETNAMELER Siyasetnamelerde neler ele alınmakta ve dile getirilmektedir? Siyasetnameler, genellikle devlet yönetimiyle ilgili konuları ele alan ve dile getiren metinlerdir. Bu metinlerde aşağıdaki konular ele alınabilir: 1. İdeoloji: Siyasetnamelerde genellikle bir ideoloji ya da politik görüşün prensipleri ve temel değerleri dile getirilir. Siyasetname, o ideolojinin nasıl bir devlet yönetimi anlayışına sahip olduğunu ve hedeflerini açıklar. […]

Loading

No ResponsesTemmuz 7th, 2023

SİYASETTE ÖLÇÜ NE VE NASIL OLMALIDIR?

SİYASETTE ÖLÇÜ NE VE NASIL OLMALIDIR? Siyasete atılacak kişi evvela dürüst olmalı. Yalan söylememeli. Topluma güven vermeli. İnançlı olmalı. Milli ve manevi duyguya sahip olmalı. Tarihini bilmeli ve sevmeli. Vatan sevgisi olmalı. Bu milletin kanını taşımalı ve bu toprakların ürünü olmalı. Umumu kucaklamalı. Adil olmalı. Liyakatli olmalı. Mesleğinin erbabı olmalı. Toplumun menfaatini, kendi menfaatinden öne […]

Loading

No ResponsesMart 21st, 2023

KİRLİ SİYASET İŞTE BU SİYASET

KİRLİ SİYASET İŞTE BU SİYASET Evet gerçekten; Kirli siyaset, İşte bu siyaset. Asırlardır hep en ağır imtihanımız siyasetle oldu. Ve en çok kaybettiğimiz ve kayıp verdiğimiz alanda bu oldu. Başta Cemel Vak’asında bir tesbite göre on bin ve Sıffin’de 70 bin şehit verdik. Kirli siyaset. Kirli düşünce. Kirli faaliyet.[1] Bu kirlilikten üzerine epey yazı yazdım. […]

Loading

No ResponsesMart 8th, 2023

KİMDEN SİYASETÇİ OLMAZ

KİMDEN SİYASETÇİ OLMAZ Evet gerçekten kimden siyasetçi olmaz? Yoksa her önüne gelenden ve adaydan siyasetçi olur mu? Öyleyse; Yalancıdan… Münafık yapılı kimseden. Kendi menfaatini milletin menfaatinin önünde tutandan. Maneviyattan mahrum olandan. Milletin değerlerinden uzak ve kopuk olandan. İleriyi göremeyip, kısır döngüler içerisinde dönüp dolaşandan. Proje üretmeyip veya üretemeyip, sürekli şikayet ederek tüketen ve tükenenden. Geçmişinden […]

Loading

No ResponsesAğustos 13th, 2021

TEMİZ SİYASETE İHTİYACIMIZ VAR

TEMİZ SİYASETE İHTİYACIMIZ VAR Menfaat üzerine dönen siyaset canavardır. Zira yemek ve yutmakla beslenir. Kişinin kıymeti, değer verdiği şeyin veya kişinin kıymetiyle ölçülür. Değeri mafya olanın ederi de mafya kadardır. Değeri eşkıya olanın kıymeti, eşkıya ile ölçülür. Bana değer verdiğin şeyi söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Değeri midesi olanın, ederi de çıkardığıdır. Kıblesi Kâbe olanın […]

Loading

No ResponsesHaziran 13th, 2021

253-İNGİLİZ SİYASETİ-2

Loading

No ResponsesHaziran 6th, 2021

252-İNGİLİZ SİYASETİ-1

Loading

No ResponsesHaziran 6th, 2021

237-DÜNYA SİYASETİ

Loading

No ResponsesMayıs 31st, 2021

65-SİYASETİN MANA VE HAKİKATI

Loading

No ResponsesMart 2nd, 2021

HASTALIKLI SİYASET VE SİYASETÇİ

HASTALIKLI SİYASET VE SİYASETÇİ ASIRLIK SİYASET VİRÜSÜ Bir asırdır sahipleri tarafından bağlı ve bağımlı olanlar bu bağlarının çözülmesini istemiyor. Bağlarından kurtulamıyor. Bağımlılıklarını bir türlü üzerlerinden atamıyorlar. İşin garip tarafı ipleri elinde olanların ipleri kullanmasıyla, ipe bağlı olanlar tarafından tahammül edilemeyecek derecede bu millete, bu topluma saldırılıyor. Kanal İstanbul Bunlardan birisi. Bir asırdır o bağımlı ve […]

Loading

No ResponsesNisan 12th, 2020

İPLERİ ECNEBİ ELİNDE OLAN DÜNYA SİYASETİ

İPLERİ ECNEBİ ELİNDE OLAN DÜNYA SİYASETİ İslam dünyası özellikle bir asırdır ecnebilerin siyaseti altında idare edilmektedir. İslam dünyasını ve de memleketimizi bir asırdır, kendi bünyemizden çıkardığımız insanlar değil, ecnebiler yani Ab ve Abd ve özellikle İngiliz menşeli insanlar idare etmektedir. Her ne zaman milletin kendi seçtikleri ile idare edilmeye çalışılmışsa, bu da darbe ile ve […]

Loading

No ResponsesMart 29th, 2019