Arama Sonuçları

Mustafa İslamoğlunun ehli sünnete aykırı ve ehli sünnetten ayrılan görüşleri nelerdir

Mustafa İslamoğlunun ehli sünnete aykırı ve ehli sünnetten ayrılan görüşleri nelerdir Kendisi ehli sünnetten olduğunu söylese de, bazı görüşleri ehli sünnetin kabul ettiği ana kaynaklara ve akidelere aykırıdır. Örneğin: Mustafa İslamoğlu, cennet ve cehennemin ebedi olmadığını, bir süre sonra yok olacağını iddia etmiştir. Bu görüşüne delil olarak Kur’an’daki “huld” ve “ebed” kelimelerini tahlil ettiğini ve […]

Loading

No ResponsesEylül 10th, 2023

MUSTAFA İSLAMOĞLU’NUN MEAL-TEFSİRİNİN TENKİDİ

MUSTAFA İSLAMOĞLU’NUN MEAL-TEFSİRİNİN TENKİDİ *Her asırda İslam’a yapılan saldırının tehlikesi dıştan değil içten, batıdan ziyade doğudan.Yani İran ve İran menşeli olmuştur. Kominizmin temelini oluşturan İbahiyye’ den siyasi entrikaların kaynağı Şiaya, inanç ve amelden tarihi değerlere kadar yapılan saldırıların kaynağı hep İran olmuştur. *Hacı Bektaş-ı Veli,İranın kuzeydoğusunda Horasan eyaletinin Nişabur kentinde doğmuştur. Türkiye-deki menfilik,ayrımcılık ve olumsuzluk,olumlu […]

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015

KURANI KERİM VE TEFSİR

KURANI KERİM VE TEFSİR Kuran-ı Kerim’de anlatılan kıssalar Kuran-ı Kerim’de birçok kıssa anlatılmaktadır. İşte bazı örnekler: 1. Hz. Adem ve Hz. Havva Kıssası: Hz. Adem ve Hz. Havva, Cennet’te yaşadıkları süreçte şeytana tabi olmuş ve Tanrı’nın emrini çiğneyerek Cennet’ten uzaklaşmışlardır. 2. Hz. Nuh Kıssası: Hz. Nuh, insanlara tevhid inancını yaymak için peygamberlik görevini yerine getirmeye […]

Loading

No ResponsesTemmuz 11th, 2023

CHATGPT VE YAPAY ZEKA SOHBETLERİ 

*CHATGPT VE YAPAY ZEKA SOHBETLERİ  1– 2– 3– 4– 5– 6– 7– 8– 9- 10– 11– 12– 13– 14- 15– 16– 17– 18– 19– 20– 21– 22– 23– 24– 25– 26– 27– 28– 29– 30– 31– 32- * MAKALELER *Türkiye’de 18 yıl boyunca ezan yasaklandığında yaşanan olaylar *İslam inancına göre Hızır kimdir *Bir öğretmende olması […]

Loading

No ResponsesHaziran 7th, 2023

ASRIN GLADİSTONLARI

ASRIN GLADİSTONLARI Yüz yıl önce İngiliz Müstemlekat Nazırı yani İngiliz Kölelik Bakanı olan Gladiston beyanatında; “İngiliz Meclis-i Mebusanında, Müstemlekat Nazırı (Sömürgeler bakanı Giladiston avam kamerasında Osmanlı devletiyle ve Kur’an hakkındaki o meşhur hainane konuşmasında) elinde Kur’an-ı Kerîm’i göstererek söylediği bir nutukta, “Bu Kur’an İslamların elinde bulundukça, biz onlara hakim olamayız. Ne yapıp yapmalıyız, bu Kur’an’ı […]

Loading

No ResponsesHaziran 16th, 2022

ALGI

ALGI Her şey algılarla başladı ve başlatıldı. Türkiye hala algılarla yönetilmeye çalışılmaktadır. Uzun süre şeriat, laiklik, irtica ile korkutuldu ve her türlü su-i istimalin yolları açıldı. Algılarla yönetildik. Özellikle Duyusal Algı: Yani İşitsel algı – Daha yüksek çıkan seslerin diğer sesleri bastırması, işitsel algının en temel özelliklerinden biridir. Mesela bize aid olmayan sözler ve kelimeler […]

Loading

No ResponsesŞubat 19th, 2022

GLADİSTONCA MI ?

GLADİSTONCA MI ? Duyduğum şok bir haber beni yüz yıl öncesine götürdü. “İngiliz Meclis-i Mebusanında, Müstemlekat Nazırı (Sömürgeler bakanı Giladisuton avam kamerasında Osmanlı devletiyle ve Kur’an hakkındaki o meşhur hainane konuşmasında) elinde Kur’an-ı Kerîm’i göstererek söylediği bir nutukta, “Bu Kur’an İslamların elinde bulundukça, biz onlara hakim olamayız. Ne yapıp yapmalıyız, bu Kur’an’ı onların elinden kaldırmalıyız; […]

Loading

No ResponsesAralık 4th, 2020

DİN TAHRİFÇİLERİ

DİN TAHRİFÇİLERİ Sitemden İslam huku bölümünden *Ulama ile evliya arasındaki ince farkı şu; alimler konuşur, söyler ve amel ederler. Veliler ve erbabı ise; önce yapar. Sonra söylerler. Birinde ilim var. Diğerinde eylem var. *İmam Mâlik’in “Fıkıh öğrenmeyip, tasavvuf ile uğraşan, zındık olur. Fıkıh öğrenip tasavvuftan haberi olmayan sapık olur. Her ikisini edinen, hakikate varır” sözü meşhurdur. *İslami […]

Loading

No ResponsesEkim 14th, 2020

DİN TAHRİFÇİLERİ

DİN TAHRİFÇİLERİ Hariçteki Batıl Dinler neyse, dahildeki dini anlayış noktasındaki eksiklik ve yanlışlıklar, İslam içerisinde de batıl ve yanlış olan düşünceler, fikirler, yorumlar, izahlar aynı manayı ifade eder. Biri hariçten bozulmayı tetiklerken, diğeri de içteki bozulmayı arttırmaktadır. Dünyada on binin üzerinde batıl din var. Mesela; “Hindistan’da burunsuz doğan keçiye tapıyorlar! Hindistan‘ın kuzeydoğusundaki Muzaffarpur‘da yaşayanlar, burunsuz doğan […]

Loading

No ResponsesEkim 7th, 2020

İSLÂM DÜNYASI MİSYONER KUŞATMASINDA

İSLÂM DÜNYASI MİSYONER KUŞATMASINDA Bugün Ortadoğu’daki yandırılan ateşin malzemeleri yüzlerce yıllar öncesinde hazırlanmıştı. Bu eserden yaptığımız alıntılar bunun izahıdır. -İSLAM ÂLEMİ ve İNGİLİZ MİSYONERLER-Bir Misyoner Nasıl Yetiştiriliyor? Yzb. Ahmet Hamdi Bey-Adlı eserden; “Osmanlı Devleti ile Fransa Krallığı arasında başlayan dostluğun bir sonucu olarak, bilhassa Galata’da yerleşen, Katolik mezhebine mensup Cizvitler vasıtasıyla misyonerlik faaliyetleri Osmanlı topraklarında […]

Loading

No ResponsesEkim 28th, 2019

SIZINTI

SIZINTI -Fetönün bıraktığı boşluğu diğer cemaat ve tarikatlar mı dolduruyor? Aslında doldurmadan ziyade, cemaatlere gölge eden fetönün devre dışı olmasıyla bu cemaatlerin ortaya çıkma hadisesidir. Ancak şu tehlike geçmiş değildir; Dün Fetöyü kullanan iç ve dış güçler, başka cemaat ve tarikatları kullanmayacağı ve hatta yeni bir cemaat çıkartmayacağı garantisi yoktur. Özellikle bu konuda tecrübeli olan […]

Loading

No ResponsesAğustos 21st, 2019

HEDEFTEKİ CEMAATLER

HEDEFTEKİ CEMAATLER İran her dönemde itikat ve fikir açısından ahtapot gibi bizi sarmış ve sarmalamıştır. 1970 yıllarında siyasi kanalla tepeden inme bir surette bizlere hakim olmaya çalışmış, İran ve Humeyni hayranlığı bayraklaştırılmıştır. İran ondan bir netice alamayınca 1980 yılından itibaren yaygınlaşan cemaatler içerisine girerek adeta kendi hakimiyetini onlar içerisinde sürdürmektedir. Bu açıdan Türkiye’de azımsanmayacak derecede […]

Loading

No ResponsesAğustos 8th, 2019

HEDEFTEKİ CEMAATLER

HEDEFTEKİ CEMAATLER İran her dönemde itikat ve fikir açısından ahtapot gibi bizi sarmış ve sarmalamıştır. 1970 yıllarında siyasi kanalla tepeden inme bir surette bizlere hakim olmaya çalışmış, İran ve Humeyni hayranlığı bayraklaştırılmıştır. İran ondan bir netice alamayınca 1980 yılından itibaren yaygınlaşan cemaatler içerisine girerek adeta kendi hakimiyetini onlar içerisinde sürdürmektedir. Bu açıdan Türkiye’de azımsanmayacak derecede […]

Loading

No ResponsesAğustos 7th, 2019

HEDEFE KONULAN CEMAATLER

HEDEFE KONULAN CEMAATLER Yüz yıl önce devrim ve darbelerle dini kaynaklardan yani toplumun beslenip nefes aldığı, inanç ve ibadetlerini geliştirip uygulama bulduğu ve İslam’ın yayılmasında önemli rol oynayan tekke, zaviye, dergah ve külliyeler kapatıldı. Adeta toplum manen aç ve susuz bırakıldı. Arkasından jandarma takip ve dipçikleriyle topluma korku salındı. Bir yandan cahil diğer yandan dine […]

Loading

No ResponsesAğustos 4th, 2019

ZAMANIN ATIĞI

ZAMANIN ATIĞI Zamanımızın atıkları o kadar çok ki, çok rahatlıkla bunlardan atık dağları oluşur. İşte onlardan birisi; İslamoğlu Hz. Hatice ye “iki koca atığı” gibi ahlaksız sözler sarfetmiş.[1] Zırva tevil götürmez. Hz. Hatice için bu ifadeyi kullanan insan sağlıklı, dengeli ve de istikametli bir insan değildir. o bir fasık-ı mütecahirdir. Pervasızdır. Bu ağız iran yani […]

Loading

No ResponsesTemmuz 29th, 2019