Mustafa İslamoğlunun ehli sünnete aykırı ve ehli sünnetten ayrılan görüşleri nelerdir

Mustafa İslamoğlunun ehli sünnete aykırı ve ehli sünnetten ayrılan görüşleri nelerdir


Kendisi ehli sünnetten olduğunu söylese de, bazı görüşleri ehli sünnetin kabul ettiği ana kaynaklara ve akidelere aykırıdır. Örneğin:

Mustafa İslamoğlu, cennet ve cehennemin ebedi olmadığını, bir süre sonra yok olacağını iddia etmiştir. Bu görüşüne delil olarak Kur’an’daki “huld” ve “ebed” kelimelerini tahlil ettiğini ve bazı sahabelerin de bu konuda kendisiyle aynı fikirde olduğunu ileri sürmüştür. Ancak bu iddiasının kaynağı yoktur ve ehli sünnetin ittifak ettiği bir görüş değildir. Ehli sünnet, cennet ve cehennemin ebedi olduğuna inanır ve bunu Kur’an ve sahih hadislerle destekler.

Mustafa İslamoğlu, hadisleri Kur’an ile çelişen herhangi bir kaynaktan gelmesi halinde reddetmek gerektiğini savunmuştur. Bu görüşüyle, sahih hadisleri inkar etmiş ve Kur’an’ın anlaşılmasını zorlaştırmıştır. Ehli sünnet, hadisleri Kur’an’ın açıklaması olarak kabul eder ve sahih hadisleri reddetmenin küfür olduğunu belirtir. Ehli sünnet, hadisleri sened ve metin açısından titizlikle değerlendirir ve Kur’an ile uyumlu olanları kabul eder13

Mustafa İslamoğlu, Şii taraftarı bir dille yazmış ve konuşmuştur. Sünnileri daima yeniliğe davet eden ve modernizmi İslam’a dikte etmeye çalışan ama Şiilere gülücükler dağıtan bir tutum sergilemiştir. Ehli sünnet, Şiilerin akidesini sapkın olarak görür ve onlara karşı uyarır. Ehli sünnet, İslam’ın aslına bağlı kalmayı ve bidatlere karşı durmayı tavsiye eder.

Bu üç örnek, Mustafa İslamoğlu’nun ehli sünnete aykırı ve ehli sünnetten ayrılan görüşlerinden bazılarıdır. Daha fazla bilgi için Mustafa İslamoğlu Kimdir? başlıklı makaleye veya Mustafa İslamoğlu – Vikipedi sayfasına bakabilirsiniz. Umarım yardımcı olabilmişimdir.

########

Şiilik ve Sünnilik arasındaki farklar nelerdir?

Şiilik ve Sünnilik, İslam’ın iki büyük mezhebidir. Her iki mezhep de İslam’ın temel inançları olan tevhid, nübüvvet ve ahiret inancını paylaşır. Ancak bu inançların yorumlanması, uygulanması ve kaynakları konusunda farklılıklar gösterirler. Şiilik ve Sünnilik arasındaki temel farklar şunlardır:

Şiilik ve Sünnilik arasındaki en önemli fark, Hz. Muhammed’in (sav) vefatından sonra Müslümanların başına kimin geçeceği konusundaki görüş ayrılığıdır. Sünniler, Hz. Peygamber’in (sav) halifesi olarak seçilen dört halifeyi (Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali) kabul ederler. Şiiler ise Hz. Ali’nin Hz. Peygamber’in (sav) vasiyetiyle halife olduğuna inanır ve onun soyundan gelen 12 imamı (Hz. Hasan, Hz. Hüseyin ve onların çocukları) ümmetin lideri olarak görürler12

Şiilik ve Sünnilik arasındaki bir diğer fark, hadislerin değerlendirilmesi ve kabul edilmesidir. Sünniler, hadisleri Kur’an’ın açıklaması olarak kabul eder ve sahih hadisleri reddetmenin küfür olduğunu belirtir. Sünniler, hadisleri sened (zincir) ve metin (içerik) açısından titizlikle değerlendirir ve Kur’an ile uyumlu olanları kabul eder. Şiiler ise hadisleri Kur’an ile çelişen herhangi bir kaynaktan gelmesi halinde reddetmek gerektiğini savunur. Şiiler, hadisleri sadece kendi imamlarından veya onlara yakın olanlardan gelenler olarak kabul eder ve diğer kaynaklara güvenmezler13

Şiilik ve Sünnilik arasındaki bir başka fark, ibadetlerdeki bazı ayrıntılardır. Örneğin namazda Sünniler kollarını bağlarken, Şiiler kollarını serbest bırakırlar. Sünniler secde ederken alınlarını yere koyarken, Şiiler kilden yapılmış bir taş veya tahta parçasına secde ederler. Sünniler namazda Fatiha suresinden sonra amin derken, Şiiler amin demezler. Ramazan ayında Sünniler güneşin batmaya başladığı akşam vaktinde oruçlarını açarken, Şiiler güneşin tamamen batmasını beklerler.

Bu üç örnek, Şiilik ve Sünnilik arasındaki farklardan bazılarıdır. Daha fazla bilgi için Şii ve Sünni arasındaki fark nedir, Şiilik nedir, nasıl ortaya çıktı? Sünnilikten farkı ne?, Sunni ve Şii Arasındaki Farklar veya Sünni ve Şii Nedir başlıklı makalelere bakabilirsiniz.

@@@@@@###

Mustafa İslamoğlunun aykırı görüşlerini maddeler halinde sıralar mısınız

Mustafa İslamoğlu’nun aykırı görüşleri şunlar olabilir:

İslam’ın Anayasa’sı olarak Kur’an’ı kabul etmek yerine, onu tarihsel ve kültürel bir belge olarak değerlendirmek.
İslam peygamberi Muhammed’in sünnetini sorgulamak ve eleştirmek.
İslam’da zorla yapılan namaz, oruç gibi ibadetlerin değerinden ziyade, kişinin inancının samimi olması gerektiğini savunmak.
Kadınların toplumda ve ailede daha eşit bir konuma sahip olması gerektiğini savunmak.
İslam’ın reforma ihtiyaç duyduğunu ve bu reformun başlıca nedenlerinden birinin kadınların statüsü olduğunu söylemek.
Evrensel insan hakları ilkelerinin İslam’ın temel değerleriyle uyumlu olduğunu savunmak.
Şeriatın bireyin özgürlüğünü kısıtlayıcı olabileceğini söylemek.
Dini anlayışın modern bilimsel düşüncelerle uyumlu olması gerektiğini savunmak.
İslam’ı demokrasiye ve laikliğe uyumlu hale getirmek gerektiğini vurgulamak.
İslam dünyasında yaşanan terör eylemlerinin başlıca nedenlerinin yanlış dini yorumlar ve toplumsal sorunlar olduğunu söylemek.

*************   

Bak. https://tesbitler.com/index.php?s=islamo%C4%9Flu

Loading

No ResponsesEylül 10th, 2023