11 EYLÜL İKİZ KULELER SALDIRISI

11 EYLÜL İKİZ KULELER SALDIRISI

 

11 Eylül ikiz kule saldırısı aslında ABD’nin İslam ülkelerine saldırısının kod adıdır.

Meşru olmayan saldırısını meşrulaştırma girişimidir

İkiz kuleye Afganlı ve Iraklı saldırgan bulunmamasına rağmen Afganistan 20 yıl işgal edildi ve on binlerce sivil öldürüldü.

Afganistan da 3600 bin kişi, Irak’ta 1250 bin kişi öldürüldü 

Irak’ta kadınlara tecavüz edildi.

Tecavüze uğrayan Bir kadının feryadı hala kulaklarımda, Allah rızası için beni öldürün.

Irak’ta kimyasal silah var bahanesiyle işgal edildi, sonra olmadığı ortaya çıktı.

Teröristin yüzüne geçirdiği maskedir 11 Eylül.[1]

 

Bu konuda taraflı olan Chatgpt’nin verdiği cevaplar;

**********  

11 Eylül ABD’de ikiz kulelere saldırı ABD’nin İslam ülkelerini işgal sebebi mi idi


11 Eylül saldırıları, ABD’nin İslam ülkelerini işgal etmesinin sebebi değil, sonucu olarak görülebilir. Saldırıları düzenleyen El-Kaide örgütü, ABD’yi İslam dünyasına karşı savaş açmakla suçlamış ve ABD’nin çıkarlarını hedef almıştır1 Saldırıların ardından ABD, El-Kaide lideri Usame Bin Ladin’i bulmak ve Taliban rejimini devirmek için Afganistan’a askeri müdahalede bulunmuştur2 Bu müdahale, ABD’nin terörizmle mücadele adı altında başka İslam ülkelerine de müdahale etmesine yol açmıştır. Örneğin, ABD, 2003 yılında Irak’ı işgal etmiş ve Saddam Hüseyin rejimini devirmiştir3 Bu işgaller, hem ABD hem de İslam ülkelerinde çok sayıda insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olmuştur. Ayrıca, bu işgaller yeni terör örgütlerinin ortaya çıkmasına ve bölgede istikrarsızlığın artmasına da katkıda bulunmuştur.

Bu nedenle, 11 Eylül saldırıları, ABD’nin İslam ülkelerini işgal etmesinin sebebi değil, sonucu olarak görülebilir. Ancak, bu saldırılar ve sonrasında yaşananlar, ABD ile İslam dünyası arasındaki ilişkileri derinden etkilemiştir. Bu ilişkilerin geleceği, hem ABD’nin hem de İslam ülkelerinin terörizmle mücadelede işbirliği yapması ve karşılıklı saygı ve anlayış göstermesi ile belirlenecektir.

Kaynaklar: 1: 11 Eylül saldırıları – Vikipedi 2: 11 Eylül saldırıları nasıl oldu, saldırı sonrası neler yaşandı? | Euronews 3: Irak Savaşı – Vikipedi : Irak Savaşı’nda ölenlerin sayısı – Vikipedi : IŞİD’in yükselişi: Ortadoğu’da yeni bir dönem mi? – BBC News Türkçe

@@@#@#

Neden ABD İslam ülkelerine müdahale etti?

ABD’nin İslam ülkelerine müdahale etmesinin birçok nedeni olabilir. Bu nedenler arasında şunlar sayılabilir:

ABD, 11 Eylül saldırılarından sonra terörizmle mücadele adı altında El-Kaide ve Taliban gibi örgütleri ortadan kaldırmak için Afganistan’a müdahale etmiştir. [1][1]
ABD, Irak’ın kitle imha silahlarına sahip olduğunu iddia ederek, Saddam Hüseyin rejimini devirmek ve bölgedeki petrol kaynaklarını kontrol etmek için Irak’a müdahale etmiştir2
ABD, İran’ın nükleer programını durdurmak ve bölgedeki müttefiki İsrail’in güvenliğini sağlamak için İran’a müdahale etmeye hazırlanmaktadır3
ABD, Suriye’de Beşar Esad rejimine karşı ayaklanan muhaliflere destek vermek ve Esad’ın kimyasal silah kullanmasını engellemek için Suriye’ye müdahale etmiştir4
ABD, Ortadoğu’da demokrasiyi yaymak, insan haklarını savunmak, istikrarı sağlamak ve çıkarlarını korumak için diğer İslam ülkelerine de müdahale etmiştir.
Bu nedenlerin hepsi ABD’nin resmi gerekçeleri olabilir. Ancak, ABD’nin gerçek amaçları farklı olabilir. Bazı iddialara göre, ABD:

İslam ülkelerini bölerek, zayıflatmak ve egemenliğini sürdürmek istemektedir.
İpek Yolu projesini engellemek ve Çin’in yükselişini durdurmak istemektedir2
Yeni bir dünya düzeni kurmak ve tek kutuplu bir dünya hegemonyası oluşturmak istemektedir2
Yahudi-Hristiyan ittifakı ile İslam dünyasına karşı bir savaş yürütmektedir2
Bu iddiaların ne kadar doğru olduğu tartışmalıdır. Ancak, ABD’nin İslam ülkelerine müdahalelerinin hem bölge hem de dünya için ciddi sonuçları olmuştur. Bu sonuçlar arasında şunlar sayılabilir:

Milyonlarca insanın ölümüne, yaralanmasına, göç etmesine ve mülteci durumuna düşmesine neden olmuştur.
Bölgede yeni terör örgütlerinin ortaya çıkmasına ve radikalizmin artmasına neden olmuştur.
Bölgede siyasi, ekonomik ve sosyal istikrarsızlığa ve çatışmalara neden olmuştur.
Bölgede insan hakları ihlallerine ve demokrasi eksikliğine neden olmuştur.
Bölgede kültürel, dini ve tarihi mirasın tahribatına neden olmuştur.
Bu sonuçlar gösteriyor ki, ABD’nin İslam ülkelerine müdahaleleri hem haksız hem de zararlıdır. Bu müdahalelerin durdurulması ve bölgenin barışa kavuşması için uluslararası toplumun daha aktif rol alması gerekmektedir.

###₺₺₺

ABD ikiz kuleleri bahane ederek neden Afganistan ve Irak vatandaşı olmamasına rağmen oraları işgal etti

ABD’nin Afganistan ve Irak’ı işgal etmesinin birçok nedeni olabilir. Bu nedenler arasında şunlar sayılabilir:

ABD, 11 Eylül 2001’de uğradığı saldırıların ardından terörizmle mücadele adı altında El-Kaide ve Taliban gibi örgütleri ortadan kaldırmak için Afganistan’a müdahale etmiştir1
ABD, Irak’ın kitle imha silahlarına sahip olduğunu iddia ederek, Saddam Hüseyin rejimini devirmek ve bölgedeki petrol kaynaklarını kontrol etmek için Irak’a müdahale etmiştir2
ABD, Ortadoğu’da demokrasiyi yaymak, insan haklarını savunmak, istikrarı sağlamak ve çıkarlarını korumak için diğer İslam ülkelerine de müdahale etmiştir3
Bu nedenlerin hepsi ABD’nin resmi gerekçeleri olabilir. Ancak, ABD’nin gerçek amaçları farklı olabilir. Bazı iddialara göre, ABD:

İslam ülkelerini bölerek, zayıflatmak ve egemenliğini sürdürmek istemektedir.
İpek Yolu projesini engellemek ve Çin’in yükselişini durdurmak istemektedir2
Yeni bir dünya düzeni kurmak ve tek kutuplu bir dünya hegemonyası oluşturmak istemektedir2
Yahudi-Hristiyan ittifakı ile İslam dünyasına karşı bir savaş yürütmektedir2
Bu iddiaların ne kadar doğru olduğu tartışmalıdır. Ancak, ABD’nin Afganistan ve Irak’a müdahalelerinin hem bölge hem de dünya için ciddi sonuçları olmuştur. Bu sonuçlar arasında şunlar sayılabilir:

Milyonlarca insanın ölümüne, yaralanmasına, göç etmesine ve mülteci durumuna düşmesine neden olmuştur.
Bölgede yeni terör örgütlerinin ortaya çıkmasına ve radikalizmin artmasına neden olmuştur.
Bölgede siyasi, ekonomik ve sosyal istikrarsızlığa ve çatışmalara neden olmuştur.
Bölgede insan hakları ihlallerine ve demokrasi eksikliğine neden olmuştur.
Bölgede kültürel, dini ve tarihi mirasın tahribatına neden olmuştur.
Bu bilgiler ışığında, ABD’nin ikiz kuleleri bahane ederek neden Afganistan ve Irak’ı işgal ettiği sorusuna şöyle bir cevap verilebilir:

ABD’nin Afganistan ve Irak’ı işgal etmesinin resmi nedeni terörizmle mücadele etmek, kitle imha silahlarını ortadan kaldırmak ve bölgede demokrasiyi yaymak olarak açıklanmıştır. Ancak, bu işgallerin arkasında ABD’nin bölgedeki çıkarlarını korumak, rakip güçleri zayıflatmak, yeni bir dünya düzeni kurmak ve İslam dünyasına karşı bir savaş yürütmek gibi gizli amaçları da olabilir. Bu işgallerin sonucunda ise hem ABD hem de Afganistan ve Irak çok büyük kayıplar vermiştir.

#######

ABD’nin Ortadoğu politikası nedir?

ABD’nin Ortadoğu politikası, tarihsel, jeopolitik, ekonomik ve ideolojik birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Genel olarak, ABD’nin Ortadoğu politikasının temel hedefleri şunlardır:

Bölgedeki petrol ve doğalgaz kaynaklarını kontrol etmek ve güvence altına almak.
İsrail’in güvenliğini ve çıkarlarını korumak ve Arap-İsrail sorununa çözüm bulmak.
Sovyetler Birliği ve sonrasında Rusya, Çin, İran gibi rakip güçlerin bölgedeki etkisini sınırlamak veya engellemek.
Terörizmle mücadele etmek ve radikal İslamcı örgütleri ortadan kaldırmak veya zayıflatmak.
Bölgede demokrasiyi ve insan haklarını teşvik etmek ve istikrarı sağlamak.
ABD’nin Ortadoğu politikası, Soğuk Savaş döneminde başkanların adlarıyla anılan doktrinlerle şekillenmiştir. Bu doktrinler şunlardır:

Truman Doktrini: 1947 yılında ilan edilen bu doktrin, ABD’nin Sovyetler Birliği’nin yayılmasını önlemek için komünizme karşı mücadele eden ülkelere askeri ve ekonomik yardım yapacağını ilan etmiştir. Bu doktrin kapsamında ABD, Türkiye ve Yunanistan’a yardım yapmıştır1
Eisenhower Doktrini: 1957 yılında ilan edilen bu doktrin, ABD’nin Ortadoğu’da Sovyet tehdidine karşı bölge ülkelerine askeri ve ekonomik yardım yapacağını ilan etmiştir. Bu doktrin kapsamında ABD, Lübnan’a asker göndermiş ve Mısır’ın Süveyş Kanalı’nı millileştirmesine karşı çıkmıştır2
Nixon Doktrini: 1969 yılında ilan edilen bu doktrin, ABD’nin Vietnam Savaşı’ndan çekilmesiyle birlikte bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini sağlamalarını istemiştir. Bu doktrin kapsamında ABD, İran’a askeri yardım yapmış ve Şah Reza Pehlevi’yi desteklemiştir3
Carter Doktrini: 1980 yılında ilan edilen bu doktrin, ABD’nin Basra Körfezi’ni hayati bir çıkar alanı olarak tanımlamış ve bölgeye yönelik herhangi bir dış müdahaleye karşı askeri güç kullanacağını ilan etmiştir. Bu doktrin kapsamında ABD, İran-Irak Savaşı’nda Irak’ı desteklemiş ve Afganistan’da Sovyet işgaline karşı mücahitlere yardım yapmıştır4
Soğuk Savaş sonrasında ise ABD’nin Ortadoğu politikası yeni bir boyut kazanmıştır. ABD, tek süper güç olarak dünya siyasetinde daha aktif bir rol oynamaya başlamıştır. ABD’nin Ortadoğu politikasının yeni unsurları şunlardır:

Yeni Dünya Düzeni: 1991 yılında Körfez Savaşı ile başlayan bu süreçte ABD, Birleşmiş Milletler öncülüğünde uluslararası toplumun desteğiyle Irak’ın Kuveyt’i işgaline son vermiştir. ABD, bölgede demokrasiyi yaymak ve insan haklarını korumak için yeni bir dünya düzeni kurmayı amaçlamıştır.
Büyük Ortadoğu Projesi: 2003 yılında Irak Savaşı ile başlayan bu süreçte ABD, Irak’ın kitle imha silahlarına sahip olduğunu iddia ederek Saddam Hüseyin rejimini devirmiştir. ABD, bölgede demokrasiyi ve reformları teşvik etmek için Büyük Ortadoğu Projesi adını verdiği bir vizyon ortaya koymuştur.
Terörle Mücadele: 2001 yılında 11 Eylül saldırıları ile başlayan bu süreçte ABD, El Kaide ve Taliban gibi terör örgütlerine karşı savaş açmıştır. ABD, Afganistan’a ve Irak’a askeri müdahalede bulunmuş ve terörizmin kaynaklarını kurutmaya çalışmıştır.
ABD’nin Ortadoğu politikası, günümüzde de devam etmektedir. ABD, bölgedeki çıkarlarını korumak ve güvenliğini sağlamak için çeşitli aktörlerle işbirliği yapmaktadır. ABD’nin Ortadoğu politikasının güncel konuları şunlardır:

İsrail-Filistin Sorunu: ABD, İsrail ile Filistin arasında barış sürecini desteklemekte ve iki devletli çözümü savunmaktadır. ABD, İsrail’in güvenliğini sağlamak için askeri ve ekonomik yardım yapmakta ve Filistinlilerin haklarını korumak için insani yardım yapmaktadır.
İran Nükleer Programı: ABD, İran’ın nükleer silah geliştirmesini engellemek için uluslararası toplumla birlikte yaptırımlar uygulamaktadır. ABD, İran’ın nükleer anlaşmaya uymasını istemekte ve bölgedeki müttefiklerinin güvenliğini sağlamak için askeri varlığını sürdürmektedir.
Suriye İç Savaşı: ABD, Suriye’de Beşar Esad rejimine karşı ayaklanan muhaliflere destek vermektedir. ABD, Suriye’de kimyasal silah kullanılmasını engellemek için askeri müdahalede bulunmuştur. ABD, Suriye’de IŞİD gibi terör örgütlerine karşı koalisyon güçleriyle birlikte operasyonlar düzenlemektedir.
Bu bilgiler ışığında, ABD’nin Ortadoğu politikası nedir sorusuna şöyle bir cevap verilebilir:

ABD’nin Ortadoğu politikası, bölgedeki petrol ve doğalgaz kaynaklarını kontrol etmek, İsrail’in güvenliğini ve çıkarlarını korumak, rakip güçlerin bölgedeki etkisini sınırlamak veya engellemek, terörizmle mücadele etmek ve bölgede demokrasiyi ve insan haklarını teşvik etmek gibi temel hedeflere dayanmaktadır. Bu hedefleri gerçekleştirmek için ABD, tarihsel süreçte çeşitli doktrinler ilan etmiş ve bölgeye askeri ve ekonomik müdahalelerde bulunmuştur. Günümüzde de ABD, bölgedeki çıkarlarını korumak ve güvenliğini sağlamak için çeşitli aktörlerle işbirliği yapmakta ve güncel konulara müdahil olmaktadır.

#######₺

ABD, neden Irak’ı işgal etti?

ABD’nin Irak’ı işgal etmesinin resmi nedeni, Irak’ın kitle imha silahlarına sahip olduğu ve uluslararası barışı tehdit ettiği iddiasıydı. ABD, Irak’ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin aldığı kararları ihlal ettiğini ve El-Kaide gibi terör örgütleriyle bağlantısı olduğunu öne sürdü. ABD, Irak’ı işgal etmek için 2003 yılında İngiltere, Avustralya, Polonya ve diğer bazı ülkelerden oluşan bir koalisyon kurdu12

ABD’nin Irak’ı işgal etmesinin gerçek nedenleri ise tartışmalıdır. Bazı iddialara göre, ABD:

Irak’ın petrol ve doğalgaz kaynaklarını kontrol etmek ve güvence altına almak istedi.
Ortadoğu’da demokrasiyi yaymak ve insan haklarını savunmak istedi.
İsrail’in güvenliğini ve çıkarlarını korumak istedi.
Rusya, Çin, İran gibi rakip güçlerin bölgedeki etkisini sınırlamak veya engellemek istedi.
Yeni bir dünya düzeni kurmak ve tek kutuplu bir dünya hegemonyası oluşturmak istedi.
Yahudi-Hristiyan ittifakı ile İslam dünyasına karşı bir savaş yürüttü234
Bu iddiaların ne kadar doğru olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Ancak, ABD’nin Irak’ı işgalinin hem bölge hem de dünya için ciddi sonuçları olmuştur. Bu sonuçlar arasında şunlar sayılabilir:

Milyonlarca insanın ölümüne, yaralanmasına, göç etmesine ve mülteci durumuna düşmesine neden olmuştur.
Bölgede yeni terör örgütlerinin ortaya çıkmasına ve radikalizmin artmasına neden olmuştur.
Bölgede siyasi, ekonomik ve sosyal istikrarsızlığa ve çatışmalara neden olmuştur.
Bölgede insan hakları ihlallerine ve demokrasi eksikliğine neden olmuştur.
Bölgede kültürel, dini ve tarihi mirasın tahribatına neden olmuştur.

######

[1] https://tesbitler.com/index.php?s=ABD

 

Loading

No ResponsesEylül 12th, 2023