DÜNYA İMTİHAN SAHASININ AÇILIŞI

DÜNYA İMTİHAN SAHASININ AÇILIŞI

Dünya imtihan sahasının açılmasına Hz. Adem’in yasak olan ağaca yaklaşmasıyla başlamış ve insan yapısı bozulmuştur.

Bunun sonucu olarak fıtri olan elbiseleri açılarak, avret yerleri ortaya çıkmıştır.

Yüz kızartıcı bu durumu örtmek için cennetin yapraklarıyla örtünmeye çalışmışlardır.
Ancak onlar bunu ört bas etmemiş, yanlışlıkların ikrar ederek kendilerini cennet nimetlerinden mahrum ettiklerini Tevbe ile dile getirmişlerdir.

“(Âdem ile eşi) dediler ki: Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.”[1]
Durum göstermektedir ki, kapanışta evlatlarının günahıyla gerçekleşecektir.
Bu da iki şekilde olacaktır;
Biri, manevi hayatın bozulması.
İki, ekolojik dengenin bozulması iledir.
Birincisi, insanlık tarihi boyunca işlenen yüz kızartıcı günahlar işlenecek, her bir kavmin helakine sebep olan günahlar gerçekleşecektir.
İkincisi ise, ormanların yakılması, suların israf edilmesi, üç kuruş için fil ve gergedan gibi hayvanların boynuzları için öldürülmesi, köpek eti ve sair yemek için festivallerin düzenlenmesi, buğdayların ve tarlaların yakılıp imha edilmesi, sebze ve meyvelerin imha edilmesi, kısaca ekolojik dengeyi bozacak her şeyin yapılmasıyla Adem’in oğlu kendi sonunu da hazırlamaktadır.
Kapanışı da yine kendisi deprem, sel, yangın gibi afetlere neden olarak sonunu hazırlayacaktır.
Zaten Yahudiler bu amaçla armegedon ile, Tanrıyı kıyamete zorlamaktadırlar.[2]
Kendi ifadeleriyle, tanrıyı kızdıracak her şey yapılmaktadır.[3]

 

******************   

“Hem hayat, bu kâinatın tezgâh-ı âzamında öyle bir istihale makinesidir ki, mütemadiyen, her tarafta tasfiye yapıyor, temizlendiriyor, terakki veriyor, nurlandırıyor.”

“Şu kesafetli ve ruha münasebeti az olan topraktan ve şu küdûretli ve nur-u hayata münasebeti pek cüz’î olan sudan, mütemadiyen hummalı bir faaliyetle, letafetli hayatı ve nuraniyetli zevi’l-idraki halk eden Fâtır-ı Hakîm, elbette ruha çok lâyık ve hayata çok münasip, şu nur denizinden ve hattâ şu zulmet bahrinden, şu havadan, şu elektrik gibi sair madde-i latîfeden bir kısım zîşuur mahlukları vardır. Hem pek çok kesretli olarak vardır.”[4]

-Dünya bir istihale makinası.

İçindekiler onun kullanım malzemeleri.

Hayat ise onun motoru.

Madde gibi kaba, toprak gibi kesif olan maddeleri latifleştirerek, letafetleştirip bir yandan da aktifleşerek mana ve ruha dönüştürüyor.

Bir yandan istihaleye tabi tutup kazuratından özünü ayrıştırırken, diğer yandan da anlam ifade eden nur ve nura, mana ve ruha tahvil ediyor.

 

************    

Kâinatta hiçbir şey durağan değildir.

Öyle olmuş olsa kokar, paslanır ve ölür.
Her şey de bir hareket var.
Hareket bereketi netice veriyor.
Oda oluşumu ve yaratılışı tetikliyor.
Allah kendisi için bile; “O, her an yeni bir ilâhî tasarruftadır.”
[5]

O Allah her gün ve her an bir iş ve faaliyettedir.
Zaten o faaliyet kesilse varlıklar yokluğa gidecektir.

Zira Allah Kadimdir, Bakidir.

MEHMET ÖZÇELİK

12-09-2023

 

[1] A’raf.23.

[2] https://tesbitler.com/2015/01/02/armegedon/

[3] https://tesbitler.com/2023/03/15/tanriyi-kizdiracak-ne-yaptiniz-ki/
https://tesbitler.com/index.php?s=Musibetler+
https://tesbitler.com/index.php?s=G%C3%BCnah+

[4] Bediüzzaman. 29.söz ve devamı.

[5] Rahman.29.

Loading

No ResponsesEylül 12th, 2023