SIZINTI

SIZINTI

-Fetönün bıraktığı boşluğu diğer cemaat ve tarikatlar mı dolduruyor?

Aslında doldurmadan ziyade, cemaatlere gölge eden fetönün devre dışı olmasıyla bu cemaatlerin ortaya çıkma hadisesidir.

Ancak şu tehlike geçmiş değildir; Dün Fetöyü kullanan iç ve dış güçler, başka cemaat ve tarikatları kullanmayacağı ve hatta yeni bir cemaat çıkartmayacağı garantisi yoktur.

Özellikle bu konuda tecrübeli olan İngiltere çok rahatlıkla maddi manevi destek ile çok rahatlıkla bir cemaat oluşturabilir.

Veya oluşmuş bir cemaati karıştırıp kullanabilir.

-Ve özellikle Çift yüzlü, çift kimlikli, çift şahsiyet kişilerle.[1]

Bunlar kabul görmemiş, zayıf görüşleri parlatarak yeni ve kendi görüşleriymiş gibi topluma sipariş ederler.

Mesela; Neshi kabul etmeyenlerin öne sürdükleri kıyası faside göre, Allah’ın sonradan aklına gelme, önceki görüşünü değiştirme olmayacağını söylerler.

Peki Hz. Ademden beri değişen hükümler hatta Musa kavmine haram edilenin bizlere helal edilmesi, sonradan hatırlama veya kendini tekzib mi etmiş oluyor?

Veya üç aşamada yasaklanan içki yasağının hangisini uygulayacağız?

-Ve kendimin yedi yıldır Tv-lerde yaptığım ve devam ettiğim tefsir derslerimde faydalanmaya çalıştığım ancak pek yetersiz ve doyurucu bulmadığım ve hakkında şaibeler bulunan Diyanetin Kuran Yolu Tefsirli Meali toplumda bu yanlışlara cevap olmamakta ve kapı açmaktadır.[2]

Bir emek verilmekle beraber, aydınlatıcı, ciddi ve kapsamlı bir çalışma olmayıp, pazarlama ve ısmarlama olduğu belli oluyor.

*************

”CIA, 1950’ler öncesinden günümüze kadar sayısız vakfın içine büyük ölçüde sızmıştır. ABD Kongresi’nin 1976’daki araştırma sonuçlarına göre uluslararası alanda faaliyette bulunan vakıflara yapılan bağışların yüzde ellisinin arkasında CIA vardır. CIA, Ford ve benzeri vakıfları, en iyi, uygun ve önemli vakıflar olarak kabul etmektedir.
Eski bir CIA yetkilisi, etkin ve prestijli vakıfların CIA’ya fon aktararak gençlik grupları, işçi sendikaları, üniversiteler, yayınevleri vb. kuruluşlara sayısız gizli operasyonlar düzenlettiğini, bunlara 1950’lerden itibaren “İnsan hakları grupları”nın ilave edildiğini açıklamıştır.”[3]

-“CIA ve Warburg’lann temel örgütü olan Politik Araştırmalar Enstitüsü James Paul Warburg tarafından finanse edilmiştir.
Enstitünün kurucu üyelerinden Marcus Raskin Ford Vakfı Başkanlığı’nı Mc George Bundy’den devralmıştır.
Bundy, Raskin’i daha sonra, Ulusal Güvenlik Konseyi’nin Başkan Kennedy’nin de şahsi temsilciliğine atanmasını sağlamış, 1963 yılında CIA’nın uyuşturucu kullanma kültür programını yürüten Demokratik Toplum için Öğrenciler Derneği’ni finanse etmiştir.
Günümüzde Tavistock ABD’deki vakıflar ağını 6 milyar dolarlık bir bütçe ile faaliyette bulundurmaktadır. Vakıfların tümü de Amerikan mükelleflerinin ödediği paralarla fonlanmaktadır.
ABD’nin Dünya Düzeni üzerindeki kontrolü artırmaya yönelik programlar üreten 10 büyük vakıf ve bu vakıflara bağlı olan 400 kuruluş 3000 araştırma grup ve düşünce kuruluşu Tavistock’un doğrudan kontrolü altındadır.”[4]

-“Soğuk savaş öncesi ve sırasında iki süper güçten en güçlüsü olduğuna karar veren ABD Yönetimleri Dünya İmparatorluğu projesini gerçekleştirmek amacıyla CIA Örtülü Operasyon ve Özel Savaş Operasyonlarını zorunlu görmüşlerdir. Aradan geçen 50 yıla yakın bir süre sonra da, yeni Tek Dünyacı CIA’cı Neo Con güdümündeki ABD Yönetimleri de tıpkı öncekiler gibi Küresel Emperyalist İmparatorluk projesini hızla uygulattırmaya soyunmuşlardır.”[5]

-Dikkat etmek lazımdır.

-ABD’den papaz geldi ajanlık yaptı.

Elçi geldi darbeye zemin hazırladı.

Ve zaten sicili lekeli.

Böyle olunca şu anda yeni atanan elçi acaba ne için geldi?

Kürt devletinin kurulmasına yardımcı olmak için mi?

Cemaatleri karıştırmak ve birbirine kırdırmak için mi?

MEHMET ÖZÇELİK

20-08-2019


[1] Bak. https://www.risalehaber.com/mustafa-islamogluna-21259yy.htm

[2] http://www.ihvanlar.net/2012/05/09/kuran-yolu-tefsirli-mealinde-skandal/

http://www.ihvanlar.net/2013/04/05/diyanetin-kuran-yolu-tefsirli-mealinde-skandallar-bitmiyor/

[3] EROL BİLBİLİK-İşgal Örgütleri CIA-NATO-AB-Sh.5.

[4] Age.20.

[5] Age.85.

Loading

No ResponsesAğustos 21st, 2019