Arama Sonuçları

İslam’da hicretin mana ve ehemmiyeti.

İslam’da hicretin mana ve ehemmiyeti. İslam’da “hicret” kelimesi, Arapça kökenli olup “yer değiştirme” veya “göç etme” anlamına gelir. İslam tarihinde “hicret”, özel bir anlam taşıyan önemli bir olayı ifade eder ve İslam’ın başlangıcını işaret eder. Hicret, İslam peygamberi Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç etmesiyle gerçekleşmiştir. Hicretin Mana ve Ehemmiyeti: Başlangıç Tarihi: İslam takvimine göre hicret, […]

Loading

No ResponsesTemmuz 30th, 2023

HİCRET – MUHACERET

HİCRET – MUHACERET Dünyaya hicret ederek gelen bu insan, tüm hayatı boyunca bu hicreti sürdürmektedir. Bazen mahallesinden, bazen şehrinden, bazen devletinden, bazen dünyasından hicretle hayatını sürdürmektedir. -Şer-den hayra bir ömür boyu kaçarak hicret edilirken, diğer yandan hayra büyük kafileler halinde hicret sürmekte ve de sürdürülmektedir. -Hicret kaçmak için değil, yaşamak içindir. Hicret ölmekten dönüş, hayata […]

Loading

No ResponsesŞubat 1st, 2016

SÜREGELEN BATI ESARETİ

SÜREGELEN BATI ESARETİ Türkiye en az ifadeyle 300 yıldan beri özellikle son 60 yıldır batının esareti altında seyretmektedir. 1960 yılından beri 60 yılı aşkın bir süredir ABD- İsrail ve batının kontrolünde yaşamakta, dengesini ve kendisini bulamamaktadır. Yüz yıldır da kimlik bocalaması yaşamakta, kendisini arama girdabında gelgitler yaşamaktadır. Bir türlü kendisi olamamaktadır. Ne doğru dürüst Batılı, […]

Loading

No ResponsesTemmuz 6th, 2024

Melek kelimesi için arama sonuçları (124 sonuç bulundu)

Melek kelimesi için arama sonuçları (124 sonuç bulundu) 2 / BAKARA – 30 Ve iz kâle rabbuke lil melâiketi innî câilun fîl ardı halîfeh(halîfeten), kâlû e tec’alu fîhâ men yufsidu fîhâ ve yesfikud dimâ(dimâe), ve nahnu nusebbihu bi hamdike ve nukaddisu lek(leke), kâle innî a’lemu mâ lâ tâ’lemûn(tâ’lemûne). Ve Rabbin meleklere: “Muhakkak ki Ben yeryüzünde […]

Loading

No ResponsesNisan 23rd, 2024

İlim kelimesi için arama sonuçları (65 sonuç bulundu)

İlim kelimesi için arama sonuçları (65 sonuç bulundu) 2 / BAKARA – 120 Ve len terdâ ankel yahûdu ve len nasârâ hattâ tettebia milletehum kul inne hudâllâhi huvel hudâ ve leinitteba’te ehvâehum ba’dellezî câeke minel ilmi, mâ leke minallâhi min veliyyin ve lâ nasîr(nasîrin). Ve sen onların dînine tâbî olmadıkça (uymadıkça) ne yahudiler ve ne […]

Loading

No ResponsesNisan 23rd, 2024

Günah kelimesi için arama sonuçları (187 sonuç bulundu)

Günah kelimesi için arama sonuçları (187 sonuç bulundu) 2 / BAKARA – 58   Ve iz kulnâdhulû hâzihil karyete fe kulû minhâ haysu şi’tum ragaden vedhulûl bâbe succeden ve kûlû hıttatun nagfir lekum hatâyâkum ve senezîdul muhsinîn(muhsinîne). Ve o zaman demiştik ki: “Bu kasabaya girin, böylece onun (ni’metlerinden) dilediğiniz yerden bol bol yeyin. Kapıdan secde ederek girin […]

Loading

No ResponsesNisan 23rd, 2024

Miraç nasıl gerçekleşti?

Miraç nasıl gerçekleşti?   https://tesbitler.com/index.php?s=Mira%C3%A7+ Miraç, İslam inancına göre Hz. Muhammed’in Miraç Kandili’nde, bir gece Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da göklere ve ilahi huzura yükselmesi olarak kabul edilir. Bu mucizevi olay, Kur’an-ı Kerim’in İsra Suresi’nde kısaca bahsedilirken, hadislerde daha detaylı anlatılır. **Miraç’ın nasıl gerçekleştiği ile ilgili farklı rivayetler mevcuttur:** **Genel kabul gören rivayete göre:** […]

Loading

No ResponsesŞubat 3rd, 2024

İki büyük tehlikeli akım, tarihselcilik ve kuranın hitap olması

İki büyük tehlikeli akım, tarihselcilik ve kuranın hitap olması.   Oysa mucizeler ve kıssalar geçmişten ziyade, geleceğe bakmaktadır. Tarihselcilerin iddiaları ve delilleri nelerdir? 1. Ya bilimsel çalışmalar yanlış çıkarsa, kurana şüphe ve eksiklik oluşturmaz mı? 2.Tarihselciler, dini metinleri tarihsel bağlamlarında ele alarak yorumlayan bir yaklaşımı savunurlar. Bu yaklaşıma göre, dini metinler, yazıldıkları dönemin kültürel, sosyal […]

Loading

No ResponsesOcak 20th, 2024

RÜYADA BİR HİTABE

İstanbul’da Darü’l-Hikmette bulunduğu zaman, Sünûhat risalesinde yazdığı gayet acib bir vakıa-i ruhaniye: RÜYADA BİR HİTABE 1335 senesi Eylülünde, dehrin hadisatının verdiği yeis ile şiddetle muztarip idim. Şu kesif zulmet içinde bir nur arıyordum. Manen rüya olan yakazada bulamadım. Hakîkaten yakaza olan rüya-i sadıkada bir ziya gördüm Tafsilatı terk ile bana söylettirilmiş noktaları kaydedeceğim. Şöyle ki: […]

Loading

No ResponsesAralık 30th, 2023

KURANI KERİMDE PEYGAMBERLER

KURANI KERİMDE PEYGAMBERLER Kuranı kerimde peygamberler. Kur’an-ı Kerim’de peygamberler, Allah’ın insanlara gönderdiği elçilerdir. Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerin sayısı 25’tir. Bunlar şunlardır: – Âdem: İnsanlığın ilk babası ve ilk peygamberdir. Allah onu topraktan yarattı ve cennete yerleştirdi. Ancak şeytanın kışkırtmasıyla cennetteki yasak ağacın meyvesinden yedi ve cennetten çıkarıldı. Sonra Allah’tan bağışlanma diledi ve affedildi. Dünyada […]

Loading

No ResponsesKasım 23rd, 2023

Huneyn savaşı

Huneyn savaşı Huneyn savaşı, İslam Peygamberi Muhammed’in komutasındaki İslam ordusu ile Taif bölgesinde bulunan Havazin ve Sakif kabileleri arasında gerçekleşen bir muharebedir12 Bu savaş, Mekke’nin fethinden hemen sonra, hicretin sekizinci yılında, miladi 630 yılında Huneyn vadisinde meydana gelmiştir34 Savaşın nedeni, Havazin ve Sakif kabilelerinin, Mekke’nin fethinden sonra sıranın kendilerine geldiğini düşünerek Müslümanlara saldırı hazırlığı yapmalarıdır2 […]

Loading

No ResponsesEkim 28th, 2023

NİLDEN FIRATA

NİLDEN FIRATA İsrail’in Nilden Fırata kadar ki hedefleri nerelerdir? İsrail’in Nil’den Fırat’a kadar olan hedefleri, bazı kaynaklara göre, “Büyük Yahudi Devleti” adı verilen bir coğrafi bölgeyi kapsamaktadır12. Bu bölge, Mısır, Sudan, Etiyopya, Somali, Kenya, Uganda, Ruanda, Burundi, Tanzanya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Nijer, Nijerya, Kamerun, Cezayir, Libya, Tunus, Fas ve Batı Sahra […]

Loading

No ResponsesEkim 21st, 2023

İslam hukuku feraiz bölümü neyi ele almaktadır?

İslam hukuku feraiz bölümü neyi ele almaktadır? İslam hukuku, feraiz bölümü miras hukukunu ele alır. Bu bölüm, bir kişinin ölümü durumunda mal varlığının nasıl mirasçılara dağıtılacağını ve mirasçılara düşen payları belirler. İslam hukukunda miras taksimi nasıl yapılır? İslam hukukunda miras taksimi, feraiz yani miras hukuku kurallarına göre belirlenir. Miras taksimi yapılırken aşağıdaki temel adımlar göz […]

Loading

No ResponsesEylül 1st, 2023

Allah’ın bu ümmete verdiği ve vereceği musibet ve imtihanlar nelerdir

Allah’ın bu ümmete verdiği ve vereceği musibet ve imtihanlar nelerdir Allah’ın bu ümmete verdiği ve vereceği musibetler ve imtihanlar çeşitli olabilir. İmtihanlar, insanların inançlarını, sabır ve şükürlerini, sadakatlerini ve kararlılıklarını test etmek amacıyla verilir. Kur’an-ı Kerim’de de bu konuyla ilgili pek çok ayet bulunmaktadır. İmtihanlar, kişinin dünya hayatında karşılaştığı zorluklar, hastalıklar, maddi sıkıntılar, aile ve […]

Loading

No ResponsesAğustos 29th, 2023

Kur’an Dil ve Gramer Eserleri

Kur’an Dil ve Gramer Eserleri Kuranın gramer ve dili üzerine yazılan eserler Kur’an’ın dil ve gramerine yönelik birçok eser bulunmaktadır. Bu eserler, Kur’an’ın Arapça dil yapısı, stilistik özellikleri ve grameri üzerine yapılan çalışmaları içerir. İslam bilginleri, dilbilimciler ve tefsir uzmanları tarafından yazılan bu eserler, Kur’an’ın anlaşılmasına ve yorumlanmasına katkıda bulunur. Kur’an’ın dil ve grameri üzerine […]

Loading

No ResponsesAğustos 3rd, 2023