Arama Sonuçları

FELSEFE VE TUTARSIZLIKLARI

FELSEFE VE TUTARSIZLIKLARI   İdrak bir merdivendir. Sahibini yücelere taşır. İdraksizlik ise derktir. Sahibini derekelere ve aşağılara iter ve atar. @@@@@@ Felsefenin problemi maddeyi aşamayıp, maddede boğulmasıdır. Yaratıcıyım maddenin içinde aramasıdır. @@@@@@ Felsefede maddeye ezeliyet verenler, zamanın sabit olmayıp sanal olduğudur. Şimdiki zaman aynı zamanda geçmiş ve gelecek zamanda bir müddet sonra şimdiki ve gelecek […]

Loading

No ResponsesTemmuz 8th, 2024

76-FELSEFENİN HAKİKATI

Loading

No ResponsesMart 9th, 2021

FELSEFENİN DİNDEKİ YERİ NEDİR -2-

Loading

No ResponsesKasım 14th, 2019

FELSEFENİN DİNDEKİ YERİ NEDİR-1-

Loading

No ResponsesKasım 14th, 2019

HİKMET VE FELSEFE

HİKMET VE FELSEFE Hikmet;her şeydeki ince,hassas noktayı araştırmak..hakikata ulaşmak..eşyanın üzerindeki perdeyi aralamaktır.Her şeyin bir değil belki binlerce maslahat için yaratılmış olduğunu akıl ve kalb ortaklığıyla ortaya koymaktır. Kur’an-ı Kerim-de:” Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse, ona pek çok hayır verilmiş demektir. Ancak akıl sahipleri düşünüp ibret alırlar.” Hikmet ilmin özü ve hakikatır. Hikmetin hakikatı […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

İLÂHİYATTA FELSEFE

İLÂHİYATTA FELSEFE Yök İlâhiyatlarda işlenen Felsefe dersini kaldırmakla çok yerinde bir karar almıştır. Bunun yerine Hikmet dersleri adı altında bir ders konulabilir. Ben 1980 yılında iki yıl İslâm enstitüsü ve 1983-den itibaren iki yılda ilâhiyat okudum. İlâhiyata geçiş okulun adını yükseltti ancak kaliteyi düşürdü. Bütün ilâhiyatlar Ankara İlâhiyata benzetilmeye çalışıldı. Erzurum-daki İslâmi ilimlerde de aynı […]

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015

FELSEFE

                           FELSEFE        “Felsefe Dinin huzursuz kardeşidir. Din kendi gerçeğini bulur ve huzura kavuşur. Felsefe hiçbir zaman huzura kavuşmaz. Çünki bulduğu her gerçekten sonra bir soru daha sorar.”Konçarov.             “Evet bütün ehl-i ihtisas ve müşahedenin ve bütün ehl-i zevk ve keşfin ittifakıyla;ve bütün ehl-i zevk ve keşfin ittifakıyla; o uzun ve karanlıklı ebed-ül âbâd yolunda […]

Loading

No ResponsesOcak 1st, 2015

EĞİTİM VE SANATTA YAHUDİ ETKİSİ VE ROLÜ VE DE GÜNÜMÜZDEKİ HALİ PÜR MELALİ! YAHUDİ İŞGALİ

EĞİTİM VE SANATTA YAHUDİ ETKİSİ VE ROLÜ VE DE GÜNÜMÜZDEKİ HALİ PÜR MELALİ! YAHUDİ İŞGALİ[1] 1935 yılında milli eğitime katkı amacıyla Türkiye’ye getirilen Yahudi eğitimciler. ## 1935 Yılında Milli Eğitime Katkıda Bulunan Yahudi Eğitimciler 1933 yılında Nazi Almanya’sında Yahudilere karşı artan zulümden kaçan birçok akademisyen ve eğitimci Türkiye’ye sığındı. Bu göçmenler arasında, Türk eğitim sisteminin […]

Loading

No ResponsesNisan 19th, 2024

Zengin olan sahabeler ve özellikleri nelerdir?

Zengin olan sahabeler ve özellikleri nelerdir? Zengin sahabeler, İslam’ın ilk dönemlerinde yaşamış ve genellikle ticaret veya diğer yollarla önemli servetler edinmiş kişilerdir. Bu sahabelerin özellikleri arasında, helal yoldan mal elde etme, cömertlik, infakta öncü olma, mallarını emanet şuuruyla hak yolunda sarf etme, zenginliklerinin kanaatkâr ve ihlaslı olmalarına engel olmaması, hayra ve iyilikte bulunmaya doymama gibi […]

Loading

No ResponsesNisan 14th, 2024

BELEDİYE SEÇİM SONRASI İBRETLİK SÖZLER- CIA- CHP-NİN YAYIN ORGANI OLAN AKİS DERGİSİ- PADİŞAHLARIN MEZARLARINA…

BELEDİYE SEÇİM SONRASI İBRETLİK SÖZLER- CIA- CHP-NİN YAYIN ORGANI OLAN AKİS DERGİSİ- PADİŞAHLARIN MEZARLARINA…   – *”Halkın tercihi asla göz ardı edilmemelidir.”* – *”Demokratik süreçlerde halkın iradesine saygı gösterilmelidir.”* – *”Oylarımızla belediyeyi değiştirdik, şimdi iş başa düşüyor.”* – *”Demokrasinin temel kuralı olan seçim sonuçlarına saygı göstermeliyiz.”* – *”Halkın verdiği oylar, temsilcilerin halkı en iyi şekilde […]

Loading

No ResponsesNisan 11th, 2024

Kutupname neden bahseder

Kutupname neden bahseder, özetler misin? Kutupname, 13. yüzyılda İbnü’l-Nedim tarafından yazılmış bir bibliyografya kitabıdır. Arapça yazılmış en önemli bibliyografya eserlerinden biri olarak kabul edilir. Kitap, o zamana kadar yazılmış tüm Arapça kitapları ve yazarlarını listeler ve her kitap hakkında kısa bir özet sunar. Kutupname’nin içeriği şu şekilde özetlenebilir: * **Giriş:** İbnü’l-Nedim’in bibliyografya bilimi hakkındaki görüşlerini […]

Loading

No ResponsesMart 30th, 2024

GÖLGE-TECELLİ-AYNA

GÖLGE-TECELLİ-AYNA GÖLGE Mevlâna’nın alemi gölge ile tanımlaması, tasavvufi bakış açısının bir yansımasıdır. Bu bakış açısına göre, maddi dünya gerçek varlığın sadece bir gölgesi gibidir. Gerçek varlık ise Allah’tır ve O’nun nuru her şeyi kuşatmaktadır. Mevlâna, Mesnevi’de bu durumu şu şekilde anlatır: > **”Gölge ile avlanan avcı gibi, ** > **Gölge sermaye olur mu? ** > […]

Loading

No ResponsesMart 16th, 2024

Milli eğitimdeki yanlışlar ve çözüm yolları.

Milli eğitimdeki yanlışlar ve çözüm yolları. ## Milli Eğitimdeki Yanlışlar ve Çözüm Önerileri Türkiye’de milli eğitim sistemi, birçok açıdan eleştirilere maruz kalmaktadır. Bu eleştirilerin temelinde yatan bazı yanlışlar ve çözüm önerileri şunlardır: **Yanlışlar:** **1. Müfredat:** Müfredatın güncel ve yeterince kapsamlı olmadığı, ezberci bir eğitim sistemine dayandığı ve öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye katkıda bulunmadığı savunulmaktadır. […]

Loading

No ResponsesŞubat 17th, 2024

İslam’ın Emevî dönemindeki yayılışı.

İslam’ın Emevî dönemindeki yayılışı. ## İslam’ın Emevî Dönemindeki Yayılışı Emevî Hanedanlığı (661-750), İslam tarihinin en önemli ve geniş topraklara sahip hanedanlarından biridir. Bu dönemde İslam’ın yayılması büyük bir ivme kazanmış ve Arap Yarımadası’nın ötesine geçerek geniş coğrafyalara ulaşmıştır. **Yayılmanın Nedenleri:** * **Askeri Güç:** Emevîler, güçlü bir orduya sahipti ve bu orduyu fetihler için etkin bir […]

Loading

No ResponsesŞubat 10th, 2024

Medreselerin kapanma ve işleyişini yitirme sebepleri nelerdir?

Medreselerin kapanma ve işleyişini yitirme sebepleri nelerdir? Medreseler, İslam dünyasında eğitim ve öğretimin önemli bir merkezi olmuştur. 10. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar varlığını sürdürmüş olan medreseler, İslam hukuku, fıkıh, tefsir, hadis, kelam, mantık, felsefe, matematik, astronomi, tıp, edebiyat gibi çeşitli alanlarda eğitim vermiştir. Medreseler, Osmanlı döneminde de önemli bir eğitim kurumu olarak varlığını sürdürmüştür. Ancak […]

Loading

No ResponsesOcak 20th, 2024