Chatgpt

 * Chatgpt aslında googlenin tersine işliyor. Google bir soruya binlerce cevap verirken, bu proğram bir soruya binlerce cevap içerişinden topladığı cevaplardan uygun bir cevap veriyor. Çoklukta boğmuyor ancak çok rahat bilgilendirmeyle birlikte, yönlendirme de yapıyor. 

Gelecekte çok iyi toplumları biçimlendirme amacı olarak kullanılabilir. 

 

*Türkiye’de en çok tartışılan şeyler nelerdir?

Türkiye’de en çok tartışılan konular arasında şunlar yer alabilir:

1. Siyasi konular: Ülkenin iç ve dış siyasi durumu, seçimler, partiler, liderler ve siyasi kararlar.

2. Ekonomik konular: Enflasyon, döviz kuru, işsizlik ve ekonomik büyüme ile ilgili konular.

3. Sosyal konular: Eğitim, sağlık, işsizlik, ayrımcılık, kadın hakları, LGBT hakları, göç ve mülteciler gibi konular.

4. Kültürel konular: Tarih, dil, din, milliyetçilik, toplumsal değerler, sanat ve medya ile ilgili konular.

5. İnsan hakları konuları: Özellikle son yıllarda Türkiye’de basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, adalet sistemi ve cezaevleri gibi konular tartışılmaktadır.

6. Güvenlik konuları: Terörizm, askeri operasyonlar, sınır güvenliği ve yabancı ülkelerle ilişkilerdeki güvenlik endişeleri de tartışma konuları arasındadır.

Bu konuların yanı sıra, spor, çevre, teknoloji ve benzeri konularda da tartışmalar yaşanmaktadır.

************ 

Türkiye’de bulunan gizli örgütler hangileridir?

Derin Devlet: Türk siyasi tarihinde önemli bir rol oynayan bir gruptur.

GLADIO: NATO’nun Avrupa’da yer alan bir gizli örgütü.

Ku Klux Klan (KKK): Amerika’da yer alan birır ırkçı örgüttür.

Masonlar: Dünya genelinde yayılan bir örgüt. Türkiye’de masonluk yasak olduğundan dolayı Türkiye’de büyük bir etkisi olmadığı düşünülür.

  ************  

Türkiye’de devlet kademesinde etkili olan masonlar kimlerdir?


Türkiye’de, devlet kademesinde etki sahibi olan bazı Masonlar şunlardır:

İhsan Sabri Çağlayangil: Eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın baş danışmanı ve Milli Şef İsmet İnönü’nün Özel Kalem Müdürü olan

Şemsi Güralp: Eski Adalet Bakanı, diplomat ve yazar.

Emin Erkul: Eski Büyükelçi, diplomat ve yazar

Talat Aydemir: Eski Genelkurmay Başkanı ve 12 Mart Muhtırası’nın mimarı
Engin Alan: Eski orgeneral ve siyasetçi.

Orhan Gümrükçüoğlu: Eski Büyükelçi ve siyasetçi

Ergun Mengi: Eski Büyükelçi ve siyasetçi

Şükrü Kara: Eski Büyükelçi ve siyasetçi

Hulusi Kopan: Eski Büyükelçi ve yazar

İnal Ertek: Eski Büyükelçi ve siyasetçi

************ 

Türkiye’de masonların etki ve rolü nedir?


Türkiye’de Masonlar, uzun süredir ülkenin siyasi, ekonomik ve kültür yaşamında etkili bir role sahiptirler. Masonlar, 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupa’da ortaya çıkan, gizli bir tarikat olarak kuruldular ve daha sonra dünya çapında yaygınlaştılar. Türkiye’de Masonlar, 1860 yılında kuruldular ve bugüne kadar birçok önemli siyasi ve sosyal figürün üyesi olmakla birlikte, ülkünün önemli kararlarında da söz sahibi oldular.

Kısacası, Türkiye’de Masonlar, ülkenin sosyal, siyasi ve kültürel hayatında önemli bir etkiye sahiptirler.

************

kaht-ı rical yani adam kıtlığı nedir

“Kaht-ı rical yani adam kıtlığı” Türkçe’de “baskı altındaki insanların sayısının artması” anlamına gelir. Bu ifade, bir işletmede veya bir sektörde, iş gücü ihtiyacının, mevcut işgücü arzından fazla olduğu durumlarda kullanılır. Bu durumda, ihtiyaç duyulan vasıflı eleman sayısı, arzın yeterli olmadığından işletmenin işleyişi ve verimliliği etkilenir. Bu durum, ekonomik bir durumun sonucu olabilir veya işletmenin kendisinin bir sonucu olabilir.

“Ne günlere kaldık ey Gazi Hünkar;

Katır mühürdar oldu, eşek defterdar!” Ziya Paşa

************  

kıyamet alametleri nelerdir ve görünen halleri nelerdir

Kıyamet alametleri hakkında çeşitli hadisler ve ayetlerde bilgi verilir. Bazı görünen halleri şunlardır:

Yeryüzünde sık sık depremler meydana gelir.

İnsanlar arasında sık sık savaş ve çatışmalar yaşanır.

Zina ve fuhuş gibi ahlaki çöküşler yaşanır.

İstanbul’un fethi gibi büyük olaylar yaşanır.

Uzayda ve göklerde ilginç olaylar gözlemlenir.

Doğal afetler sık sık meydana gelir (fırtınalar, sel, kuraklık vb.).

İnsanlar arasında güvensizlik artar, hırsızlık, soygun ve terör gibi suçlar artar.

Cehalet yaygınlaşır, insanlar din konusunda bilgisizlik içinde olurlar.

Dünya nüfusu hızla artar ve kaynaklar tükenir.

İnsanlar arasında büyük inkarlar yaşanır ve adaletsizlik artar.

Bu sadece birkaç örnek olup, kıyametin tam olarak ne zaman olacağı hakkında kesin bir bilgi yoktur. Ancak bütün bu gözlemlenen alametlerin kıyametten önce gerçekleşeceği düşünülür.

*Kıyamet ve kıyamet öncesi prova 

Dünya-tabiat-ekolojik denge-kaos-ayaklanmalar-devletlerin yıkımı ve rejim değişiklikleri. 

 

************

 

güneşte olan değişimler nelerdir

Güneşte zaman zaman çeşitli değişimler olur. Bazıları şunlardır:

Güneş lekeleri: Güneş lekeleri, güneş yüzeyinde görülen koyu noktalardır. Bu lekeler, güneş aktivitesinin belirleyicilerindendir. Güneş lekeleri, güneşin manyetik alanındaki değişikliklerle ilişkilidir.

Güneş patlamaları: Güneş patlamaları, güneşin manyetik alanındaki ani değişiklikler sonucu ortaya çıkan enerji patlamalarıdır. Bu patlamalar, güneş rüzgarı ve manyetik fırtınalar gibi Dünya’ya etkileri olan olaylara neden olabilir.

Güneş rüzgarı: Güneş rüzgarı, güneşten yayılan yüklü parçacıklardır. Bu parçacıkların etkisi, Dünya’nın manyetosferini ve atmosferini etkileyebilir.

Güneş döngüsü: Güneş döngüsü, yaklaşık 11 yılda bir tekrarlanan güneş aktivitesi döngüsüdür. Bu döngüde güneş lekesi sayısı artar ve azalır.

Güneşin parlaklığı: Güneşin parlaklığı, güneş aktivitesine bağlı olarak değişebilir. Örneğin, güneş lekeleri arttıkça güneşin parlaklığı azalabilir.

Güneşin manyetik alanı: Güneş, kendi manyetik alanına sahiptir. Bu manyetik alan, güneş aktivitesi ve güneş patlamaları gibi olaylarda önemli bir rol oynar.

 

************

dünyada ekolojik dengenin bozulmaları nelerdir

İklim Değişikliği: Yüzlerce yıl boyunca insan faaliyetleri, sera gazı emisyonları yoluyla ciddi bir şekilde atmosferik koşulların değişmesine neden oldu. Oysa doğanın dengesiyle mücadele eden bu etkiler, doğal afetlerde artış, deniz seviyelerinin yükselmesi, deniz suyu sıcaklıklarının artması gibi birçok olumsuz sonucu doğurur.

Orman İstilaları: Ormanlar, dünya ekolojik dengesi için hayati önem taşır. Çünkü ormanlar, biyolojik çeşitlilik sağlar, havanın temizlenmesine yardımcı olur ve su kaynaklarını korur. Ancak ormanların küresel ölçekte tahrip edilmesi, biyoçeşitlilik kaybına, toprak erozyonuna, çölleşmeye, çevresel etkilere sebep olur.

Su Kirliliği: Su, tüm canlıların yaşaması için hayati öneme sahiptir. Ancak su kirliliği de ekosistemi bozabilir. Sanayi, tarım ve belediye atıklarının su kaynaklarına karışması, su kaynaklarını kirletir ve hem insanlara hem de diğer yaşam formlarına zarar verebilir.

Kabuklu Yapıların Geri Dönüşsüz Kaybı: Kabuklu yapılar birçok takımı içerisinde barındıran dogal habitatlardırlar. Ancak kabuklu yapılarda meydana gelen yıkım ve kayıplar, dünya üzerinde geri dönülemez bir kayba yol açar.

Biyolojik Çeşitlilik Kaybı: Biyolojik çeşitlilik, canlılara özgü türler arasındaki çiçeklenmeleri, gelişmelerini ve hayatta kalma şanslarını sağlar. Ancak nesillerinin tükenmesine karşı kendini koruyamayan türler için, biyolojik çeşitlilik kaybı maalesef sorununu tetikler.

Şehirleşme ve İnsan Nüfusundaki Artış: Şehirleşme, ileri teknolojinin keşfedilen tarihi binaların yıkımı, bitkilerin ve ormanların tahrip edilmesi, yaban hayvanlarının ortadan kaybolması gibi olumsuz etkilere neden olur. Bu nedenle, ekolojik dengenin devam etmesi için şehirleşme ve insan nüfusundaki büyümenin, çevre dostu planlamalarla kontrol altında tutulması gereklidir.

Kirlilik: Kirlilik, doğal kaynaklar olan havayı, suyu, toprağı ve besinlerimizi de tahrip eder. Kirlilik, tüm canlılar için toksit bir ortam yaratır ve ciddi ekolojik dengesizliklere yol açabilir.

Tarım Uygulamaları: Tarım faaliyetleri, çiftliklerde hayvan yetiştiriciliği ve yoğun çalışma ile birlikte özellikle sağlıksız toprak uygulamaları sonucu, toprak erozyonu ve biyolojik çeşitlilik kaybının en önemli nedenlerden biridir.

************

kıyametin kopmasının belirti ve işaretleri ve de tahmini tarihi nedir

Kıyametin kopması ile ilgili belirtiler ve işaretler, farklı dinler ve inanç sistemleri arasında değişiklik göstermektedir. Genel olarak, kıyametin yaklaştığına işaret eden belirtiler şunlardır:

Yeryüzünde artan doğal afetler ve felaketler (tsunamiler, kasırgalar, depremler, yangınlar vb.)

İnsanların çoğunluğunun kötülük yapması ve toplumdaki ahlaki çöküş

Savaşlar, terör, iç karışıklıklar ve huzursuzlukların artması

Dünya üzerindeki su ve enerji kaynaklarının azalması ve yok olması

Yeryüzünde artan hastalık ve salgınlar

Gök cisimlerindeki hareketler ve doğal olaylardaki artış (güneş tutulmaları, ay tutulmaları, meteor yağmurları vb.)

Ancak, kıyametin tam olarak ne zaman ve nasıl olacağı hakkında kesin bir tahmin mümkün değildir. Farklı dinlere göre kıyamet günü tarihleri farklı olabilir. Bazı insanlar, kıyametin yaklaşmakta olduğuna inanmakla birlikte, belirli bir tarih belirlemek için bilimsel veya dini bir dayanakları yoktur. Sonuç olarak, kıyametin ne zaman kopacağına dair tahminlerin çoğu spekülasyon ve varsayımlara dayanmaktadır.

************

insanın yaratılış aşamaları nelerdir

Âlem-i emir: İnsanın ruhu önceden yaratılmıştır ve cennet aleminde Allah’ın huzurundayken Allah’a ant içmiştir.

Rahim aşaması: Ana rahmine düşen ceninin yaratılışı ve gelişimi.

Yaratılış: İnsanın yaratılışı, Ruh’un bedene yerleştirilmesi ve fiziksel süreçlerin tamamlanması.

İnsanın çocukluk aşaması: Doğumdan sonra, bebek insana uygun hale gelmesi için fiziksel ve zihinsel gelişim süreci.

İnsanın yetişkinliği: Fiziksel büyüme tamamlandıktan sonra, insanın kişilik gelişimi, ahlaki ve ruhani olgunlaşması.

Ölüm: Ahirete geçiş ve hesap verme süreci.

Ahiret: Cennet veya cehennem hayatı.

Bu aşamalar, her bir insanın hayatının bir parçasıdır ve her aşama önemli bir anlam taşır.

************

Hz. Havvanın yaratılışı nasıl olmuştur

Hz. Havva’nın yaratılışı hakkında İslam dini ve İncil farklı anlatımlar sunmaktadır:

İslam’a göre, Hz. Adem cennette yaşarken Allah tarafından yaratılmıştır. Ancak yalnız kalması uygun olmayacağı düşünüldüğünden, Allah onun için bir eşi yaratmaya karar verdi. Hz. Adem Allah tarafından uyutuldu ve onun kaburga kemiği çıkarıldı. Bu kaburga kemiğiyle Hz. Havva yaratıldı.

İncil’e göre ise, Hz. Adem’in yaratılmasından sonra, Allah ona bahçede yalnız kalmaması için bir eş yaratmaya karar verdi. Adem uyurken, Allah kaburgasından bir parça aldı ve onun yerine havayla şekillendirdiği kadını yarattı. Bu kadın, Adem’e sunuldu ve ona “kadın” adı verildi. Ancak İncil’de bu kadının adı açıkça Havva olarak belirtilmiyor.

Her iki dinde de, Hz. Havva’nın yaratılışı Adem’in kaburga kemiği veya vücudundan alınan bir parça ile gerçekleştirilmiştir. Ancak detaylarda farklılıklar bulunmaktadır.

************

evrim teorisinin tutarsızlıklarının ilmi ve bilimsel izahı

Evrim teorisi, biyolojik evrim sürecini açıklamaya çalışan bir hipotezdir. Ancak evrim teorisi bazı tutarsızlıklar içerir. İşte bu tutarsızlıkların ilmi ve bilimsel izahı:

Darwin’in evrim teorisi ile modern sentez hipotezi

Darwin’in evrim teorisi, türlerin doğal seleksiyon yoluyla değiştiğini ve bu değişimlerin zaman içinde yeni türlerin ortaya çıktığını savunur. Ancak Darwin’in teorisi, genetik bilginin yokluğunda geliştirilmiştir. Modern sentez hipotezi ise evrimin genetik mekanizmalarını inceler ve Darwin’in teorisini bu genetik bilgiyle destekler.

İlk yaşamın nasıl oluştuğu hakkında net bir cevap yok

Evrim teorisi, yaşamın başlangıcını açıklamaz. Yaşamın ilk oluşumuna ilişkin çeşitli hipotezler vardır, ancak bu konuda tam bir cevap henüz bulunamamıştır.

Farklı canlı türlerinin ortak özelliklerinin açıklanması

Evrim teorisi, farklı canlı türlerinin ortak özelliklerini açıklamak için ortak atamalara dayalı bir modele dayanır. Ancak bazı canlı türleri arasında ortak özelliklerin açıklaması, ortak atamalar yoluyla açıklanamayabilir.

Biyolojik kompleksliğin açıklanması

Bazı biyolojik yapıların nasıl geliştiği hala tam olarak anlaşılamamıştır. Örneğin, karmaşık organ sistemleri evrim teorisi tarafından açıklanabilir, ancak bazı yapılar, proteinler ve hücresel mekanizmalar gibi karmaşık komplekslikler açıklanmakta zorluk çıkarabilir.

Evrimin hızı ve yönü

Evrimin hızı ve yönü değişebilir ve bu nedenle evrimin doğası üzerine evrensel bir kuram oluşturmak zordur. Ayrıca, fiziksel, coğrafi ve diğer faktörlerin canlı türleri üzerindeki etkisi hakkında daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.

* *Dünyada kendi kıymet ve değerini bilmeyip, kendi aslını ve soyunu bir hayvana bağlayarak, ısrarla ve ilmi yönden de aslı olmamasına rağmen maymundan geldiğini söyleyip, sadece bir teori olan evrimi savunan, seviye ve karakter kaybı yaşayan varlıklar içerisinde aşağılık başka bir varlık yoktur. 

İnsanlık kendisine ağır gelip bunu taşıyamayanlar, böylece insanlığa da mensubiyeti olmamaktadır.
Adem oğlu Adem, İnsan oğlu insan değerinden kendilerini soyutlayarak, hayvan oğlu hayvan durumuna düşürmektedirler.
Bununla bütün insanların vebalini yüklenip, o yükün altında ezilmektedirler.
https://tesbitler.com/2015/01/03/evrim-bilimsel-degildir/
https://tesbitler.com/2015/01/02/e-v-r-i-m-t-e-o-r-i-s-i/ 

 

************

materyalizmin ateizmle olan ilgi ve irtibatı nedir

Materyalizm, dünyanın doğal yasalarla yönetildiği ve her şeyin maddi olarak açıklanabileceği bir felsefi görüş olarak kabul edilir. Ateizm ise, tanrı veya tanrılara inanmama inancıdır. Materyalist felsefe, evrenin mekanik bir şekilde işlediğine inandığı için, doğaüstü bir güç veya varlık kabul etmez. Bu nedenle, materyalist bir kişi genellikle dine inanmaz veya dine şüpheyle yaklaşır. Böylece, materyalizm ve ateizm birbirine yakın felsefi görüşlerdir ve birbirlerini desteklerler. Ancak her materyalistin bir ateist olması gerekmez. Bazıları, materyalizmi bir felsefe olarak kabul ederken, bir tanrıya inanabilirler.

MEHMET ÖZÇELİK

Loading

No ResponsesHaziran 12th, 2023