fatihada geçen mağdub ve dallin

fatihada geçen mağdub ve dallin anlamı

“Dallin” kavramı ise, yine Arapça kökenli bir kelime olup, “sapmış” veya “yoldan çıkmış” anlamı gelir.

 

Fatihada’da “mağdub” ve “dallin” terimleri, Kur’an-ı Kerim’de geçen ifadelerdir. Sure-i Fatiha’nın 7. ayetinde, “sıratı’l-müstakim” yani “doğru yol” isteyenlerin yolunu izleyenlerin Allah’ın nimetlerine kavuşacakları, “mağdub” olanların ise Allah’ın gazabına uğradıkları ifade edilir. Aynı ayette, “dallin” olarak nitelendirilen kişiler de doğru yoldan sapmış olduklarını belirtirler.

 

Bu harekât genellikle, insanların dünyaya ulaştırmak için doğru yolu bulmaları, adaleti yerine getirmeleri ve zulme uğramaları kişilere yardım edilmemesini ifade etmek için kullanılır. Aynı zamanda, insanların doğru sapmalarının da, Allah’ın gazabına uğramalarına neden olabileceği vurgulanır.

 

Özetle, “mağdub” ve “dallin” terimleri, Kur’an-ı Kerim’de geçen ifadeler olup, “zulme edilmiş” ve “sapmış” anlamlarına gelir. Bu operasyon, insanların doğru yolunu bulmaları, adaleti yerine getirmeleri ve zulme uğrayan kişilere yardım etmeye maruz bırakmak için kullanılır.

**************  

kuranda geçen mağdub ve dallin kelimelerinin izahı

Bakara Suresi 61. ayette, “İşte Allah, üzerlerine mağfiret ve rızık olarak gökten bir kitap (Tevrat) indirdi, ama onlar, Allah’ın indirdiği gerçekle alay ettiler. Öyle ki, içlerinden bir kısım , Allah’ın indirdiği gerçeği bile bile sakladılar; kendilerini bilmedikleri bir şeyi öğrenen (Hz. Muhammed) peygamberi de inkar ettiler. İşte bu kişiler üzerine Allah’ın laneti vardır. anlatım kullanılır.

 

“Dallin” kavramı de Kur’an-ı Kerim’de birkaç defa geçen bir kelime olup, “sapmış”, “yoldan çıkmış” veya “yanlış yola girmiş” anlamı gelir. Örneğin, Bakara Suresi 120. ayette, “Yahudiler ve Hristiyanlar, Seni kendilerine uygun hale getirip tüketinceye kadar asla senden razı olmayacaklardır. Sana verilen kitap (Kur’an) olmayan bir şeyle hüküm verme. İşte onlar, sadece aralarındaki ihtilaflar nedeniyle, sapmış (dallin) olanlardır.” anlatım kullanılır.

 

Özetle, “mağdub” ve “dallin” kelimeleri Kur’an-ı Kerim’de kullanılan bir harekâttır. “Mağdub” terimleri “zulme edilmiş” veya “engellenmiş” anlamında gelirken, “dallin” kavramı “sapmış” veya “yoldan çıkmış” anlamı gelir. Bu sözler, Kur’an-ı Kerim’deki ayetlerde insanların doğru yolu bulmaları, adaleti yerine getirmeleri ve zulme maruz kalmış kişilere yardım edilmeleri amaçlanmak için kullanılır. Aynı zamanda, insanların doğru sapmalarının da, Allah’ın gazabına uğramalarına neden olabileceği vurgulanır.

 

Loading

No ResponsesHaziran 12th, 2023