Depremle ilgili Hadisler

Depremle ilgili Hadisler

İslam dininde deprem gibi doğal afetler hakkında pek çok hadis bulunmaktadır. Bu hadislerde genellikle depremin Allah’ın yarattığı bir olay olduğu, insanların bu olay karşısında sabretmesi ve Allah’a sığınması gerektiği vurgulanmaktadır. İşte bazı depremle ilgili hadisler:

 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Allah Teâlâ, yeryüzünü sarsan üç şey vardır ki, bunların her birinde bir bela, bir musibet ve bir azap bulunur. Bunlar; siyah bulut, rüzgar ve sarsıntıdır.” (Tirmizi, Zühd, 57)

 

Hz. Ömer (r.a.) deprem sırasında şöyle dua etmiştir: “Allahım, senin kudretin her şeye yeter. Bu deprem sana bir şey ifade etmez, bizim günahlarımızın cezasıdır. Bu yüzden bizi affet ve bize merhamet et.” (Buhari, Cenâiz, 59)

 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Deprem olunca namaz kılın ve dua edin, zira deprem Allah’ın azabından bir azaptır.” (Tirmizi, Deavat, 62)

 

Hz. Ali (r.a.) deprem sırasında şöyle dua etmiştir: “Allah’ım, bizim günahlarımızı bağışla, suçlarımızı affet, bizi azaptan koru ve bize merhamet et. Şüphesiz sen her şeye kadirdir.” (Tirmizi, Deavat, 61)

 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Deprem, Allah’ın azabından bir azaptır. Bu yüzden insanlar sarsıntıyı hissettiklerinde Allah’a sığınmalı ve O’na dua etmelidirler.” (Tirmizi, Deavat, 63)

 

Bu hadislerde depremin Allah’ın yarattığı bir olay olduğu ve insanların bu olay karşısında sabretmesi, dua etmesi ve Allah’a sığınması gerektiği vurgulanmaktadır. Ayrıca, depremin bir azap olduğu ve insanların günahlarının cezası olarak ortaya çıkabileceği belirtilmektedir.

*************   

  1. İbn Ömer (r.a) anlatıyor: “Resulullah (s.a.v) Efendimiz buyurdular ki: ‘Allah, kıyametin kopacağı gün, insanların en kötüleri arasında, yerin dibine girecek olanlarına, İbrahim’in yüzünün kararlılığına sahip, bir kılıç gibi keskin gözleri olan uzun boylu adamı gönderecektir. O, yer yüzünde kimseye karışmayacaktır, sadece Allah’ın emriyle, kâfirlerin kafalarını vurarak öldürecektir.’” (Buhari, Fiten, 31)
  2. Anas (r.a) anlatıyor: “Resulullah (s.a.v) Efendimiz buyurdular ki: ‘Kıyametin kopacağı gün insanlar arasında, herkesin gözüne gözükür, herkesin kulağına ulaşır bir ses duyulacaktır. O ses şöyle diyecektir: ‘Ey insanlar! Allah’ın azabı yaklaştı. Sizden kim, Rabbine hesap vermekten korkuyorsa, benden önce Allah’tan af dilesin, çünkü bugünkü azap hiçbir azapla karşılaştırılamaz.’” (Tirmizi, Kıyamet, 54)
  3. Ali (r.a) anlatıyor: “Resulullah (s.a.v) Efendimiz buyurdular ki: ‘Kıyametin kopacağı gün, insanlar birbirlerinden koparlar. Kimisi çocuklarından, kimisi eşinden ayrı düşer. İnsanlar biraraya gelirler, kimse kimseye fayda veremez. Adaleti sevenler, Allah’ın adaletinin tecellisiyle bir araya gelirler ve Allah’ın adaleti sayesinde kurtulurlar.” (Tirmizi, Kıyamet, 50)
  4. Ebu Hüreyre (r.a) anlatıyor: “Resulullah (s.a.v) Efendimiz buyurdular ki: ‘Kıyamet günü, herkesin gözü önünde cehennem dökülür. O kadar büyüktür ki, yutan bir deve yavrusu gibi bütün insanları yutar. İnsanlar birbirine bakar, korku dolu gözlerle. O zaman Allah, cennetliği cennetle müjdeleyip, cehennemliği cehennemle uyarır. O zaman Peygamberimiz (s.a.v) Kevser havuzunun başına gelir. Orada, birçok köşeleri inci ve mercanla süslenmiş suyun başına oturur. İnsanlar ondan abdest alırlar, o da onlara müjde verir.” (Müslim, Cennet, 3)

 

*************   

EDGE-DEKİ ARAMADA;

Depremle ilgili hadisler hakkında bilgi almak istiyorsunuz. Depremle ilgili hadis-i şeriflerin bir listesi mevcut. Depremde ölenin imanı varsa mutlaka şehittir. Hadis-i şerifte, (Suda boğulan, yangında ölen, duvar ve enkaz altında kalarak ölen, şehiddir.) buyurulmuştur 1. Zaruret olmadıkça, bir kabre, iki kişi bile gömülmez. Ancak zaruretler haramları mubah kılar 1Kapalı yerde iken deprem olursa, oradan açık bir yere kaçmak müstehaptır 2Depremler ilahi bir ikaz ve uyarıdır 3Depremler (zelzele), seller, tsunamiler, tufanlar, kasırgalar, hortumlar öyle anlatıldığı gibi doğa olayı değil, apaçık ilahi ikaz, sarsıntı, uyarı ve cezadır 34.

Umarım yardımcı olabilmişimdir.

BURADA KENDİ SEÇMİŞ OLDUĞU 5 SİTEDEN ÖZETLİYOR

*************  

DEPREMİN HİKMET YÖNLERİ

Depremlerin hikmet yönleri, insanların hayatlarında etkili olan doğal olayların bir sonucudur ve şu şekillerde sıralanabilir:

İnancımızı güçlendirir: Depremler, insanları Allah’ın varlığına ve gücüne inanmaları konusunda düşünmeye sevk eder. Zayıf ve güçsüz olduklarını anladıklarında, insanlar Allah’ın kudretine daha fazla güvenirler.

Dayanışmayı artırır: Depremler, felaketzedelerin acılarına, kayıplarına ve zorluklarına dayanabilme gücüne sahip olduğumuzu, bireylerin birbirinden yardım almak ve dayanmak için farklı yollar bulabileceklerini anlamalarına yardımcı olabilir.

Acımasızlığı hatırlatır: Depremler, insanların dünyada başkalarının acılarına karşı daha duyarlı olmalarını sağlar.

Güvenlik tedbirlerimizi incelememizi sağlar: Depremler, insanların çevrelerindeki riskleri, tehlikeleri ve zayıf bölgeleri tespit etmelerini sağlar. Bu da, insanların güvenlik tedbirlerini yapılandırmalarını ve bölgelerini daha güvenli hale getirmelerini mümkün kılar.

İnsanları anlamlı hedeflere odaklanmaya teşvik eder: Deprem gibi doğal afetler, insanlar üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olsa da, hayatlarının geri kalan kısmında kendilerini daha anlamlı bir hayata adayarak yaşamaya teşvik edebilir. Bu, kişinin kendini bulmasına, yüksek bir amaca yönelmesine ve yaşamını daha anlam dolu hale getirmesine neden olabilir.

*************  

AHİRZAMANDA MEKKEDE OLACAK OLAN OLAYLAR

İslam dininde Ahir Zaman olarak adlandırılan son dönemde bazı hadislerde Mekke’de gerçekleşeceği belirtilen olaylar yer almaktadır. Bu olaylar arasında büyük felaketler ve belirtiler de yer almaktadır. İşte Ahir Zaman’da Mekke’de gerçekleşeceği belirtilen bazı olaylar:

 

Mekke’de büyük bir deprem olacak ve bu deprem sonrası Kâbe yıkılacak. Ancak bu olaydan sonra Kâbe yeniden inşa edilecek.

 

Mekke’nin doğusunda, Arap Yarımadası’nda bir yerde büyük bir ateş çıkacak. Bu ateş insanları Mekke’ye doğru sürükleyecek.

 

Mekke’de büyük bir savaş yaşanacak. Bu savaşta Müslümanlar ile gayrimüslimler karşı karşıya gelecek.

 

Mekke’de çok sayıda doğal afet yaşanacak. Bu afetler arasında sel, çöl fırtınaları ve toprak kaymaları yer alacak.

 

Mekke’de büyük bir kıtlık olacak ve insanlar açlıkla mücadele edecekler.

 

Mekke’de büyük bir salgın hastalık yaşanacak ve bu hastalık birçok insanın hayatını kaybetmesine neden olacak.

 

Mekke’de ortaya çıkacak bir lider, İslam’ın hakimiyetini yeniden tesis edecek. Bu lider, Hz. İsa (a.s.)’ın yardımı ile Müslümanları yönetecek.

 

Bu olaylar, İslam dininde Ahir Zaman olarak adlandırılan son dönemde gerçekleşeceği belirtilen bazı olaylardır. Ancak bu olayların ne zaman gerçekleşeceği konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Hz. Peygamber’in hadislerinde bu olaylar anlatılmış olsa da, olayların zamanı hakkında net bir bilgi verilmemiştir.

*************  

AHİRZAMANDA HİCAZ BÖLGESİNDE HANGİ OLAYLAR OLACAK

Ben sadece bir yapay zeka modeliyim ve gelecekle ilgili tahminler yapmak için programlanmadım. Bu konuda net ve kesin bir cevap veremem, çünkü ne zaman ve nasıl olacağına dair hiçbir bilgimiz yok. Ancak, Hicaz bölgesi dini açıdan oldukça önemli bir bölgedir ve bu nedenle gelecekte de dini etkinlikler ve ziyaretlerin devam edeceği tahmin edilebilir.

***************  

HADİSLERDE YEMEN-ŞAM

https://tesbitler.com/2015/01/02/hadislerde-yemen-sam/

***************  

DEPREMLE İMTİHANIMIZ DEVAM EDİYOR

 

https://tesbitler.com/2023/02/15/depremle-imtihanimiz-devam-ediyor/

 

***************  

 

Loading

No ResponsesHaziran 12th, 2023