EVRİM BİLİMSEL DEĞİLDİR

EVRİM BİLİMSEL DEĞİLDİR

*“Ne elbiseler gördüm içinde insan yok, nice insanlar gördüm üzerinde elbise yok” Mevlana

Bir tv proğramında evrim üzerine bir tartışma bütün şiddetiyle sürmekteydi.Bunun üzerine kendime sordum;
*Evrimciyle tartışır mıyım?
Evvela seviyeli ve insan olan her insanla tartışırım ancak muhatabım yeter ki insan olsun ve de insani özelliklere sahip olsun.
Hayvan ve hayvan oğlu bir hayvan benim nasıl muhatabım olabilir ki?
Ben insan oğlu insanım.
Hz.Âdem-den soyum silsile halinde gelmektedir.
Soyunu bilmemek ne derece soyluca bir davranış olur?
Soyunu soylu olmayan bir varlığa dayandıran ne kadar soylu görüş ve davranışta bulunabilir?
Ve de ben tüm tez ve anti-tez üzerinde genişçe bir araştırma yapmışım.Darwinin tezlerini ve de tezlerinin tutarsızlıklarının delillerini bilmekteyim.
O halde evrimi savunan bir kere benim inandığım yaratıcıya inanmamakla en büyük seviyesizliği göstermiş olmaktadır.Bu konuda ne kadar bir bilgiye sahiptir.
Varlıkların oluşumunu tesadüfe bağlayan bir insan!?,ne kadar mantıklı görüşler serdedebilir?Zira küçük bir kalem veya herhangi bir eşya bile kendi kendine olmaz ve de oluşmazken,şu koca alem nasıl kendi kendine oluşur ki,insanda rast gele kendi kendine bir değişim sonucu bu mükemmel hali almış olsun?
Şu bir kuraldır;Hiçbir zaman için kalitesiz ve düşük bir şeyden mükemmel bir şey çıkmaz.Seviyesiz olan bir şeyden nasıl bir seviye ve seviyeli bir varlık çıksın.
Hayvan gibi seviyesiz bir varlıktan ve de maymun gibi maskara bir hayvandan,insan gibi bir seviyeli varlığın çıktığını idia etmek,ondan daha seviyesizce bir aşağılıktır.
Nasıl bir teori ki 200 yıldır hala isbatlanamamıştır.
Evrimciliği savunan insanlar,kendi inançsızlıklarını evrim altında yutturmaya çalışmaktadırlar.
Evrimi savunmak ahlaksızlıktır.
Evrimi savunmak için,insanın kendi kişiliğinden soyutlanması gerekir.
Kişiliksiz bir maymundan geldiğini iddia eden kişiliksiz,ne kadar kişilikli olduğunu iddia edebilir?
*Evrimin dinle ilişkilendirilmemesi,ruhu söküp atmak ve mideye göre konuşmak demektir.
-Tüm bilgiyi laboratuarla sınırlamak demek,insanı ve düşüncesini laboratuarın dar kalıplarına sığdırmak kadar sığ bir davranıştır.
-Eğer bir benzerlikten hareketle değerlendirmeye çalışmaksa,o zaman insanın fareye ve tavuğa benzemesi gerekir.Çünkü matematiksele yakın en uygun iddia bu olabilir.En çok üzerinde deney yapılan ve kanı insana benzeyen faredir.Bu ise insanın fareden geldiğini göstermemektedir.
-Evrimin en önemli sebebi güçlülerin hakimiyetidir.Varlıklar arasındaki dengeyi ve yardımlaşmayı tamamen inkâra dayanır.
-İnsanın maymundan geldiğini iddia etmek,insanın hayatını maymunun dar hayat standartlarıyla sınırlamak gibi basit bir hayata indirmektir.
Bir maymun için insanın duyduğu milyarlarca muhtaç olduğu şeylere ihtiyaç duyabilecek bir yetenek ve kabiliyeti yoktur.
Maymunun kapsam alanı ve kullanım alanı ile insanın yaşam alanı arasında sınırsız bir fark vardır.
-Bu iddia öyle mesnedsiz bir iddiadır ki,mükemmel bir saraya giren bir insanın o sarayın ve içerisindeki düzeni hariçten bir güç ve düzenleyiciye değil de,içeriden bir eşyaya mal etmesi gibi mantıksız bir iddiadır.
-Emrim bir bilim değil,isbatlanmamış bir teoridir.Evrimde bir sonuç ve hüküm yoktur.
-İnsan 23 çift kromozoma maymun ise 22 çift kromozoma sahiptir.Her bir kromozom varlıkların farklılığını ortaya koyup,geçişini engellemektedir.
İki farklı kromozomdan meydana gelecek olan üçüncü bir varlığın nesli kesiktir.Devam etmez.Nitekim atla eşekten meydana gelen katır gibi.
Katırın nesli katır olarak devam etmez.Çünkü kromozomlar farklıdır.
O halde nasıl olurda iki farklı kromozom sahibi olan maymun ve insandan,insan nesli devam edip sürdürülebilsin?
Bu durumda insan neslinin güdük ve kesik olup,devam etmemesi gerekirdi.Devam ettiğine göre insan kendi insan neslini devam ettirmektedir.
Garib diğer bir durum ise şudur ki;Neden bu geçişler hala devam etmiyor..neden insanların görebileceği bir dönemde bu geçişler oluşmamış..Yoksa bir kere olup kayıp mı olmuşlar?Neden şu andaki maymun ataları maymunlukta kalmış da insanlığa bir geçiş sağlayamamışlar..bu onlar için bir haksızlık değil mi?
Neden..Neden??Nedenler çoğaltılabilir ancak cevapsız kalacağı için bir anlam taşımamaktadır.

*Maymunla insan arasında bir mukayese yapmak gerekmez mi?
Her yönüyle aradaki farkı fark edip görmek gerekmez mi?Mesela;
-Maymunu yavrusuyla beraber boş bir kazanın içine koymuşlar,altın¬dan ateşi yakmışlar. Ayakları yanmaya başlayınca yavrusunu kucağına almış. Ateş şiddetlenince ayaklarını kaldırıp indirmeye başlamış. Daha da şiddetleniverince yavrusunu altına koymuş ve yavrusunun üstüne çıkmış.
Oysa bir anne kendisi için yavrusunu değil,yavrusu için kendisini feda etme fedakârlığına sahiptir.
Hayvandan insan özellikle sağlam bir anne şefkatini beklemek,ne kadar insani olur?

-Bu konuda daha önce genişçe bir araştırma yapmıştık.Bakılabilir.

MEHMET ÖZÇELİK
20-05-2010

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015