“EŞKIYA MISINIZ SİZ”

“EŞKIYA MISINIZ SİZ”
*Eşkiyasınız siz! Siz eşkiyasınız! Siz kim misiniz? Kim eşkıya?
Hanginiz eşkiya-sınız?
Bu milletin değerlerine saldıranlar eşkiyadır.
Bu milletin önünü tıkayanlar eşkiyadır.
Medeni yaşantıyı bırakıp,dağa çıkanlar eşkiyadır.
Konuşarak ve anlaşarak değil de,kavga ederek başkaldıranlar eşkiyadır.
İnsanları sokaklara dökenler eşkiyadır.
Bu milletin hayat bahçesine giden suları tıkayıp kurumasına sebeb olanlar,yaşam sularını zehirlemeye teşebbüs edenler eşkiyadır.
Seçimle değil de,darbe ile başa geçmeye çalışanlar eşkiyadır.
Hukuku dinlemeyip hukuksuz hareket ederek,rüşvetle veya siyasetle hukuku yürütenler eşkiyadır.
Kirli işlerde bulunan,fuhuş çeteleri kuran,toplumu zehirleyenler tam birer eşkıya ve çetedirler.
Olumsuzluklara göz yuman,onlara su taşıyanlar,sulandıranlar birer çete yavrusudurlar.
Toplumda kaos oluşturmak,üniversitelerde okuma amaçlı olmayıp eğitimi sabote etmekle görevli olanlar,haklarını hakça değil,başkalarının haklarını gasbederek almaya çalışanlar birer eşkıya ve çete elemanıdırlar.
Evvelden eşkıya dağda idi.Şimdi şehre inmiş,halka karışmış.Tefrik etmek zorlaşmış.Bununla da kalmamış,dağdaki eşkıya ile şehirdeki ortak eşkıya şirketi kurmuş,işini sağlama almak için hukukun içinden kendine destekte bulmuş.
Gel çıkabilirsen bu işin içinden çık!
Üçüncü Mustafa bunu güzel anlatmış;
Yıkılıpdur bu cihan sanmaki biz de düzele
Devlet-i çarh-ı denî virdi kamu mübtezele
Şimdi ebvâb-ı saadetde gezen hep hezele
İşimiz kaldı hemân merhamet i lemyezele
MEHMET ÖZÇELİK
30-01-2011

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015