TARİHİ HATALAR TEKERRÜR EDİYOR

TARİHİ HATALAR TEKERRÜR EDİYOR

 

1970 ve öncesinde komünist mensup ve hayranları vardı.
Onlarla İttifak yapılıyordu.
Bunlar Türk solu idi.
Bugün ise Komünizm ve sosyalizmin temsilciliğini yapan PKK’yı temsil eden Kürt solu bulunmaktadır.
Dünkü oyun ve hüküm bugünde geçerlidir.
O gün sağı temsil eden Demokrat Partisi vardı.
Ancak bilinçsizce sağı bölüp solun gelmesine sebep olan sağın bölücüleri de sağı bölerek, solun ekmeğine yağ sürüyorlardı.
Aynı tarihi hata bugünde tekerrür etmektedir.[1]
Özellikle geçen İstanbul belediye seçimlerinde oynanan oyun, bugünde oynamaktadır.
Buna en isabetli ve basiretli cevabı Bediüzzaman vermiştir.
Şöyle ki,
“Üstadımızdan, niçin Demokrat Partiyi muhafazaya çalıştığını sorduk.

Cevaben: “Eğer Demokrat Parti düşse, ya Halk Partisi veya Millet Partisi iktidara gelecek. Halbuki, Halk Partisi İttihatçıların bozuk kısmının cinayetleri ve hem Cumhuriyetin birinci reisinin Sevr Muahedesiyle ve çok siyasî desiselerin icbarıyla on beş senede yaptığı icraatının kısm-ı âzamı tamamıyla eski partiye yüklendiği için, bu asil Türk milleti ihtiyarıyla o partiyi kat’iyen iktidara getirmeyecek.

Çünkü Halk Partisi iktidara gelecek olursa, komünist kuvveti aynı partinin altında bu vatana hâkim olacaktır. Halbuki, bir Müslüman kat’iyen komünist olamaz, anarşist olur. Bir Müslüman hiçbir zaman ecnebîlerle mukayese edilemez. İşte bunun için, hayat-ı içtimaiye ve vatanımıza dehşetli bir tehlike teşkil eden bu partinin iktidara gelmemesi için, Demokrat Parti’yi, Kur’ân ve vatan ve İslâmiyet namına muhafazaya çalışıyorum” dedi.”[2]

******************** 

 

PKK çeşitli ad, nam ve yaftalarla meşrulaştırılmaya çalışılıyor.

Her ne kadar meşrulaştırmaya çalışanların meşruluğu tartışılsa da.

 

-Dün PKK’yı ve temsilcilerini meclise taşıyanlar, Belli ki onlardan tam verimi yeterli derecede elde edemediklerinden veya onların üzerinden pazarlık yaparak dağdaki eşkıyayı büyük şehirlere taşıma gayreti, ortaklığı ve pazarlığı içerisine girilmiştir.

 

” KAAN’ı uçuran TUSAŞ’a CHP takozu! Bakın neler yapmışlar neler!

CHP medyası tarafından ‘kalorifer peteği’ diye karalanmaya çalışılan Milli Muharip Savaş Uçağı KAAN havalandı. KAAN’ın yapımına ‘1973’ kulpu takmaya çalışan CHP’nin TUSAŞ’ın kuruluşunu engellemeye çalıştığı ortaya çıktı.”[3]

 

MEHMET ÖZÇELİK

03-03-2024

[1] https://tesbitler.com/2024/02/21/kim-kimi-temsil-ediyor/

[2] https://sorularlarisale.com/risale-i-nur-kulliyati/emirdag-lahikasi-ii/128/128
https://tesbitler.com/index.php?s=Chp

https://tesbitler.com/2016/08/09/istanbulun-ikinci-fethi/

https://tesbitler.com/2019/06/24/istanbul-secimleri-uzerine-facebookun-nabzi/
https://tesbitler.com/index.php?s=%C4%B0stanbul+

[3] https://www.haber7.com/siyaset/haber/3395434-kaani-ucuran-tusasa-chp-takozu-bakin-neler-yapmislar-neler

 

Loading

No ResponsesMart 3rd, 2024