KALINTILAR

KALINTILAR

Bugün devlete hâkim güç pozisyonunda olan bir kısım ve kesim, yüz yıllık kısır zihniyetin kalıntılarının silinmesinden rahatsız oluyor.[1] 

Evvelden derin devlette bir şebeke vardı, Kemalizm adıyla.

Bu perde altında gayr-ı meşru faaliyetler, meşrulaştırılmaya çalışıldı.

Daha sonra imkanlar sağlanıp, derinlere inilince ahtapotun kolları artmaya başladı.
Darbelerle başlayan yıkımlar, 15 Temmuz işgaliyle devam etti.
Bugün ise belediye seçimlerinde görüldü ki, o ahtapotun yanına dağdaki eşkıya ve onu temsil edenlere kol kanat gerilerek ve de peşkeş çekilerek yana çekildi. Payanda oluşturuldu.
Paralel ve yapay devlet oluşturulmaya çalışıldı.
Yüz yıllık Kemalizm devletinin yerini, ahtapotun kolları aldı.
Devlete ortak olundu.
Kemalizm sol ve sosyalist oldu.
Görünen o ki, yüz yıllık Kemalizm, 50 yıllık PKK gidecek, onun yerini hepsinin karışımı paralel ve işgal güçleri alacak.

***************** 

İsrail MOSSAD ajanlarıyla sürekli Türkiye’yi kontrol edip dizayn etmeye ve faili malum olan meçhullerle kaos oluşturmuştur.

Yahudi İsrail MOSSAD ajanı olan Jeffrey Epstein’ın devlet başkanları ve önemli devlet yöneticilerini fuhuş şantajıyla kontrol etmiş, adeta dünyayı ve önemli Devletleri kontrolü altına almış.[2]
Ve her türlü kirli işlerle.
Bizdeki Deniz Baykal kaseti ve belki de bilmediğimiz kasetler gibi.

Musalar doğmasın diye on binlerce çocuk ve kadınları öldüren Yahudi İsrail, bu firavunluğuyla içten ve dıştan yıkılışını hızlandırmaktadır.

– Dün için bugün Osmanlı nasıl namıyla ve şanıyla anlıyorsa; ABD, İsrail ve batıda kan, göz yaşı kısaca lanetle anılacaktır.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Ortadoğu’da yaşanan sürecin bir dönüm noktası olduğunu itiraf ederek, “Son 40 yılda Ortadoğu’yu bu kadar patlamaya hazır nadiren gördüm.” dedi.[3]

CONİ saldırının alt yapısını hazırlamaktadır.

***************  

Dün doğuda şer güçleri tarafından kullanılan doğu insanı, bugünde göç ettiği batıda kullanılmakta ve şerre alet edilmektedir.

“İstanbul’da yirmi bine yakın hemşehrilerimi-hamal ve gafil ve safdil olduklarından-bazı particiler onları iğfal ile vilayât-ı şarkiyeyi lekedar etmelerinden korktum. Ve hamalların umum yerlerini ve kahvelerini gezdim.

Geçen sene anlayacakları suretle Meşrutiyeti onlara telkin ettim. Şu mealde:
İstibdat, zulüm ve tahakkümdür. Meşrutiyet, adalet ve Şeriattır. Padişah, Peygamberimi-zin emrine itaat etse ve yoluna gitse halîfedir. Biz de ona itaat edeceğiz. Yoksa, Peygambere tabi olmayıp zulüm edenler, padişah da olsalar haydutturlar. Bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilaftır. Bu üç düşmana karşı; sanat, marifet, ittifak silahiyle cihad edeceğiz. Ve bizi bir cihette teyakkuza ve terakkiye sevk eden hakikî kardeşlerimiz Türklerle ve komşularımızla dost olup el ele vereceğiz. Zira husumette fenalık var, husumete vaktimiz yoktur. Hükümetin işine karışma-yacağız. Zira, hikmet-i hükümeti bilmiyoruz.”
Doğunun özellikle yüz sene öncesinden bugüne Kürtlerin üç büyük hastalığı olan, cehalet, zaruret(fakirlik) ihtilafı ne ise, az farkla bugün de aynıdır.
Devası ve şifası olan, sanat, marifet, İttifak konusunda hastalık devam etmektedir.
O cehaletle terör örgütü önemli bir kısmı tarafından hala desteklenmektedir.
O desteği PKK bulmasaydı çoktan biterdi, gücünü biraz kaybetse de.[4]

MEHMET ÖZÇELİK

01-03-2024

 

 

[1] https://www.haber7.com/guncel/haber/3388572-ayasofyadan-sonra-bir-tarihi-karar-daha-istanbuldaki-cami-79-yil-sonra-ibadete-aciliyor

[2]https://www.google.com/search?q=epstein&oq=Epstein+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgAEAAYjwIyBwgAEAAYjwIyBggBEEUYPTIGCAIQRRg5MgoIAxAuGLEDGIAEMgoIBBAAGLEDGIAEMgoIBRAAGLEDGIAEMgoIBhAuGLEDGIAEMgoIBxAAGLEDGIAEMgcICBAAGIAEMgoICRAAGLEDGIAE0gEJMTQ0NDlqMGo0qAIAsAIA&client=ms-android-samsung-trvo1&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#ip=1

[3] https://www.haber7.com/dunya/haber/3387006-ortadogu-barut-ficisi-abd-korkunc-tehlikeyi-itiraf-etti-patlamaya-hazir

[4] https://tesbitler.com/2015/06/13/dogu-haa-la-cahil/ 

https://tesbitler.com/2016/01/08/dogu-ve-kurtler/ 

https://tesbitler.com/2019/09/09/dogu-insani-mi-yoksa/ 

https://tesbitler.com/2015/01/03/hastaligimiz-cehalet-fakirlik-ve-ihtilaftir/ 

 

Loading

No ResponsesMart 1st, 2024