İSTANBULUN İKİNCİ FETHİ

İSTANBULUN İKİNCİ FETHİ

-Ebu Hureyre (ra)’dan rivayetle Peygamber Efendimiz (asv) bir gün ashabıyla sohbet ederken “Siz hiç bir tarafı kara bir tarafı denizlerle çevrilmiş bir şehir duydunuz mu?” buyurmuşlardır.

“ Evet Ya Resulallah…” denince Peygamber Efendimiz (asv)  “Beni İshak’tan yetmiş bin kişi işte bu şehre gaza edip saldırmadıkça kıyamet kopmayacaktır….” buyurur.[1]

-Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “… Öyle bela ve musibetler olacak ki, hiçbir kimse, sığınabileceği bir makam bulamayacaktır. Bu belalar Şam’ın etrafında dolanacak, Irak’ın üzerine çökecek. Arabistan yarımadasının elini ve ayağını bağlayacaktır… Onlar belayı bir tarafta defetmeye çalışırlarken, diğer taraftan o yine ortaya çıkacaktır.”[2]

–“Kıyamet kopmazdan önce karanlık gece kıtaları gibi fitneler olacak. Bu karışıklıklar içinde kişi mümin olarak sabahlayıp kâfir olarak akşamlar, mümin olarak akşamlayıp kâfir olarak sabaha çıkar. Birçok kimseler azıcık bir dünyalık karşılığında dinlerini satarlar.”[3]

-Rivayette var ki: “Süfyan büyük bir âlim olacak; ilim ile dalâlete düşer. Ve çok âlimler ona tâbi olacaklar.”[4]

Bediüzzaman bunu şöyle tevil eder; Rivâyette var ki: “Süfyân büyük bir âlim olacak. İlim ile dalâlete düşer. Ve çok âlimler ona tâbi‘ olacaklar.” Vel ilmu indallah” bunun bir te’vîli şudur ki: Başka padişahlar gibi, kuvvet veya kudret veya kabîle ve aşîret veya cesâret ve servet gibi vâsıta-i saltanat olmadığı halde, zekâvetiyle ve fenniyle ve siyâsî ilmiyle o mevkii kazanır. Ve aklıyla, çok âlimlerin akıllarını teshîr eder, etrafında fetvâcı yapar. Ve çok muallimleri kendine tarafdâr eder. Ve din derslerinden tecerrüd eden maârifi rehber edip ta‘mîmine şiddetle çalışır, demektir.”[5]

-İstanbulun birinci fethinden sonra ikinci fethinin de ahirzamanda Mehdi tarafından fethedileceğini müjdeliyor.

Mehdilik bir devredir. Üç devreden oluşur. İman- Hayat ve Şeriat yani siyaset devresi.

İstanbul mehdiyetin üçüncü devresinde bir daha fethedilecektir. Daha doğrusu işgali engellenecektir.

MEHMET ÖZÇELİK

5-8-2016

[1] http://www.haber7.com/yazarlar/mehmet-ali-bulut/884448-istanbul-ucuncu-fethini-bekliyor

[2] Kenzul Ummal, Kitab-ul kıyame kısm-ul efal, c.5, s. 38-39.

[3] Tirmizî: 2196.

[4] İhyâü Ulûmiddin, 1:59.

[5] 5.Şua.7.Mesele.

Loading

No ResponsesAğustos 9th, 2016