ŞİZOFERİ HASTALIĞI VE HASTALARIN ÖZELLİKLERİ

ŞİZOFERİ HASTALIĞI VE HASTALARIN ÖZELLİKLERİ

 

Şizofreni hastalığı nedir ve bu hastalığa yakalananların yapabildikleri farklı özellikleri nelerdir?


Şizofreni hastalığı, gerçek dışı olaylara inanma, olmayan şeyleri görme veya duyma, düzensiz düşünce ve konuşma gibi belirtilerle kendini gösteren bir ruhsal bozukluktur. Şizofreni hastaları gerçek ile gerçek dışını birbirinden ayıramazlar ve beyin fonksiyonlarında sorunlar yaşarlar. Şizofreni hastalığının nedenleri tam olarak bilinmemektedir, ancak genetik, beyin kimyası, çevre ve psikososyal faktörlerin etkili olduğu düşünülmektedir.

Şizofreni hastalığına yakalananların yapabildikleri farklı özellikleri ise şunlardır:

Şizofreni hastaları bazen yaratıcı, orijinal ve yenilikçi düşünceler üretebilirler. Bazı sanatçılar, yazarlar, müzisyenler ve bilim insanlarının şizofreni hastası olduğu bilinmektedir.
Şizofreni hastaları bazen farklı dilleri veya lehçeleri konuşabilirler. Bu durum, beyindeki dil merkezlerinin etkilenmesi veya farklı kişiliklerin ortaya çıkması ile açıklanabilir.
Şizofreni hastaları bazen farklı duyusal algılara sahip olabilirler. Örneğin, renkleri, sesleri, kokuları veya tatları farklı şekillerde deneyimleyebilirler. Bu durum, beyindeki duyusal işleme bölgelerinin etkilenmesi veya halüsinasyonların bir sonucu olabilir.
Şizofreni hastalığı ciddi bir rahatsızlıktır ve tedavi edilmediği takdirde kişinin hayat kalitesini ve işlevselliğini olumsuz etkileyebilir. Şizofreni hastalığının tedavisi için ilaç, psikoterapi, sosyal destek ve rehabilitasyon gibi yöntemler kullanılmaktadır. Şizofreni hastaları ve yakınları için profesyonel yardım almak önemlidir.

@@@@@@@@@

Şizofreni hastalığının belirtileri nelerdir?

Şizofreni hastalığının belirtileri kişiden kişiye değişebilir, ancak genel olarak şu gruplara ayrılabilir:

Pozitif belirtiler: Gerçekte olmayan şeyleri duyma, görme, hissetme veya koklama gibi halüsinasyonlar; gerçek dışı inançlar, takıntılar, kuruntular veya paranoyalar gibi sanrılar; düzensiz, kopuk, saçma veya anlaşılmaz konuşma veya düşünce; mantıksız, tuhaf, garip veya saldırgan davranışlar gibi psikotik belirtilerdir.
Negatif belirtiler: Duyguları ifade etmekte zorluk, yüz ifadesi, jest veya mimik kullanmamak, hayattan zevk almamak, ilgi veya motivasyon eksikliği, sosyal çekilme, içe kapanma, tembellik, temizlik alışkanlıklarını kaybetme, göz teması kurmamak, katatoni (hareketsizlik veya kasılmalar) gibi duygusal, sosyal ve davranışsal belirtilerdir.
Bilişsel belirtiler: Dikkat, konsantrasyon, hafıza, öğrenme, mantık, yargılama, problem çözme gibi zihinsel işlevlerde bozulma, gerçeklik algısında kayıp, düşünce akışında kopukluk, zaman ve mekan kavramında bozulma gibi bilişsel belirtilerdir.
Şizofreni belirtileri hastalığın seyrine, şiddetine, tedaviye uyumuna ve diğer etkenlere göre değişkenlik gösterebilir. Bazı hastalarda belirtiler sürekli olarak devam ederken, bazılarında belirli dönemlerde alevlenip yatışabilir. Şizofreni hastalığı ciddi bir rahatsızlıktır ve tedavi edilmediği takdirde kişinin hayat kalitesini ve işlevselliğini olumsuz etkileyebilir. Şizofreni hastalığının tedavisi için ilaç, psikoterapi, sosyal destek ve rehabilitasyon gibi yöntemler kullanılmaktadır. Şizofreni hastaları ve yakınları için profesyonel yardım almak önemlidir.

@@@@@@@

Şizofreni hastalarının yaşam beklentisi nedir?

Şizofreni hastalarının yaşam beklentisi, hastalığın şiddetine, tedaviye uyumuna, komplikasyonlara ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Genel olarak, şizofreni hastalarının yaşam beklentisi, sağlıklı bireylere göre ortalama 10 ila 20 yıl daha kısadır. Şizofreni hastaları arasında genç yaşta ölümün birinci nedeni intihardır. Şizofreni hastalarının yaklaşık %5’i hayatlarının bir noktasında intihar girişiminde bulunur ve %1’i intihar eder. Şizofreni hastalarının yaşam beklentisini azaltan diğer faktörler arasında şunlar sayılabilir:

Fiziksel hastalıklar: Şizofreni hastaları, kalp hastalığı, diyabet, obezite, kanser, enfeksiyonlar gibi fiziksel hastalıklara daha yatkındır. Bu hastalıkların erken teşhisi ve tedavisi şizofreni hastalarında zor olabilir.
Maddi bağımlılık: Şizofreni hastalarının yaklaşık %50’si sigara, alkol veya diğer uyuşturucu maddeleri kötüye kullanır. Bu durum, fiziksel ve ruhsal sağlıklarını olumsuz etkiler, tedaviye uyumu azaltır ve intihar riskini artırır.
Sosyal izolasyon: Şizofreni hastaları, aile, arkadaş veya toplum desteğinden yoksun kalabilirler. Bu durum, yalnızlık, depresyon, umutsuzluk, işsizlik, yoksulluk, evsizlik gibi sorunlara yol açabilir.
Şizofreni hastalarının yaşam beklentisini artırmak için, hastalığın erken tanısı ve tedavisi, ilaçlara ve psikoterapiye uyum, sosyal destek ve rehabilitasyon, fiziksel sağlığa dikkat etme, maddi bağımlılıktan kaçınma gibi önlemler alınabilir. Şizofreni hastaları ve yakınları için profesyonel yardım almak önemlidir.

@@@@@@@@

Bu hastalık kalıtsal mıdır?

Şizofreni hastalığı kalıtsal mıdır sorusuna net bir cevap vermek zor. Araştırmalar, şizofreninin kalıtsal olduğunu teyit etmektedir. Yakın akrabalardan biri şizofreni hastasıysa diğer kardeş ya da çocuklarda aynı hastalığın görülme riskinde artış olur. Ancak tek başına kalıtımsal faktörler etkili değildir. Çevresel faktörlerin de şizofreni üzerinde önemli etkileri vardır. Örneğin çocuğun doğduğu ay, hangi mevsimde doğduğu veya bazı virütik enfeksiyonların bunu tetiklemesi üzerinde duruluyor. Şizofreni hastalığının nedenleri tam olarak bilinmemektedir, ancak genetik, beyin kimyası, çevre ve psikososyal faktörlerin etkili olduğu düşünülmektedir.

@@@@@@@@

Türkiye ve dünyada bu hastalığa sahip tanınmış kişilerden kimler vardır?

Türkiye ve dünyada şizofreni hastalığına sahip tanınmış kişilerden bazıları şunlardır:

Vincent van Gogh: Ünlü Hollandalı ressam, şizofreni hastası olduğu düşünülmektedir. Kendine özgü tarzıyla birçok sanat eseri yaratmıştır. Ancak yaşadığı dönemde tanınmamış ve yoksulluk içinde ölmüştür. Kendi kulağını kesmesi, halüsinasyonlar görmesi ve intihar etmesi şizofreni belirtileri olarak yorumlanmaktadır.
John Nash: Amerikalı matematikçi ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi, paranoid şizofreni hastasıdır. Oyun teorisi, diferansiyel geometri ve kısmi diferansiyel denklemler gibi alanlarda önemli katkılar yapmıştır. Ancak hastalığı nedeniyle akademik kariyeri sekteye uğramıştır. Yaşadıkları “Akıl Oyunları” adlı filmde anlatılmıştır.
Syd Barrett: İngiliz rock grubu Pink Floyd’un kurucu üyesi ve vokalisti, şizofreni hastasıdır. Grubun ilk albümlerindeki şarkıların çoğunu yazmış ve bestelemiştir. Ancak ilerleyen yıllarda uyuşturucu kullanımı ve şizofreni belirtileri nedeniyle gruptan ayrılmıştır. Sonraki yıllarda müzik kariyerini bırakmış ve izole bir hayat sürmüştür.
Nâzım Hikmet: Türk şair, yazar ve siyasi aktivist, şizofreni hastası olduğu iddia edilmektedir. Türk şiirinin öncülerinden biri olarak kabul edilen Hikmet, sosyalist görüşleri nedeniyle birçok kez tutuklanmış ve sürgüne gönderilmiştir. Şiirlerinde insan sevgisi, özgürlük, adalet, barış gibi temaları işlemiştir. Şizofreni hastalığına dair kesin bir kanıt olmamakla birlikte, bazı kaynaklar onun şizofreni belirtileri gösterdiğini ileri sürmektedir.

@@@@@@@@

Adnan Oktar şizofreni mi?

Adnan Oktar, kamuoyunda Adnan Hoca olarak tanınan ve birçok suçtan yargılanan bir kült lideridir. Bazı kaynaklar, Adnan Oktar’ın şizofreni hastası olduğunu iddia etmektedir. Şizofreni, gerçek dışı olaylara inanma, olmayan şeyleri görme veya duyma, düzensiz düşünce ve konuşma gibi belirtilerle kendini gösteren bir ruhsal bozukluktur.

Adnan Oktar’ın şizofreni hastası olduğuna dair kanıt olarak, Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nden (GATA) 1988 yılında aldığı rapor gösterilmektedir. Bu raporda, Adnan Oktar’ın en ağır akıl hastalıklarından biri olan paranoid şizofreni hastalığına sahip olduğu ve askerlik yapmaya elverişli olmadığı belirtilmektedir. Paranoid şizofreni, kişinin kendisine veya yakınlarına zarar verecek bir komplo olduğuna, kendisini takip eden veya izleyen kişiler olduğuna, kendisinin özel veya önemli bir kişi olduğuna inanması gibi sanrılarla karakterize bir şizofreni türüdür.

Ancak Adnan Oktar, şizofreni hastası olduğunu yalanlamış ve kendisine iftira atıldığını iddia etmiştir. Adnan Oktar’ın avukatı da GATA raporunu dayanak göstererek, Adnan Oktar’ın ruh sağlığına ilişkin iddiaların gerçek dışı olduğunu savunmuştur. Adnan Oktar’ın şizofreni hastalığına dair kesin bir kanıt olmamakla birlikte, bazı kaynaklar onun şizofreni belirtileri gösterdiğini ileri sürmektedir.
@@@@@@@@@

Loading

No ResponsesKasım 18th, 2023