Kuran-ın Allah tarafından korunduğu ile ilgili ayet ve hadisler.

Kuran-ın Allah tarafından korunduğu ile ilgili ayet ve hadisler.

Kur’an’ın Allah tarafından korunduğu konusu İslam inancının temel prensiplerinden biridir. Kur’an’ın Allah tarafından eksiksiz ve bozulmadan korunmuş olduğuna dair birçok ayet ve hadis vardır. İşte bu konuda bazı örnekler:

Ayetler:
“Biz, andolsun ki, zikri (Kur’an’ı) indirdik ve kuşkusuz, onun koruyucusu da biziz.” (Hicr Suresi, 9)

Hadisler:
Hz. Osman (RA) anlatıyor: Rasulullah (SAV) buyurdular ki: “Allah, bu millete kendi elleriyle iki şey emanet etti: Bunlardan biri Allah’ın kitabı olan kıbleyi, diğeri de Resulünü. Onlardan biri veya ikisi hakkında gönlüne gelecek olan her türlü vesvese, Allah’a ve onların dışında hiç kimseye söylemesin. Kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa, insanlar arasında da ya hayır söylesin veya sussun.” (Tirmizi)

Abdullah bin Mes’ud (RA) anlatıyor: Rasulullah (SAV) buyurdular ki: “Doğrusu kim benim sünnetimle amel etmezse, o benden değildir. Kim kitabı korumakla yükümlü olan (Kur’an’ı) korumazsa, o da benden değildir.” (Buhari)

Hz. Ebu Zer (RA) anlatıyor: Rasulullah (SAV) buyurdular ki: “Kim Kur’an’ı korumakla yükümlü olanı (Kur’an’ı) korumazsa, o, kellesini boynundan ayırıp atmış olur.” (Tirmizi)

Bu ayetler ve hadisler, Müslümanlar arasında Kur’an’ın Allah tarafından korunduğu inancını güçlendiren temel delillerdendir. Kur’an’ın insanların değişiklik ve bozulmalardan korunmuş olduğuna inanılır ve bu kitabın eksiksiz ve doğru olarak günümüze ulaştığı kabul edilir.

Loading

No ResponsesTemmuz 30th, 2023