Kuranın diğer semavi kitaplardan farklı olarak ele aldığı hükümler hangileridir?

Kuranın diğer semavi kitaplardan farklı olarak ele aldığı hükümler hangileridir?

Kur’an, İslam inancına göre Allah tarafından Hz. Muhammed’e vahiy yoluyla indirilen kutsal kitaptır. Diğer semavi kitaplar, İslam inancında aynı Allah tarafından gönderildiği kabul edilen İncil (Yeni ve Eski Ahit) ve Tevrat’tır. Kur’an, diğer semavi kitaplardan çeşitli yönlerden farklılık gösterir. İşte bazı temel farklılıklar:

Vahiy Yoluyla İndirilme: İslam’a göre Kur’an, kelimesi kelimesine Allah tarafından Hz. Muhammed’e vahiy yoluyla indirilmiştir. Diğer semavi kitaplar da Yaratıcının ilahi mesajlarını içerir, ancak İncil ve Tevrat’taki metinlerin tam olarak nasıl indirildiği ve sonradan nasıl değiştiği konusunda farklı teoriler ve tartışmalar bulunmaktadır.

Dili: Kur’an, Arapça dilinde yazılmıştır. Diğer semavi kitaplar, İbranice ve Yunanca gibi farklı dillerde yazılmıştır.

Tevhit İlkesi: Kur’an, tevhid ilkesini vurgular ve İslam’a göre Allah’ın birliğini ve benzersizliğini tasdik eder. Diğer semavi kitaplarda da tek ilah inancı bulunsa da, bazı İncil metinlerinde üçlü bir ilah anlayışı (Trinitarian doktrini) savunulur, bu da İslam’daki tevhid ilkesiyle farklılık oluşturur.

Yasama ve İbadet Hükümleri: Kur’an, İslam toplumunu düzenleyen yasama ve ibadet hükümleri içerir. Diğer semavi kitaplarda da etik ve ahlaki kurallar yer alır, ancak bazı detaylı yasama hükümleri Kur’an’da daha belirgin ve kapsamlı olarak bulunur.

Hz. Muhammed’in Rolü: Kur’an, Hz. Muhammed’in son peygamber olduğunu ve tüm insanlığa mesajını iletmekle görevli olduğunu belirtir. Diğer semavi kitaplarda da peygamberlerin önemi vurgulanır, ancak İslam’da peygamberlerin son halkasının Hz. Muhammed olduğu kabul edilir.

İncil ve Tevrat’ın Değişime Uğramış Olması: Kur’an, İncil ve Tevrat’ın zamanla değişime uğradığını ve orijinal hallerine tam olarak sadık kalmadığını ifade eder. Buna göre, Kur’an, önceki kitaplarda bulunan doğruların yanı sıra eksik ve değiştirilmiş unsurları düzeltir ve tamamlar.

Özetle, Kur’an diğer semavi kitaplardan farklılık gösterir ve İslam’ın temel inançlarını içeren bir kitap olarak kabul edilir. Bu nedenle, İslam inancı açısından Kur’an, Allah’ın son ve en kapsamlı mesajı olarak görülür.

Loading

No ResponsesTemmuz 30th, 2023