Kuran-ın kuranla tefsirine örnekler.

Kuran-ın kuranla tefsirine örnekler.

Kur’an’ın Kur’an’la tefsiri, Kur’an’ın kendi içindeki ayetlerini kullanarak bir ayetin anlamını açıklamaktır. Bu, Kur’an’ın en eski ve en temel tefsir yöntemidir.

Kur’an’ın Kur’an’la tefsirine bazı örnekler şunlardır:

“Şüphesiz Allah, O’nun dışında hiçbir ilah bulunmayan, diri, her şeyi bilendir.” (Bakara, 2/255) ayeti, “O, Allah’tır, O’ndan başka hiçbir ilah yoktur. O, her şeyi bilendir, her şeye gücü yetendir.” (Âl-i İmran, 3/20) ayeti ile tefsir edilir.
“Allah, iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır.” (Bakara, 2/257) ayeti, “Kâfirlerin velileri ise şeytandır. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarmaz, bilakis onları daha da derin karanlıklara sokar. Onlar cehennemin halkıdır ve orada ebedî olarak kalacaklardır.” (Bakara, 2/258)** ayeti ile tefsir edilir.
“Allah, göklerin ve yerin mülkü sahibidir. O, her şeye gücü yetendir.” (Bakara, 2/255) ayeti, “Allah, göklerin ve yerin mülkü sahibidir. O, her şeye gücü yetendir.” (Fatiha, 1/2)** ayeti ile tefsir edilir.
Kur’an’ın Kur’an’la tefsiri, Kur’an’ın anlaşılması ve yorumlanması için en önemli yöntemlerden biridir. Bu yöntem, Kur’an’ın kendi içindeki tutarlılığını ve bütünlüğünü ortaya koyar.

Loading

No ResponsesTemmuz 30th, 2023