FUHUŞ VE AHLAKSIZLIK TERÖRÜ

FUHUŞ VE AHLAKSIZLIK TERÖRÜ

 

Maddi hayatı ortadan kaldırmanın TERÖRÜ olur da, manevi hayatı ortadan kaldıran fuhuş ve ahlaksızlığın TERÖRÜ olmaz mı?
Bugün dünyada bu ikisi de yaşanıyor.
Oda Lgbt ile zirveye tırmandırılarak…
Maddi terör beslenip desteklendiği gibi, manevi terörde fazlasıyla desteklenmektedir.
Kadın hayata kaynaklık yapmaktadır.
Fuhuş ve sefahat kadını hedef almaktadır.
Dolayısıyla; birincisi doğanları öldürürken, ikincisi doğmadan öldürmektedir.
Fuhuş neslin önünü kapamaktadır.
Dünyaya neslin çoğalması için gelen Adem oğluna düşman olan şeytan, bunun için Allahtan kıyamete kadar kendisine müsaade edilmesini ve insanların gelecekleri ana yolda oturup, bekleyip, saptıracağını söylemişti.
O ana yolda nikah, annelik yolu, aile, çocuk ve nesillerdi.
Hz. Ademe düşman olan şeytan, hıncını oğullarından alıp, düşmanlığını da kendi soyuyla birlikte, insan soyundan sürdürüyordu.
Ya zina ile hatları koparıyor, bulandırıyor, karıştırıyor, ya da yok ediyordu.
Nesillerin yok edilmesi veya nüfus planlaması, şeytanin Şeytani bir planlamasıdır.
Lgbt ise bunun en üst ve derin bir planıdır.
Bedenle birlikte ruhu söndürmek ve öldürmektir.
Lgbt ruh çöküntüsüdür.
Lgbt kişilik kaybıdır.
Lgbt irade yoksunluğudur.
Lgbt şeytanın köleliğidir.
Lgbt Şeytani bir yoldur.
Lgbt kadınla birlikte erkeği ve erkekliği ortadan kaldırmaktır.[1]

*********

Her şey kadınla ve kadının kandırılması ve bozulmasıyla ve de kadın üzerinden oyunlarla oynandı.

Cennetten çıkarılıştan, Kabilin Habil’i öldürmesine ve de kıyamete kadar devam edecektir.
Zira kadın bozulursa, toplumda bozulur.
Bir kişiyle kalmaz.
Ana merkez.
Ana kaynak.
Ana rahmi, rahmetin anası.
Rahmet kaynağı.
Rahmet giderse, azap gelir.
Şefkat kahramanlarıdır analar.
Kaynağın Ana mayası olan Şefkat.
Var oluşun doğuşu Şefkat ve merhamet.

Muhabbetin yoğunlaşmış hali aşktır. Bu taşlar ve atom arasında da cereyan etmektedir.

Bu tesbitte de olduğu gibi; “Taşlar doğuruyor ve hareket ediyorlar: Romanya’nın yaşayan taşlarının gizemi çözülüyor.[2]

Bu insan gibi hayvan ve diğer varlıklarda da görülmektedir.

Beşerî aşk, aşkı sevdadır. / İlahi aşk, kalbi Beyza’dır

Anne fedakardır.[3]
Onun içindir ki; aslında şeytan sadece insana değil, varlığa düşman, var oluşu engellemektedir.
O yok oluşun temsilcisidir.
Yok oluşa hizmet etmektedir.
Onun için hedefinde kadın vardır.
Zira kadın var oluşun simgesidir.
Savaş; yok oluşla, var oluşun savaşıdır.
Her şey zıddıyla bilinmektedir.
Ancak tek zıddı olmayan Allah’tır.
Yani varlığının zıddı olan yokluğu yoktur.
Şeytan ilk mücadelesini, olmayan yokluğu ihdas ederek başlattı.
Ve Allah’ı inkar etti.
Ve ardından Hz. Ademe olan düşmanlığını, Hz. Havva annemizin kulağına fısıldayarak başlattı.
Çünkü kadın fıtratı gereği zayıftır.
İnsan yapısı gereği aldanır.
İnsan aldandı.[4]
Durum göstermektedir ki, kadın üzerinden başlayan ve başlatılan imtihanımız, kadın üzerinden de sonlanacaktır.
Onun varlığıyla başlatılan var oluş, onun yok edilmesiyle de yok olacak ve yok edilecektir.
Kadın[5] hedef tahtasıdır.
Hedefe konulmuştur.
Kadınlarımızı ve kızlarımızı yoldan çıkaran şeytan ve şeytan komitelerini Allah kahretsin.[6]
Öyle görünüyor ki; kadınla başlayan çöküş batıdan ve kiliseden başlayacaktır.[7]

Dün küflenmiş ve çürümüş kiliseye karşı gösterilen tepki, saldırı ve düşmanlık, maalesef yanlış ve kasıtlı olarak bize yönlendirilmiştir.

Kilisenin tutuculuğu, gerici ve engelleyici ve de kadına karşı tutum ve davranış, gelişmelere karşı duraklatıcı ve aşağılayıcı ifadeler bilinçli ve kasıtlı olarak İslamiyet’e ve Müslümana yamalanmıştır.

***********  

Fuhuş kelimesi ile ilgili ayetler:

-“Ve kadınlarınızdan fuhuş yapmış olanlara ( onların aleyhine) sizden dört şahit isteyin. Eğer şahitlik ederlerse o taktirde, artık onlara ölüm gelinceye kadar veya onlar için, Allah bir yol gösterinceye kadar evlerin içinde tutun.”[8]
-“Ey îmân edenler (Allah’a ölmeden önce ulaşmayı dileyenler)! (Eşi vefat eden ve yakınınız olan) kadınlara zorla (kerhen) varis olmanız size helâl değildir. Ve onlara verdiklerinizin (mehrin) bir kısmını (onlardan) almak için, onları sıkıştırmayın, açıkça fuhuş yapmaları hariç. Ve onlarla iyi geçinin. Fakat eğer onlardan hoşlanmadınızsa, o taktirde umulur ki, sizin hoşlanmadığınız bir şey hakkında Allah pek çok hayır kılar.”[9]
“Ve babalarınızın nikâhladığı (evlendiği) kadınlarla nikâhlanmayın. Geçmişte olanlar hariç. Muhakkak ki o, bir fuhuştur ve iğrenç bir şeydir. Ve kötü bir yoldur.”[10]
-“Ve içinizden kimin, mü’min ve hür kadınlarla nikâh yapmaya (evlenmeye) gücü yetmezse, o zaman ellerinizin altında bulunan genç mü’min cariyelerinizden (alıp) evlensin. Allah sizin îmânınızı daha iyi bilir. Siz birbirinizdensiniz (aynı soydan gelmesiniz). Öyle ise iffetli yaşamaları, zina etmemeleri ve gizli dost tutmamaları şartıyla sahiplerinin izniyle mehirlerini marufla (örf ve adete uygun olarak) vererek onları nikâhlayın. Fakat, evli olduğu halde fuhuş yaparlarsa o taktirde hür kadınlara uygulanan azabın (cezanın) yarısı kendilerine uygulanır. İşte bu (cariye ile nikâhlanma izni) içinizden (zina etme) sıkıntısına düşmekten korkanlar içindir. Ve sabretmeniz sizin için daha hayırlıdır. Ve Allah Gafur’dur, Rahîm’dir.”[11]
-“De ki: “Rabbim size, sadece fuhuşu (kötülüğü); açık ve gizlisini ve günahı ve haksız yere zulmetmeyi ve ona bir delil (sultan) indirilmemişken, Allah’a şirk koşmanızı ve bilmediğiniz şeyleri Allah’a söylemenizi (maletmenizi) haram kıldı.”[12]
-“Ve andolsun ki; (kadın) onu arzuladı. Eğer Rabbinin delilini görmeseydi, o (Yusuf A.S) da onu arzulamıştı. İşte böylece onu kötülükten ve fuhuştan uzaklaştırırız. Muhakkak ki; o muhlis kullarımızdandır.”[13]
-“Muhakkak ki Allah, adaletli olmayı ve ihsanı ve akrabalara vermeyi emreder. Ve fuhuştan, münkerden (Allah’ın yasakladığı şeylerden) ve azgınlıktan (hakka tecavüzden) sizi nehyeder. Böylece umulur ki siz, tezekkür edersiniz diye size öğüt veriyor.”[14]
-“Ve zinaya yaklaşmayın! Çünkü o, fuhuş (hayasızlık) ve kötü bir yoldur.”[15]
-“Kitaptan sana vahyedilen şeyi oku ve salâtı ikâme et (namazı kıl). Muhakkak ki salât (namaz), fuhuştan ve münkerden nehyeder (meneder). Ve Allah’ı zikretmek mutlaka en büyüktür. Ve Allah, yaptığınız şeyleri bilir.”[16]
-“Ey Peygamber Hanımları! İçinizden kim açıkça bir fuhuşla (kötülükle), gelirse (yaparsa), ona azap iki kat artırılır. Ve bu, Allah’a göre kolaydır.”[17]
-“Ve onlar, günahların büyüğünden ve fuhuştan içtinap ederler (sakınırlar). Ve öfkelendikleri zaman affederler.”[18]
-“Onlar ki, küçük günahlar hariç, büyük günahlardan ve fuhuştan içtinap ederler (sakınırlar). Muhakkak ki Rabbin, mağfireti geniş olandır. O, sizi daha iyi bilendir. O, sizi topraktan yaratmıştı. Ve siz, annelerinizin karnında cenin idiniz. Öyleyse nefslerinizi temize çıkarmayın (nefslerinizi tezkiye ettiğinizi iddia etmeyin). O (Allah), kimin takva sahibi olduğunu daha iyi bilendir.”[19]

 

MEHMET ÖZÇELİK

25-06-2023

[1] https://tesbitler.com/2023/06/19/kisilik-cokusu-ve-coken-

https://tesbitler.com/2022/12/02/lut-kavmi-ve-lgbt/ 

 

[2] https://www.ntv.com.tr/galeri/dunya/doguruyor-ve-hareket-ediyorlar-romanyanin-yasayan-taslarinin-gizemi-cozuluyor,qsCkymY8ZkOvUwaS2na8MA/maIVeKjqX0u8N5bpy2T92w

[3] https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10159929905459390&id=208602109389

[4] https://tesbitler.com/2017/03/25/insan-aldandi/

[5] https://www.google.com/amp/s/sorularlarisale.com/makale/risale-i-nurda-muslumanin-dunya-cenneti-aile-hayati%3famp

[6] https://tesbitler.com/2015/01/01/bir-asirlik-furya-ateizm-ve-sefahet/

https://tesbitler.com/2015/01/01/sefahet-ve-20-asir/ 

[7] https://tesbitler.com/2021/08/13/hristiyanligin-cokusu-kiliseden-olacak/

https://tesbitler.com/2022/10/01/kilise/

[8] NİSÂ – 15.

[9] NİSÂ – 19   

[10] NİSÂ – 22

[11] NİSÂ – 25   

[12] A’RÂF – 33   

[13] YÛSUF – 24   

[14] NAHL – 90   

[15] İSRÂ – 32   

[16] ANKEBÛT – 45   

[17] AHZÂB – 30   

[18] ŞÛRÂ – 37   

[19] NECM – 32   

Loading

No ResponsesHaziran 25th, 2023