İNSAN ALDANDI

İNSAN ALDANDI

Kur’ân-ı Kerim, HADÎD Suresi 14. ayet meali:
“Yunâdûnehum e lem nekun meakum, kâlû belâ ve lâkinnekum fe tentum enfusekum ve terebbastum vertebtum ve garret kumul emâniyyu hattâ câe emrullâhi ve garrekum billâhil garûr.”
“Münafıklar onlara: Biz sizinle beraber değil miydik? diye seslenirler. (Müminler de) derler ki: Evet ama, siz kendi başınızı belaya soktunuz; fırsat beklediniz; şüpheye düştünüz ve kuruntular sizi aldattı. O çok aldatan (şeytan) sizi, Allah hakkında bile aldattı. Nihayet Allah’ın emri gelip çattı!”

İnsan aldandı.

Aldandığını anladı, aldırmadı.

Kötü arkadaşının ardına düştü. Onu aldandırdı.

İnsan aldandı, ebediyyen ağladı.

İnsan aldandı. Ağlanacak acı haline aldırmadı.

İnsan aldandı. Aldanan insan içindeki yılanı besledi, büyülttü.

İnsan aldandı. Aldanan bu insan içindeki şeytanla arkadaş oldu, ortaklık yaptı.

İnsan aldandı. Aldanarak nefsine râm oldu, onun kölesi oldu.

İnsan bir ömür boyu aldandı. Kendini aldattı. Yakınlarını ağlattı.

İnsan aldandı. Heva ve hevesine daldı.

İnsan aldandı. Aldanmış olarak bu dünyadan gitti.

İnsan aldandı. Aldanan ve aldatan insan bizden olmadı.

-Uydura geldikleri şeyler o insanı aldattı.

-Şeytanın vaadi o insanı aldattı.

-Dinlerini oyun ve eğlence edinen insan aldandı.

-Süslü sözler o insanı aldattı.

-Dünya hayatı o insanı aldattı.

-Düşüşü yükseliş zanneden insan aldandı.

-Din hakkında olumsuz sözler o insanı aldattı.

-Servet o insanı aldattı.

-Evlatlar o insanı aldattı.

-Münafık insan aldandı.

-Zalimler zulümleriyle aldandı.

-Küfür içerisinde olanlar aldandı ve aldattı.

-Allahın ayetlerini alaya alanlar aldandı.

Şüphe ve kuruntu içerisinde olan insan aldandı.

-Fani şeyler insanı aldattı.[1]

İnsan aldandı. O akıbetini düşünmedi ve de görmedi.

Fahr-i Kâinat (s.a.) Efendimiz damadını ve kızını evliliklerinin ilk altı ayında devamlı sabah namazına çıkarken kapılarının önünde durup: “Ey Muhammed’in ev halkı! Haydi Namaza!” diye çağırmış ve peşinden; “Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden günah kirini gidermek, sizi tertemiz yapmak ister.” meâlindeki Ahzâb sûresi 33. âyetini okumuştur. (Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekâtı verin. Allah’a ve Resûlüne itaat edin. Ey Peygamberin ev halkı! Allah, sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.) Bir defasında da sabah namazı dönüşünde damadının evine uğramış ve kızını uykuda bulunca, namazını kılmadı zannederek şöyle seslenmişti:

“Kızım Fâtıma! Muhammed Mustafa’nın kızıyım diye sakın namazı terk edeyim deme. Beni hak peygamber olarak gönderen Allah’a andolsun ki, beş vakit namazı vakti içinde kılmadıkça cennete giremezsin” buyurdu.[2] 

MEHMET ÖZÇELİK

6-1-2017

 

[1] http://meal.ihya.org/kurandan-ayetler/kuranda-gecen-gurur-aldanma-ile-ilgili-ayetler.html

http://www.kuranfihristi.net/kelime.php?id=7231

[2] Abdüllatif, Meclisü’l-Envari’l-Muhammediye, s. 26.

Loading

No ResponsesMart 25th, 2017