BİR ASIRLIK FURYA ATEİZM VE SEFÂHET

BİR ASIRLIK FURYA ATEİZM VE SEFÂHET

Asırlardır bu estirilen furyalar bu son asırda hızını daha da arttırmış,ateizm ve sefâhet olarak simgelenmiştir.

Uzun yaşamaya ve yaşatılmaya çalışılan ateizm yani inançsızlık bir çok insanı kasıp kavurmuş,neticede bitirmiş,tüketmiştir.

Bütün yapılanlar bu fikirsizlik üzerine bina edilmektedir. Adeta herkes de o binada ikamete mecbur edilmektedir. Oranın havasını teneffüse zorlanmakta,nesillerin bu havada büyümesine çalışılmaktadır,bir iki nesilde olsa,bu kirli su ile yetiştirilmektedir.

Sonuçta ortaya birbirleriyle çarpışan,meselelerini çözmeye yanaşmayan,çetrefilleştiren bir nesil türetilmektedir. Bazen neşriyat,çoğu zamanda medya yoluyla.

Bu olay haşince 1980 yılından sonra devam ettirilmeye çalışıldı.

Bir asırdır tüm dünya boşlukta yürümeye ve yaşamaya çalışırken ayağı yere değmiş ancak bu sefer de bu boşluğun vermiş olduğu boşluğunun yerini başka türlü doldurma yoluna yönelinmiştir.

İşte bu dönemden sonradır ki;sefâheti,hayasızlığı kendisine kıble edinmiştir. Kullanılacak silahta hazırlanmıştı;Kadın… Bunun nefesi batıdan geliyor,onlar tarafından da yaşatılmaya çalışılıyordu.

Nitekim inançsızlık Rusya tarafından beslenildiği,devam ettirilmeye çalışıldığı gibi…

Birincisi maddeyi esas alırken,diğeri de maneviyatı imhaya çalışıyordu. Başlangıçta ayrı ve ayrılıyor gibi görünürken,neticede birleşiyorlardı.

İnançsızlıkta gençlik ve onların fikirleri silah olarak kullanılırken,bu sefer gençliğin heves ve şehvetleri tahrik ediliyordu. Yani Allah tarafından had ve sınır altına alınmayıp,ancak Peygamberler ve kitaplarla korunan Şeheviyye,Akliyye,Gadabiyye gibi duygular aşırı bir şekilde kullanılmaya çalışıldı.

Neticede hiçbir kanun ve kural dinlemiyordu. Önü açılan gençliğin,önü alınmıyordu. Şehvet ve zevkin her nevi deneniyor,hayvanların bile ulaşamadığı derekelere ulaşılıyordu. Yapılmadık hiçbir şey kalmamak üzere…

Böylece tüm asırların kustuğunu bu asır bir defa da kusuyordu. Bütün zamanları kokutmaya yetecek kadar kokmuş ve kokuşmuşluk içerisinde…

Tüm mahremiyetler ve esrar perdeleri açılıyor,alemlerin boyutları daraltılırken,her şey tek bir aleme sığdırılmaya çalışılıyordu. tüm perdeler,duvarlar,atmosferler yıkılmak suretiyle…

İnsanlık madden ve manen kısırlaştırılmaya çalışılıyordu. Çünki alemini genişletecek şeylerden,değerlerden mahrumdu. Tümüyle tükenmiş ve tüketilmişti.

Ateizm ve sefâhet madden ve manen,ruhen ve aklen,kalben ve vicdanen bir tükenme,bitiş,kaybolaraktan kaybetme yolunda dolu dizgin gidiyordu.

Artık her şey ya kaybetmek veya kazanmak meselesi olarak ortaya çıkıyordu.

21-12-1994

MEHMET ÖZÇELİK

Loading

No ResponsesOcak 1st, 2015