Türk milli eğitiminde abd etkisi

Chatgpt- ye bazı sorular sordum. İşte aldığım cevaplar:

Türk milli eğitiminde abd etkisi nedir?
Türk milli eğitim sistemi, birçok uluslararası örgüt ve ülkenin katkısı ile şekillenmiştir. Bunların başında ise ABD etkisi gelmektedir. ABD, Türkiye’ye eğitim alanında teknik ve mali yardım sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, ABD’nin eğitim politikaları da Türk milli eğitimi üzerinde etkili olmaktadır. Örneğin, Türkiye’de 4+4+4 eğitim sistemi, ABD’nin 8 yıllık eğitim modelinden esinlenerek oluşturulmuştur. Ayrıca, ABD, Türkiye’deki öğretmenlerin eğitimi ve yetiştirilmesi konusunda da katkı sağlamaktadır. Bu çalışmaların yanı sıra, Türkiye’deki okullarda ABD kültürüne ait materyaller ve programlar da bulunmaktadır. Ancak Türk milli eğitimi, sadece ABD etkisi ile şekillenmemektedir. Tarihi, kültürel ve coğrafi farklılıklar da eğitim sistemini etkilemektedir.

*Abd.nin Türk siyasi hayatındaki etkisi nedir
Abd’nin Türkiye’nin siyasi hayatına etkisi çeşitli boyutlarıyla tartışma konusu olmuştur. Özellikle Soğuk Savaş döneminde, ABD’nin Türkiye’yi NATO’ya üye yapması ve 1960’ların sonlarından itibaren ülkenin batılılaşma politikalarına destek vermesi önemli bir etki yaratmıştır. Bunun yanı sıra Türkiye’nin ABD ile olan askeri, ekonomik ve siyasi ilişkileri de zaman zaman sıkıntılı olmuştur. Ancak genel olarak, ABD’nin Türkiye üzerindeki etkisi Türkiye’nin batılılaşma sürecinde önemli bir faktör olmuştur.

*ABD’nin Türkiye’deki darbelerdeki rolü nedir?
ABD’nin Türkiye’deki darbelerdeki rolü tartışmalı bir konudur. Bazıları, ABD’nin Türkiye’de darbeleri desteklediğini ve hatta bazılarını planladığını iddia ederken, diğerleri bu iddiaları reddeder.

1950’lerden 1980’lere kadar Türkiye’de askeri darbeler meydana geldi ve bazıları ABD’nin bu darbelerde aktif bir rol oynadığını söyledi. Bu iddiaların temelinde, ABD’nin Türkiye’ye askeri yardım sağlaması ve Türk askeri liderleriyle yakın ilişkiler geliştirmesi yer alıyor.

Ancak, ABD’nin Türkiye’deki darbelerdeki rolü hakkında resmi belgeler ve kanıtlar çok sınırlıdır. Ayrıca, uzmanlar darbelere karışmanın ABD’nin uzun vadeli çıkarlarına zarar vereceğini ve dolayısıyla böyle bir müdahaleyi istemediğini söylüyor.

Son olarak, 2016 yılındaki darbe teşebbüsü sonrasında ABD, Türk hükümetinin demokratik seçimlere saygı duymasını ve insan haklarına saygı göstermesini savunmuştur. Ancak, bazıları ABD’nin darbecilere karşı yeterince kınama yapmadığını ve Türkiye’yle ilişkilerinin zayıflamasına neden olduğunu söylüyorlar.

*Türkiye’deki darbeler hakkında bilgi verirmisiniz?
Türkiye, ülke tarihinde birçok darbe girişimi ve darbe yaşamıştır.

1950 Darbesi: 27 Mayıs 1960 Darbesi’ne kadar Türkiye’deki ilk askeri darbedir. Demokrat Parti iktidarının ardından, ordunun ve sol muhaliflerin desteğiyle gerçekleştirilmiştir.

1960 Darbesi: 27 Mayıs 1960 tarihinde gerçekleştirilen darbedir. Milli Birlik Komitesi adı altında askerler tarafından gerçekleştirilmiştir. Cemal Gürsel başkanlığında geçici bir hükümet kurulmuş ve yeni anayasa hazırlanmıştır.

1971 Muhtırası: 12 Mart Muhtırası olarak da bilinir. Türkiye’nin siyasi istikrarsızlığından kaynaklanan bir askeri tepkidir. Askeri yönetim, koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaşmazlığa düşen iktidar partilerini görevden alarak, siyaseti dizginledi.

1980 Darbesi: 12 Eylül 1980’de Türkiye tarihinin en kanlı darbesi gerçekleşti. Ordu, Devlet Başkanı Kenan Evren liderliğinde ülke yönetimine el koydu. Siyasi parti liderleri, sivil toplum liderleri ve aydınlar hapse atıldı, işkence gördü.

1997 Postmodern Darbe: 28 Şubat süreci olarak da bilinen bu süreçte, askerler ülke genelinde çeşitli baskılar uygulamış, seçilmiş hükümeti istifaya zorlamıştır.

2016 Darbe Girişimi: 15 Temmuz 2016’da, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grup asker, Türkiye Cumhuriyeti devletini devirmek için darbe girişiminde bulunmuştur. Darbe girişimi, halkın yoğun direnişiyle ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

*Türkiye’de dini yaşantı nasıldır?
Türkiye’de dini yaşantı genellikle Müslümanlık üzerine inşa edilir. Çoğu Türk Müslüman’dır ve İslam’ın beş şartını yerine getirme konusunda çaba gösterir: şahitlik etme, namaz kılma, oruç tutma, zekat ve hac ibadeti yapma. Bununla birlikte, ülkede Hristiyan, Yahudi ve diğer dinler de yer almaktadır ve din özgürlüğü korunmaktadır. Türkiye’nin seküler yapıda olması nedeniyle, dinin siyaset ve yönetim üzerindeki etkisi sınırlıdır. Ancak, dini bayramlar hükümet tarafından resmi tatil olarak ilan edilir ve camiler, kiliseler ve sinagoglar halka açıktır.

************  

Kuranda gaybi haberler

Kur’an, bazı gaybi haberler içermektedir. Bunlar, insanların deneyimlerine dayanmayan, ancak Allah’ın ilhamı veya vahyi yoluyla insanlara iletilen haberlerdir. İşte bazı örnekler:

1. Ahiret hayatı ve cennet-cemal (güzellik) veya cehennem-ceza – “Kim sakınır, Allah’a karşı gelmekten çekinirse; kendisine bahar bahçeleri (cennet) verilir” (Rahman suresi, 46)

2. Hz. İsa’nın yükselişi – “Allah onu kendi katına yükseltti.” (Nisa suresi, 158)

3. Nuh Tufanı – “O tufandan kaçınanların gemisine ilham vermiştik, böylece o gemi gözümüzün önünde yüzüp gitmişti.” (Kamer suresi, 15-17)

4. Kıyamet saati – “Gerçek şu ki, onların bilgisi dışında saat kesinlikle gelir… Rabbının huzurunda duracakları andan korkarak onu açıklamamıştı.” (A’raf suresi, 187)

5. İslam öncesi peygamberlerin öğretileri – “Allah’ın, beldeleri adım adım dolaşan, onların sonunu bildiren ve öğüt alan peygamberleriyle birlikte biz daha önce birçok nesilleri helak ettik.” (Şuara suresi, 208-209)

6. Allah’ın melekleri – “Her biri altmış kanadı olan, her türlü görevi gören melekler yalnızca Allah’ın emri altındadırlar.” (Kaf suresi, 17).

Bu gibi gaybi haberler genellikle insanların bilgisi ve tecrübesi ile anlaşılamazlar. Ancak, Kur’an’ın kendisi doğruluğunu ispat etmektedir.

*********** 

Kuranın ihtiva ettiği konular

Kuran, insanlar için rehber niteliğinde olan bir kitaptır ve çeşitli konuları içermektedir. Bu konuların başlıcaları şunlardır:

1. İnanç konuları: Allah’ın varlığı, birliği, sıfatları, melekler, kitaplar, peygamberler, ahiret ve cennet-cehennem gibi konular.

2. Ahlak konuları: İyilik, kötülük, dürüstlük, adalet, merhamet, sabır, hoşgörü, tevazu gibi değerler.

3. Tarihî olaylar: Kuran’da çeşitli tarihi olaylar anlatılmaktadır. Bu olaylar arasında peygamberlerin hayatları, İbrahim, Musa, Yusuf, Davud ve İsa gibi peygamberlerin hikayeleri gibi olaylar bulunmaktadır.

4. Kurban, namaz, oruç, zekat gibi ibadetler: Kuran, İslam’ın temel ibadetlerini öğretir ve bu konulara da değinir.

5. Aile ve sosyal hayat: Kuran’da aile içindeki ilişkiler, evlilik, boşanma, miras, adalet konuları ele alınır.

6. Savaş ve barış: Kuran’da savaşın nedenleri, savaşta nasıl davranılması gerektiği ve barışın önemi gibi konular ele alınır.

7. İlim ve bilim: Kuran’da evrenin yaratılışı, yaratılışın amacı, yaratılışın nasıl gerçekleştiği gibi konulara da yer verilmektedir.

8. Ekonomi ve ticaret: Kuran’da ticaretin yapılması, alışverişin nasıl yapılması gerektiği gibi ekonomi konuları da ele alınır.

************ 

Kur’an, zengin bir dil ve üslup kullanarak pek çok deyim ve benzetme içermektedir. İşte bazı örnekler:


 1. “Sırat-ı müstakim” (doğru yol) – “inna allatheena amanoo wa amiloo salihati sadaka hum rabbuhum bi-imaanahum” (Şüphesiz ki, inananlar ve iyi işler yapanlar, Rableri onlara imanlarını sadaka olarak kabul etti ve onları doğru yola iletti.)

  2. “Sonsuz nimet” – “Rabbinizden bağışlanmayı ve sonsuz nimeti umarak çalışın” (Duhan Suresi, 3)

  3. “Altın harflerle yazılmış” – “Geceleyin gerçekten Rabbinize yakın olma) (Kadr suresi, 1)

  4. “Zirve” – “Aralarından iri cüsseli zirveler gibi yükselen dağları görmez misin” (Neml Suresi, 88)

  5. “Üflemek” – “De ki: (Bilakis) o benim Rabbim. O, bir tek Allah’tır. Hep birlikte O’na yönelmişizdir. O, gökleri ve yeri, hak yoldan çıkanı da doğru yola iletmek için yaratmıştır. (O gün) rüzgar üfleyince (kıyamet kopunca) size ne beyan edebilirim” (Hıcr Suresi, 85)

  6. “Karanlıkta kalmak” – “İşte bu, Rablerinin yolundan sapanların durumudur. Onların üzerine (Allah’ın) lanet vardır. Er-Rahmânın misali üzere dürüstlüklerinden sapıp karanlıklıktan karanlığa düşerler.” (RA’d Suresi, 16)

 2. “Yük taşımak” – “Şeytan insanlara her türlü yükü yükleyerek onları yolunun dışına çıkarmak ister” (Lokman Suresi, 6)

 

*********** 

 

Loading

No ResponsesHaziran 12th, 2023