Kuranın verdiği gaybi haberler

Kuranın verdiği gaybi haberler


Kur’an, Allah’ın insanlara verdiği bir kitaptır ve birçok gaybi haber içermektedir. Bunlardan bazıları şunlardır:

Kıyamet: Kur’an, dünyanın sonunun geleceğini ve kıyamet gününü haber verir. Bu gaybi haber, insanların sorumluluğunu hatırlatarak, uyarmak ve takva sahibi olmalarını sağlamak amacıyla verilmiştir.

Ahiret: Kur’an, insanların ölümden sonra ahirette hesap vereceklerini ve ebedi hayatlarının olacağını bildirir. Bu haber, insanların dünya hayatında yapacakları işlerin önemini vurgulamak ve ahiretteki kazançlarının hayatlarını etkileyeceğini hatırlatmak için verilmiştir.

Peygamberlerin gelişi: Kur’an, önceden belirlenmiş zamanlarda peygamberlerin insanlara gönderileceğini bildirir. Bu haber, insanların doğru yolu bulmaları için Allah’ın gönderdiği peygamberlerin önemini vurgulamak ve onların yolunu takip etmeleri gerektiğini hatırlatmak için verilmiştir.

Cennet ve cehennem: Kur’an, insanların dünya hayatındaki tercihlerine göre cennet veya cehenneme gideceğini bildirir. Bu haber, insanların iyi işler yapmaları ve kötülükten kaçınmaları gerektiğini hatırlatmak için verilmiştir.

İsa’nın yeniden gelişi: Kur’an, İsa’nın dünyaya yeniden geleceğini ve kıyamet öncesinde Allah’ın dinini tekrar yükselteceğini bildirir. Bu haber, Allah’ın gücünü ve kontrolünü hatırlatmak için verilmiştir.

Dabbetül-arz’ın gelmesi: Kur’an, son günlerde yeryüzüne Dabbetül-arz adı verilen bir yaratığın geleceğini bildirir. Bu haber, insanların Allah’ın gücüne ve kontrolüne inanmalarını hatırlatmak için verilmiştir.

Kıtlık, savaş ve doğal afetler: Kur’an, insanların dünya hayatında zorluklarla karşılaşacaklarını ve kıtlık, savaş ve doğal afetlerin olacağını bildirir. Bu haber, insanların Allah’a inanarak sabretmeleri ve güçlerini zorluklara karşı kullanmaları gerektiğini hatırlatmak için verilmiştir.

*******

Hz. Muhammed’in verdiği gaybi haberler

Hz. Muhammed’in verdiği gaybi haberler arasında pek çok şey bulunmaktadır. Örneğin:

Hz. Muhammed Medine’ye hicret ettiğinde, Mekke’de bulunan müşriklerin ordularıyla savaşacağını ve zafer elde edeceğini bildirdi.
Hz. Muhammed, Kureyş müşriklerinin lideri Ebu Cehil’in ölümüne ilişkin bir haber verdi.
Peygamberimiz, Bedir Savaşı’nda, Allah’ın ordusunun galip geleceği, müşriklerin ise yenileceği ve pek çok esir alınacağına dair bir haber verdi.
Hz. Muhammed, İslam’ın yayılması ve kâfirlerin İslam’a karşı yapılan saldırılarına karşı Müslümanların kazanacağı zaferler hakkında pek çok haberi verdi.
Peygamberimiz, sonunda Mekke’nin fethedileceği, putperestliğin sona ereceği ve İslam’ın yayılacağı konusunda haberler verdi.
Hz. Muhammed, Cenneti, Cehennemi ve ruhun ölümden sonra neler yaşayacağına dair çok sayıda bilgi verdi.

https://tesbitler.com/index.php?s=GAYB

******

Kainatın oluşumu

Kainatın oluşumu, bilim insanlarınca genel olarak Büyük Patlama Teorisi olarak adlandırılan, evrenin yaklaşık 13.8 milyar yıl önce tek bir noktadan patlayarak genişlemeye başlamasıyla gerçekleştiği düşünülmektedir.

Bu patlama sonrasında, çok yoğun ve sıcak maddenin yayılmasıyla evrenin genişlemesi başladı. Maddelerin soğuması ve yoğunlaşması sonucunda ilk atomlar oluştu ve bu atomların birleşmesi ile ilk galaksiler meydana geldi.

Evrenin bugünkü hali, sürekli olarak genişlemekte ve zamanla yeni galaksiler, yıldızlar ve güneş sistemleri oluşmaktadır. Ancak kainatın nasıl oluştuğuna dair araştırmalar hala devam etmektedir ve bu konuda yeni keşifler yapılması beklenmektedir.

******

İmanlı bir hayatın kişiye kazandırdıkları

Huzur: İmanlı bir hayat, kişiye iç huzuru ve sükunet verir. İmanlı kişi, her ne olursa olsun, Allah’a güvenerek yaşadığı için her zaman huzurludur.

Sorumluluk: İman, kişiyi sorumlu bir insan haline getirir. Kişi, Allah’ın emirlerine uymakla sorumlu olduğunu bilir ve bu sorumluluğunu yerine getirmek için çaba gösterir.

Sabır: İman, kişiye sabırlı olmayı öğretir. Allah’ın takdirine boyun eğmek, sabırlı olmak anlamına gelir. İmanlı kişi, her türlü sıkıntıya karşı sabırlı olacak gücü bulur.

Adalet: İman, kişiyi adaletli bir insan haline getirir. Adalet, İslam’ın temel prensiplerinden biridir ve bu prensibi yaşatan bir mümin, adil bir birey olarak toplumundaki yerini alır.

Sevgi: İman, kişiye sevgi ve hoşgörüyü öğretir. İslam, insanlar arasındaki sevgi ve saygıyı önemseyen bir din olduğu için imanlı bir insan, sevgi ve saygı dolu bir hayat yaşar.

Değerli bir hayat: İman, kişinin hayatına değer katar. Güzel ahlak, samimiyet, dürüstlük, sevgi gibi özelliklerle dolu bir hayat, kişiye hem dünya hem de ahiret açısından değer kazandırır.

Umudun kaybolmaması: İman, kişinin umudunu kaybetmemesine yardımcı olur. Allah’a güvenmek, her daim umutlu olmak anlamına gelir. Hayatta her zaman iyi bir sonuca inanmak, imanlı kişilerin olmazsa olmazıdır.

*******

Loading

No ResponsesHaziran 12th, 2023