Ateist olanların ateist olma gerekçeleri

Ateist olanların ateist olma gerekçeleri nelerdir


Ateistlerin ateist olma nedenleri kişiden kişiye değişebilir, ancak bazı yaygın nedenler şunlardır:

Bilimsel Düşünce: Ateistler genellikle bilimsel yöntemlere ve kanıtlara dayalı düşünceleri benimserler. Bilim, doğa ve evrenin açıklanması konusunda açıklık ve tutarlılık sunar.

Tanrının Varlığının Kanıtlanamaması: Ateistler, tanrının var olmadığını düşünmek için yeterli kanıt bulunmadığını düşünürler. Tanrıya ilişkin herhangi bir inancın, sahip olduğu kanıtların son derece zayıf olması nedeniyle desteklenmemesi gerektiğini düşünürler.

Kötülükler ve Acıların Varlığı: Ateistler, iyilik ve kötülük kavramlarının var olmasına rağmen kötülük ve acının varlığını açıklayamayan bir tanrının olamayacağını düşünürler.

Din Açısından Aşırıcılık: Bazı ateistler, dinin aşırıcılığı ve onun toplumsal kontrol aracı olarak kullanılması nedeniyle dinden uzaklaşır.

Dini Kurumların Hatası: Bazı ateistler, dini kurumların yanıltıcı, baskıcı veya yozlaşmış olduğunu düşünürler. Kurumsal hatalar yüzünden dine karşı olan kişilerin sayısı her geçen gün artmaktadır.

Miracı Dinlerin Mantıksızlığı: Bazı ateistler, mucizeli dinlerin mantıksız olduğunu iddia ederler. Tanrılara bağlı inanışların çoğunun, doğru bilgiler veya gerçekliği yansıtan hiçbir temeli yoktur.

Bu nedenler, ateistlerin neden ateist olduklarını açıklamaktan sadece birkaçıdır. Her insan kendi nedenleri ve düşünceleri dolayısıyla ateist olabilir ya da olmayabilir.

*******

Allaha inananların inanma gerekçeleri nelerdir

Allah’a inananların inanma gerekçeleri farklı olabilir ancak genel olarak şu nedenler sıralanabilir:

Allah’ın varlığına dair inançları: Dünya ve evrenin oluşumu, insanın yaratılışı ve doğal olayların bir düzen içerisinde gerçekleşmesi gibi gözlemlenebilir olaylar, Allah’ın varlığına işaret eder ve inananlar bu işaretlerden yola çıkarak Allah’ın var olduğuna inanırlar.

Dini kaynaklara dayanma: İnananlar, Kur’an-ı Kerim ve hadisler gibi dini kaynaklarda Allah’ın varlığına ve birliğine dair açık ifadeler gördükleri için inanırlar.

Miras yoluyla aktarılan inançlar: Birçok insan, ailelerinden miras aldıkları inançları sürdürürler ve bu inançlar arasında Allah’a inanmak da yer alabilir.

Kişisel tecrübeler: Bazı insanlar, kişisel deneyimleri sayesinde Allah’ın varlığına inanırlar. Örneğin, bir hastalık dönemi veya problemlerle karşılaştıklarında dua ettiklerinde, dualarının kabul edilmesi veya bu zorlukların bir şekilde çözülmesi onlara Allah’ın varlığına dair bir tecrübe yaşatabilir.

Toplumsal etkileşim: Toplumdaki diğer insanlar tarafından Allah’a inanmanın önemini vurgulayan etkenler de inanmaya neden olabilir. Örneğin, birlikte yaşadıkları ailesi, arkadaşları veya inançlarını paylaştıkları insanlar tarafından etkilenerek Allah’a inanabilirler.

https://tesbitler.com/category/allah-ve-allah-inanci/
https://tesbitler.com/category/allah-ve-allah-inanci/page/2/
https://tesbitler.com/category/allah-ve-allah-inanci/page/3/

 

****************  

Allahın varlığının aklı delilleri


Kozmolojik Delil: Evrenin varlığı ve düzeni, Allah’ın varlığına işaret eder.

Teleolojik Delil: Her şeyin bir amacı, bir tasarımı var ve bu tasarımın arkasında bir yaratıcı olduğunu düşündürür.

Ontolojik Delil: Allah’ın varlığı, insan zihninin kavramsal analizi ile açıklanabilir.

Ahlaki Delil: İnsanın içinde doğuştan gelen iyilik ve kötülük bilinci, Allah’ın varlığına işaret eder.

Tarihsel Delil: Peygamberlerin ve mucizelerin varlığı, Allah’ın varlığına işaret eder.

Mantıksal Delil: Evrenin sonsuz olamayacağı mantıksal olarak açıklanabilir ve bu durum, bir yaratıcının varlığına işaret eder.

İnsan Ulusu Delili: İnsanlığın ortak kültür ve inanç yapısı, tektanrıcılık fikrini destekler ve Allah’ın varlığına işaret eder.

Bu delillerin tümü, Allah’ın varlığının aklı delilleri olarak nitelendirilir ve farklı açılardan Allah’ın varlığına işaret ederler.

*******

Allahın varlığının bilimsel delilleri

Allahın varlığına dair bilimsel deliller, bilimin sınırlarının yanı sıra teoloji ve felsefe alanlarını içeren kapsamlı bir konudur. Burada bu delillerin bazılarını özetleyebiliriz:

Evrenin Düzeni ve Yapılanması: Bilim, evrenin inanılmaz derecede karmaşık ve hassas bir denge içerisinde bulunduğunu ortaya koymaktadır. Bu denge, evrenin başlı başına bir tasarımcıya ihtiyaç duyduğunu gösterir.

İnsanın Benzersiz Yapısı: insan zekası ve yaratıcılığı, diğer canlı türlerinden ayrılmasını sağlamaktadır. İnsan beynindeki karmaşık yapı, akıl, irade, vicdan ve yargı mekanizmaları, Allah’ın varlığına işaret etmektedir.

Yarattığını Bildirmesi: Kur’an, Allah’ın yarattığı evren ve içindeki tüm canlılar hakkında detaylı bilgiler sunmaktadır. Bu bilgilerin günümüzde modern bilimin keşifleriyle uyumlu olması, Allah’ın varlığına dair bir kanıt olarak kabul edilebilir.

Mucizeler: Allah’ın elçilerinin gerçekleştirdiği mucizeler, fiziksel yasaların üstünde olduğu için bilimsel olarak açıklanamaz. Ancak bu olaylar, Allah’ın varlığına ve gücüne dair kanıtlar olarak kabul edilir.

İlahi Adalet ve Merhamet: Ahiret hayatı ve Allah’ın adalet sistemi, insan doğasında var olan vicdan ve ahlaki ilkelerle uyumlu olduğu için, varoluşun kendisine dair bir anlam taşımaktadır.

Dindeki Algılanan Yarar: Namaz, oruç, zekat gibi ibadetler, beden ve ruh sağlığında çeşitli faydalar sağlar. Dini pratiklerin yararları, İlahi bir varlığın bizim için tasarladığı bir sistem olduğunu düşündürür.

Tüm bu deliller, Allah’ın varlığını kesin olarak kanıtlamasa da, tesadüfen var oluşunun kesinlikle mümkün olmadığına dair ciddi bir çıkarımla sonuçlanır.

************ 

https://tesbitler.com/index.php?s=ALLAH

 

Loading

No ResponsesHaziran 12th, 2023