2.Abdulhamid ve THEODor Herzl görüşmesi ve konuşulanlar NELERDİR?

 1. Abdulhamid ve THEODor Herzl görüşmesi ve konuşulanlar NELERDİR?

 2. Abdülhamid ve Theodor Herzl arasındaki görüşme, modern Siyonizm’in babası olarak kabul edilen Herzl ile Osmanlı İmparatorluğu’nun son güçlü sultanlarından biri olan Abdülhamid Han arasında gerçekleşmiştir. Bu tarihi görüşme, 19 Mayıs 1901 tarihinde yapılmıştır ve Siyonist lider Herzl’in, Filistin’de Yahudilere toprak satılması için Sultan Abdülhamid’e yaptığı teklifleri içermektedir⁵.

  Görüşmede Herzl, Osmanlı İmparatorluğu’nun borçlarını ödemeyi ve ekonomik destek sağlamayı teklif etmiş, ancak karşılığında Yahudilerin Filistin’e yerleşmelerine izin verilmesini istemiştir. Ancak Sultan Abdülhamid, Osmanlı topraklarının satılmayacağını ve Yahudilerin Filistin’e yerleşmesine izin vermeyeceğini belirtmiştir. Bu duruşuyla tanınan Abdülhamid, “Devlet-i Âliye’nin satılık tek bir karış toprağı yoktur” sözüyle anılmaktadır⁵.

  Bu görüşme, Herzl’in Siyonist hareketi için önemli bir dönüm noktası olmuş ve daha sonraki yıllarda İsrail devletinin kurulmasına giden yolda önemli bir etken olmuştur. Görüşmenin detayları ve sonuçları, o dönemin siyasi ve sosyal yapısını derinden etkileyen faktörler arasında yer almaktadır.

  Herzl’in Sultan Abdülhamid’e yazdığı mektuplar ve görüşmelerin detayları, tarihi kaynaklarda ve arşiv belgelerinde yer almakta olup, bu konu üzerine yapılan çalışmalar ve yayınlar, olayın daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır⁴⁵⁶.

  Kaynak: Bing ile konuşma, 18.05.2024
  (1) Herzl’in gizemli mektubu, 2. Abdülhamid toprak sattı mı? – Haber Global. 
  https://haberglobal.com.tr/gundem/herzlin-gizemli-mektubu-2-abdulhamid-toprak-satti-mi-288439.
  (2) Sultan II. Abdülhamit ve Theodor Herzl, Tarihi gerçekler. http://www.turkyahudileri.com/index.php/tr/makale-ve-tezler/112-sultan-ii-abdulhamit-ve-theodor-herzl-tarihi-gercekler.
  (3) Vav Tv Programlar | Tarihe Yolculuk – Sultan 2. Abdulhamid Han ve …. https://www.vavtv.com.tr/programlar/tarihe-yolculuk/sultan-2-abdulhamid-han-ve-filistin-i-tarihe-yolculuk.
  (4) 4K , Renkli | II.Abdülhamid Ve Teodor Herzl Görüşmesi. https://www.youtube.com/watch?v=bDtYz52OOdQ.
  (5) Sultan Abdülhamid Han Theodor Herzl görüşmesi. https://www.youtube.com/watch?v=sLrkHT4Nevo.
  (6) Rare Footage Of Sultan Abdul Hamid ll And Theodore Herzl, Founder Of Zionism. https://www.youtube.com/watch?v=vQ9-AqBdYF0.
  (7) Görüntülerin II.Abdülhamit ve Theodor Herzl’in görüştüğü anları …. https://teyit.org/analiz/goruntulerin-iiabdulhamit-ve-theodor-herzlin-gorustugu-anlari-gosterdigi-iddiasi.

  @@@@@@@@

  Herzl ve Abdülhamid arasındaki görüşme sonuçları nelerdi?

  Sultan II. Abdülhamid ve Theodor Herzl arasındaki görüşmenin sonuçları, Osmanlı İmparatorluğu’nun Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurulmasına yönelik Herzl’in tekliflerinin Sultan tarafından reddedilmesi şeklinde özetlenebilir. Görüşmelerde Herzl, Osmanlı İmparatorluğu’nun borçlarının ödenmesi ve ekonomik destek karşılığında Filistin’de Yahudilere yerleşim izni verilmesini talep etmiş, ancak Sultan II. Abdülhamid bu teklifi kabul etmemiştir⁴⁵⁶.

  Sultan II. Abdülhamid, Osmanlı topraklarının bütünlüğünü koruma konusunda kararlı bir tutum sergilemiş ve “Devlet-i Âliye’nin satılık tek bir karış toprağı yoktur” ifadesiyle bilinen bir duruşa sahip olmuştur. Bu görüşme, Herzl’in Siyonist hareketi için önemli bir dönüm noktası olmuş ve daha sonraki yıllarda İsrail devletinin kurulmasına giden yolda önemli bir etken olmuştur⁴⁵⁶.

  Görüşmelerin içeriği ve sonuçları hakkında farklı yorumlar bulunmakla birlikte, genel kabul gören görüş, Sultan II. Abdülhamid’in Herzl’in tekliflerini reddettiği ve Osmanlı topraklarının satışına izin vermediği yönündedir⁴⁵⁶.

  Kaynak: Bing ile konuşma, 18.05.2024
  (1) Görüntülerin II.Abdülhamit ve Theodor Herzl’in görüştüğü anları …. https://teyit.org/analiz/goruntulerin-iiabdulhamit-ve-theodor-herzlin-gorustugu-anlari-gosterdigi-iddiasi.
  (2) Sultan II. Abdülhamit ve Theodor Herzl, Tarihi gerçekler. http://www.turkyahudileri.com/index.php/tr/makale-ve-tezler/112-sultan-ii-abdulhamit-ve-theodor-herzl-tarihi-gercekler.
  (3) Herzl’in gizemli mektubu, 2. Abdülhamid toprak sattı mı? – Haber Global. https://haberglobal.com.tr/gundem/herzlin-gizemli-mektubu-2-abdulhamid-toprak-satti-mi-288439.
  (4) 4K , Renkli | II.Abdülhamid Ve Teodor Herzl Görüşmesi. https://www.youtube.com/watch?v=bDtYz52OOdQ.
  (5) Sultan Abdülhamid Han Theodor Herzl görüşmesi. https://www.youtube.com/watch?v=sLrkHT4Nevo.
  (6) Complete Story of Theodor Herzl – The Father of Israel | Payitaht Abdülhamid. https://www.youtube.com/watch?v=8iA54S1XV_g.
  (7) Siyonizmin kurucusu Teodar Herzl’in yazdığı mektup ilk kez … – Akşam. https://www.aksam.com.tr/guncel/herzl-toprak-degil-yerlesim-yeri-istemis/haber-722720.

  @@@@@@

  Herzl’in Sultan Abdülhamid’e yazdığı mektuplar ve görüşmelerin detayları nelerdir?

  Theodor Herzl’in Sultan II. Abdülhamid’e yazdığı mektuplar ve aralarında gerçekleşen görüşmelerin detayları, Siyonizm hareketinin ve Filistin’de bir Yahudi devleti kurma fikrinin gelişiminde önemli bir yer tutar. Herzl, Osmanlı İmparatorluğu’nun borçlarını ödemek ve ekonomik destek sağlamak karşılığında Filistin’de Yahudilere yerleşim izni verilmesini teklif etmiştir. Ancak, Sultan II. Abdülhamid bu teklifleri reddetmiş ve Osmanlı topraklarının satılmayacağını, Yahudilerin Filistin’e yerleşmesine izin vermeyeceğini belirtmiştir¹².

  Herzl’in Sultan’a yazdığı mektuplarda, Duyun-u Umumiye ile görüşmelerinden bahsederek, ne yapılması gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunduğu bilinmektedir. Ayrıca, Herzl’in Sultan II. Abdülhamid’e yaptığı ilk teklif, dostu olan Polonyalı aristokrat Phillip de Nevlinsky aracılığıyla olmuş, ancak sonuç alınamamıştır. Herzl, 1896’da İstanbul’a gelmiş ve Başkente dört defa daha ziyarette bulunarak Yıldız Sarayı ile bağlantısını 1902’ye kadar sürdürmüştür².

  19 Mayıs 1901 tarihinde gerçekleşen karşılıklı görüşmenin detaylarına göre, Herzl Sultan II. Abdülhamid’in huzuruna çıkmış, ancak Siyonistlerin Filistin’e yerleşmelerine izin verilmediği belirtilmiştir. Bu görüşme, “Devlet-i Âliye’nin satılık tek bir karış toprağı yoktur” söyleminin ortaya çıkmasına ve Herzl’in Padişah’ın huzurundan kovulduğu şeklinde bir mizansenle anılmasına neden olmuştur².

  Bu tarihi görüşmeler ve mektuplaşmalar, Siyonizm hareketinin gelişimi ve daha sonraki yıllarda İsrail devletinin kurulmasına giden süreç üzerinde büyük etki yapmıştır. Herzl ve Sultan II. Abdülhamid arasındaki bu önemli diyalog, tarihi kaynaklarda ve arşiv belgelerinde detaylı bir şekilde incelenmiştir¹²³.

  Kaynak: Bing ile konuşma, 18.05.2024
  (1) Sultan II. Abdülhamit ve Theodor Herzl | Şalom Gazetesi – 08.05.2024. https://www.salom.com.tr/arsiv/haber/102963/sultan-ii-abdulhamit-ve–theodor-herzl.
  (2) Sultan II. Abdülhamit ve Theodor Herzl, Tarihi gerçekler. http://www.turkyahudileri.com/index.php/tr/makale-ve-tezler/112-sultan-ii-abdulhamit-ve-theodor-herzl-tarihi-gercekler.
  (3) Siyonizmin kurucusu Teodar Herzl’in yazdığı mektup ilk kez … – Akşam. https://www.aksam.com.tr/guncel/herzl-toprak-degil-yerlesim-yeri-istemis/haber-722720.
  (4) Osmanlı Arşiv Belgeleri Şaşıracaksınız: Sultan Abdulhamit ve Theodor …. https://www.mavimarmaragazetesi.com/haber/18256382/osmanli-arsiv-belgeleri-sasiracaksiniz-sultan-abdulhamit-ve-theodor-herzl-gorusmeleri-detaylari.

  @@@@@@@@

  Herzl ve Abdülhamid arasındaki mektuplaşmaların tamamı nerede bulunabilir?

  Theodor Herzl ve Sultan II. Abdülhamid arasındaki mektuplaşmaların ve görüşmelerin detayları, Osmanlı arşivlerinde bulunabilir. Bu tarihi belgeler, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerine ve Siyonizm hareketinin başlangıcına ışık tutar niteliktedir. Arşiv belgeleri, araştırmacılar ve tarihçiler tarafından incelenmiş ve bu konuda çeşitli yayınlar yapılmıştır¹²³.

  Ayrıca, bu belgelerle ilgili seminerler ve konferanslar düzenlenmekte, arşiv araştırmacıları tarafından konu hakkında bilgi verilmektedir. Örneğin, Osmanlı arşiv araştırmacısı Nermin Taylan Erkutlu’nun “Arşiv Belgeleriyle Filistin Gerçekleri” konulu bir seminer düzenleyeceği belirtilmiştir¹.

  Eğer bu konuda daha fazla bilgi edinmek ve belgelere erişmek istiyorsanız, Osmanlı arşivlerine erişim sağlayan resmi kurumlarla iletişime geçebilir veya konuyla ilgili akademik çalışmaları inceleyebilirsiniz. Ayrıca, bu tür belgeler genellikle tarih ve arşivcilikle ilgili kitaplarda veya akademik makalelerde de bulunabilir¹²³.

  Kaynak: Bing ile konuşma, 18.05.2024
  (1) Osmanlı arşiv araştırmacısı, belgelerle Filistin gerçeğini anlattı …. https://www.iha.com.tr/istanbul-haberleri/osmanli-arsiv-arastirmacisi-belgelerle-filistin-gercegini-anlatti-41122577.
  (2) Sultan II. Abdülhamit ve Theodor Herzl | Şalom Gazetesi – 08.05.2024. https://www.salom.com.tr/arsiv/haber/102963/sultan-ii-abdulhamit-ve–theodor-herzl.
  (3) (PDF) Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığında II. Abdülhamid Döneminde …. https://www.academia.edu/34505239/Osmanl%C4%B1_Ar%C5%9Fiv_Belgeleri_I%C5%9F%C4%B1%C4%9F%C4%B1nda_II_Abd%C3%BClhamid_D%C3%B6neminde_Yahudilerin_Filistine_Yerle%C5%9Fim_%C3%87abalar%C4%B1_Akademik_Arastirmalar_Dergisi_pdf.

  @@@@@@

  Bu belgelerin dijital kopyaları var mıdır?

  Evet, Sultan II. Abdülhamid ve Theodor Herzl arasındaki mektuplaşmaların ve görüşmelerin dijital kopyaları bulunmaktadır. Özellikle, İstanbul Üniversitesi’nin Sultan II. Abdülhamid’in Yıldız Fotoğraf Koleksiyonu’nun dijitalleştirilmesi projesi kapsamında, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemine dair eşsiz görsel belgeler dijital ortamda araştırmacıların kullanımına sunulmuştur¹. Bu koleksiyon, çeşitli şehirlerden, saraylardan, törenlerden, yabancı devlet adamlarının ziyaretlerinden, mimari yapılardan, askerlik faaliyetlerinden ve günlük yaşamdan kareler içermektedir.

  Ayrıca, Herzl ve Abdülhamid arasındaki tarihi mektuplaşmalar ve görüşmeler hakkında daha fazla bilgi ve belgeye erişmek için, Türk Yahudi Toplumu’nun web sitesinde yer alan makaleler ve tezler bölümüne bakabilirsiniz². Bu kaynaklar, Siyonizm’in gelişimi ve Osmanlı Devleti üzerindeki etkileri hakkında derinlemesine bilgi sağlayabilir.

  Dijital kopyaların erişilebilirliği ve kullanımı hakkında daha fazla bilgi almak için, ilgili üniversitelerin nadir eserler kütüphaneleri veya Osmanlı arşivlerine erişim sağlayan resmi kurumların web sitelerini ziyaret edebilirsiniz. Bu belgeler, tarih araştırmaları ve akademik çalışmalar için önemli bir kaynak teşkil etmektedir.

  Kaynak: Bing ile konuşma, 18.05.2024
  (1) Sultan II. Abdülhamid’in Yıldız Fotoğraf Koleksiyonu Dijital Ortamda …. https://www.ikinciabdulhamid.com/yildiz-fotograf-koleksiyonu-dijital-ortamda.
  (2) Sultan II. Abdülhamit ve Theodor Herzl, Tarihi gerçekler. http://www.turkyahudileri.com/index.php/tr/makale-ve-tezler/112-sultan-ii-abdulhamit-ve-theodor-herzl-tarihi-gercekler.
  (3) Sultan II. Abdülhamid: Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey. https://turkpidya.com/tr/sultan-ii-abdulhamid-hakkinda-bilmeniz-gerekenler/.

  @@@@@@@
  Siyonizmin tarihinde başka önemli görüşmeler var mıydı?

  Siyonizmin tarihinde birçok önemli görüşme ve olay yer almaktadır. Bunlar arasında en dikkat çekici olanlarından bazıları şunlardır:

  – **Balfour Deklarasyonu (1917)**: İngiltere’nin Yahudi halkına, Filistin’de bir ulusal yurt kurma sözü verdiği bir deklarasyondur. Bu, uluslararası alanda Siyonizm hareketine verilen ilk resmi destektir ve İsrail Devleti’nin kurulmasının yolunu açmıştır¹.

  – **Filistin Mandası (1920-1948)**: Birinci Dünya Savaşı sonrasında, Milletler Cemiyeti’nin kararıyla İngiltere’ye verilen mandatın bir parçası olarak, Filistin’de Yahudi göçünü ve yerleşimini teşvik eden politikalar uygulanmıştır¹.

  – **Hitler’in Yükselişi ve Yahudi Göçü**: İkinci Dünya Savaşı öncesinde ve sırasında, Avrupa’daki Yahudilere yönelik artan baskı ve zulüm, Siyonizm hareketinin ve Filistin’e Yahudi göçünün hızlanmasına neden olmuştur¹.

  – **İsrail Devleti’nin Kuruluşu (1948)**: Siyonizm hareketinin en büyük hedefi olan İsrail Devleti’nin kuruluşu, 1948 yılında gerçekleşmiştir. Bu, Siyonizm tarihi için bir dönüm noktasıdır ve hareketin temel amaçlarından birinin gerçekleşmesini simgeler¹.

  Bu olaylar, Siyonizm hareketinin gelişimi ve Yahudi halkının tarihindeki önemli dönemeçler olarak kabul edilir ve Siyonizmin tarihi üzerine yapılan çalışmalarda geniş yer bulur¹. Siyonizm tarihi, bu ve benzeri birçok önemli görüşme ve olayla doludur ve her biri, bugünkü Orta Doğu’nun siyasi ve sosyal yapısını şekillendirmede önemli rol oynamıştır.

  Kaynak: Bing ile konuşma, 18.05.2024
  (1) Siyonizm – Vikipedi. https://tr.wikipedia.org/wiki/Siyonizm.
  (2) Siyonizm Nedir: Kökenleri, İlkeleri ve Tarihsel Gelişimi – KARAR. https://www.karar.com/hayat-haberleri/siyonizm-nedir-kokenleri-ilkeleri-ve-tarihsel-gelisimi-1803669.
  (3) Siyonizm ne demek, tarihte nasıl ortaya çıktı? Yahudiler Filistin’de ne …. https://www.ahaber.com.tr/dunya/2024/02/28/siyonizm-tarihi-nedir-ne-demek-yahudiler-filistinde-ne-yapmak-istiyor-hedefledikleri-neler-mescid-i-aksayi-neden-yikmak-istiyorlar.
  (4) tr.wikipedia.org. https://tr.wikipedia.org/wiki/Siyonizm.

  @@@@@@@

  İsrail Devleti’nin kuruluş süreci nasıl gerçekleşti?

  İsrail Devleti’nin kuruluş süreci, 19. yüzyılın sonlarına doğru başlayan ve 20. yüzyılın ortalarına kadar süren karmaşık tarihi olaylar zincirinin bir sonucudur. İsrail’in kuruluşu için ilk resmi adım olarak kabul edilen olay, 29 Ağustos 1897’de İsviçre’de Basel’de toplanan ilk Siyonist Kongresi’dir. Bu kongrede, Yahudilerin Filistin’de bir “yurt” edinmesi kararı alınmıştır¹.

  Osmanlı İmparatorluğu’nun bir parçası olan Filistin’de, 1917’de İngiliz Dışişleri Bakanı Balfour’un Siyonist Federasyonu Başkanı’na gönderdiği mektupla, İngiltere’nin Filistin’de bir Yahudi devleti kurulmasını desteklediğini resmen bildiren “Balfour Deklarasyonu” yayımlandı. Bu deklarasyon, Yahudi devleti kurulması sorununun bir dönüm noktası sayılmaktadır².

  II. Dünya Savaşı sonrasında, Birleşmiş Milletler 1947’de Filistin’in Araplar ve Yahudiler arasında bölünmesine ve Kudüs’e tarafsız bir statü verilmesine karar verdi. Ancak bu plan Arap ülkeleri tarafından tepkiyle karşılandı. İngiltere, 14 Mayıs 1948’de Filistin’deki manda yönetimini tek taraflı olarak kaldırdı ve aynı gün İsrail Devleti’nin kurulduğu ilan edildi².

  Bu süreç, İngiliz Mandası’nın sona ermesi ve Birleşmiş Milletler’in planının uygulamaya geçmesiyle gerçekleşti. İsrail Devleti’nin kuruluşu, bölgede yeni bir siyasi gerçekliğin başlangıcı oldu ve Arap-İsrail ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası teşkil etti³.

  Kaynak: Bing ile konuşma, 18.05.2024
  (1) İsrail devleti ne zaman ve nasıl kuruldu? (Geçmiş dönemden günümüze …. https://www.ntv.com.tr/dunya/israil-devleti-ne-zaman-ve-nasil-kuruldu-gecmis-donemden-gunumuze-israilin-tarihcesi-ve-kurulusu,XFcIAUVJbUCRUEKRva3YaA.
  (2) İsrail’in Kuruluşu ve Bugünkü Durumu – Tarih Bilimi. https://www.tarihbilimi.net/israilin-kurulusu/.
  (3) İsrail’in Kuruluşu ve Bugünkü Durumu – Tarih Bilimi. https://bing.com/search?q=%c4%b0srail+Devleti%27nin+kurulu%c5%9f+s%c3%bcreci.
  (4) İsrail devleti nasıl kuruldu?-2023 – pendikteyasam.com. https://pendikteyasam.com/israil-devleti-nasil-kuruldu/.
  (5) İsrail Devletinin Kuruluş Süreci – TUİÇ Sözlük. https://uliwiki.org/index.php?title=%C4%B0srail_Devletinin_Kurulu%C5%9F_S%C3%BCreci.
  (6) undefined. https://bing.com/search?q=.

  @@@@@@

  Filistinliler İsrail’in kuruluşunu nasıl karşıladılar?

  İsrail Devleti’nin 1948’de kuruluşunu ilan etmesi, Filistinliler tarafından büyük bir felaket olarak algılandı ve “El Nakba” yani “Felaket” günü olarak anılmaya başlandı². İsrail’in bağımsızlığının ilan edilmesine karşı çıkan Filistinliler, bu olayı toprak kaybı ve sürgünle sonuçlanan bir trajedi olarak gördüler. Yüz binlerce Filistinli, ya evlerinden zorla çıkarıldı ya da savaş nedeniyle topraklarını terk etmek zorunda kaldı². Bu durum, İsrail ile Filistinliler arasında uzun süreli bir çatışmanın başlangıcı oldu ve bölgede derin sosyal ve politik yaralar açtı¹².

  Kaynak: Bing ile konuşma, 18.05.2024
  (1) İsrail-Filistin sorunu nasıl başladı? – BBC News Türkçe. https://www.bbc.com/turkce/articles/crg3gv17p00o.
  (2) İsrail-Filistin Sorununun Tarihçesi: 1897’den 2022’ye – Bianet. https://bianet.org/haber/israil-filistin-sorununun-tarihcesi-1897-den-2022-ye-192219.
  (3) İsrail-Filistin arasındaki sorun nedir, nasıl başladı? – Haberler. https://bing.com/search?q=Filistinliler+%c4%b0srail%27in+kurulu%c5%9funa+tepkileri.
  (4) İsrail-Filistin arasındaki sorun nedir, nasıl başladı? – Haberler. https://www.haberler.com/dunya/israil-filistin-sorunu-nasil-basladi-16407456-haberi/.
  (5) Filistin sorunu nedir, yüz yıllık tarihinde neler yaşandı?. https://www.cnnturk.com/dunya/filistin-sorunu-nedir-yuz-yillik-tarihinde-neler-yasandi.
  (6) undefined. https://bing.com/search?q=.

  @@@@@@

  El Nakba günü neden önemlidir?

  El Nakba, Arapça’da “felaket” anlamına gelir ve Filistinliler için büyük bir tarihi ve duygusal öneme sahiptir. 15 Mayıs 1948’de İsrail Devleti’nin kuruluşuyla birlikte, yaklaşık 750 binden fazla Filistinli, evlerini ve topraklarını terk etmek zorunda kaldı¹. Bu süreçte birçok Filistinli ya gitmeye zorlandı ya da güvenlik endişeleri nedeniyle göç etmek zorunda bırakıldı¹.

  El Nakba günü, Filistinliler için yaşanan sürgünün ve kaybedilen toprakların, malların, mülklerin ve hakların yasını tutmak için her yıl 15 Mayıs tarihinde anma günü olarak geçirilir⁶. Bu gün, Filistinlilerin tarihindeki acıları ve kayıpları hatırlamalarının yanı sıra, sürgünde olan milyonlarca Filistinlinin bitmeyen sürgününü ve devam eden mücadelelerini de simgeler¹².

  El Nakba günü, Filistinlilerin topraklarına geri dönme umutlarını ve haklarını ifade etme fırsatı olarak da görülür. Bu gün, Filistinlilerin tarihsel adaletsizliklere karşı direnişlerinin ve ulusal kimliklerinin korunması adına önemli bir simge haline gelmiştir³⁴⁵.

  Kaynak: Bing ile konuşma, 18.05.2024
  (1) El Nakba: 1948’de ne oldu ve Filistinliler neden 15 Mayıs’ı ‘Felaket Günü’ olarak anıyor?. https://www.haberler.com/dunya/el-nakba-1948-de-ne-oldu-ve-filistinliler-neden-15-17329077-haberi/.
  (2) Nekbe Günü – Vikipedi. https://bing.com/search?q=El+Nakba+g%c3%bcn%c3%bc+%c3%b6nemi.
  (3) El Nakba’nın 76. yılında aynı trajedi: Filistinliler Felaket Günü’nü anıyor. https://www.karar.com/dunya-haberleri/el-nakbanin-76-yilinda-ayni-trajedi-filistinliler-felaket-gununu-aniyor-1862981.
  (4) İstanbul’da Nakba Günü yürüyüşü: “Nakba bitecek Filistin halkı geri dönecek”. https://www.msn.com/tr-tr/haber/other/İstanbul-da-nakba-günü-yürüyüşü-nakba-bitecek-filistin-halkı-geri-dönecek/ar-BB1muWOZ.
  (5) El Nakba: 1948’de ne oldu ve Filistinliler neden 15 Mayıs’ı ‘Felaket …. https://www.cumhuriyet.com.tr/dunya/el-nakba-1948de-ne-oldu-ve-filistinliler-neden-15-mayisi-felaket-2206782.
  (6) Nakba Günü nedir ve Filistinliler için neden önemli? – DW. https://www.dw.com/tr/nakba-g%C3%BCn%C3%BC-nedir-ve-filistinliler-i%C3%A7in-neden-%C3%B6nemli/a-69083324.

Loading

No ResponsesMayıs 18th, 2024