DİRİLTİLEN ÖLÜLER

DİRİLTİLEN ÖLÜLER

Ölümlerden kim fayda sağlar?

Mezar kazıcıları, mezar soyguncuları, mezarlık malzeme satıcı ve tasarlayıcıları.

Silah tüccarları.

Hayatını başkasının ölümüne bağlayan herkes.

-Birde tarihin çöplüklerine atılmış, çürümüş ve kokmuş kokuşmuş, hükmü kalmamış, denenmiş ve tükenmiş düşünceleri diriltenler de ölmüşlerden yarar sağlarlar.

Kominizm, sosyalizm, materyalizm, başta olmak üzere batı ve doğu menşeli izm-ler.[1]

Bugün dünyada ölmüş ideolojiler diriltilmeye çalışılmaktadır.

1970 yıllarında bize kominizm belası başımıza mübtela edilirken, 1991 yılındaki bitişiyle komünizmin ürettiği terör ve terörist temsilcisi olan PKK 50 yıldır başımıza bela edilmiş durumda.

PKK komünist ve Ermeni teröristleri içinde barındırır ve 20 küsur batılı devlet tarafından da desteklenir.

***************   

Yıllardır söylediğimiz odur ki PKK, sol, sosyalist, komünist bir örgüttür. 

1917 yılında kendine savaşmak için düşman oluşturan Yahudi zihniyeti ve ABD 1917 yılında Rusya’da Komünizmi kurmuş ve bunu 1991 yılına kadar, dünyayı kan gölüne dönüştürürcesine sürdürmüştür. 

1991 yılı Komünizmin yıkılmasından sonra Müslüman terörist, yeşil sermaye düşmanlığını üreterek Ortadoğu ve Müslüman ülkelerini parçalayıp yutma politikasını izlemiştir. 

Bunda da en önemli yöntem olarak devşirdiği ve piyon olarak kullandığı kimseleri devreye koymuş ve başa geçirmiştir. 

Türkiye bunun başlarında gelmektedir. 

-Zamanla içten yapamadığını Rusya’nın yıkılması ve Komünizmin çökmesiyle içimizde boşta ve boşlukta kalan sol ve komünist maşalarla birlikte Ermenileri bir araya getirerek PKK terör örgütünü kurmuş ve her türlü desteği vermiştir. 

Yapılacak anlaşmalara bizzat müdahale edip, engellemiştir. 

**************  

Neden diriltilen ölü?

Dünyada en hayret edilecek şey, inkardır.

Bir sanatın sanatkarını inkardır.
Bir teyip veya kayıt cihazı ne kadar kurgulanmış bir şekilde, beni yapan yok, beni yapan yok derse desin, kendi kendisini inkâr etmiş olur.
Onun kadar hayret edilecek bir diğer husus ise, Allah’ı tanımayanın hükmünü, emir ve yasaklarını yani yaptıklarını inkâr etmesidir.
Ne garip hem inanma hem de sorgulayıp tenkid et.
Oysa bir iğne bile ustasız olmuyor, bir köy muhtarsız olmuyor, o halde nasıl olur şu koca alem sahipsiz ve yaratıcısı olabilir?

 

***************  

Eğer denilirse;

O halde Allah varsa kendisini inkâr eden kâfirin dünyaya gelmesine niye müsaade ediyor?
İbrahim’in babası Azer’e müsaade etmeseydi, İbrahim olmazdı.
Mesela Billy Gates’e müsaade etmeseydi ve benzerlerine elektronik alanında bunca gelişmeler olmazdı.
Dünyanın imarında katkı sağlanamazdı.

Kabiliyetler gelişmezdi.

Zira her şey zıddıyla bilinir.

Bunlar birçok hikmetlerinden biridir.

MEHMET ÖZÇELİK

18-05-2024

 

 

[1] https://tesbitler.com/index.php?s=kominizm

Loading

No ResponsesMayıs 18th, 2024